Skrevet 2. sep. 2022 av Kari Kragset

Musikkens fantastiske verktøy

Smil, latter og positive følelser er viktig for å knytte oss til andre mennesker. I Læringsverkstedet DoReMi barnehager er musikk et fantastisk verktøy for å kunne skape fellesskap og inkludering både hos barn og voksne. Musikk kan forstås på tvers av miljø, kultur og bakgrunn siden den er universal og gir gode relasjoner og kulturell tilhørighet.

I musikken er vi sammen om en felles opplevelse. Når vi danser sammen, spiller sammen eller er med på en felles musikksamling får vi en følelse av å være inkludert. Vi er regnet med og er en viktig del av felleskapet. På den måten kan musikk være med å styrke fellesskapsfølelsen i barnehagen.

Sang og musikk gir glede og det knytter oss sammen på en positiv måte. Vi deler noe som skaper gode bånd. Smil, latter og positive følelser er viktig for å knytte oss til andre mennesker. Musikk bidrar derfor til god tilknytning, gode relasjoner og en kulturell tilhørighet. Gjennom musikk kan vi vise omsorg for det enkelte barn, ved for eksempel å synge en sang som gir trygghet – en sang de kjenner fra før og som de har et forhold til hjemmefra.

Sang og musikk er også en døråpner inn til lek og vennskap. Gjennom musikk kan vi kommunisere på tvers av landegrenser og språk. I Læringsverkstedet DoReMi barnehager bruker vi engelsk som et verdensspråk, noe som gjør det lettere for oss å kommunisere på tvers av nasjonale grenser. Dette bidrar til et inkluderende bindeledd på tvers av kulturer og nasjonalitet. Vi lærer noen felles ord og kan gradvis utvide vårt vokabular.

Når vi skal velge ut sanger, er vi bevisste på å bruke sangtekster som vi vet fremmer hjertekultur – sanger som fremmer inkludering, fellesskap og omsorg. Tekstene kan for eksempel handle om vennskap, det å ta vare på hverandre og ulike følelser. Vi kommer i kontakt med følelsene våre ved å lytte til eller uttrykke ulik type musikk. Musikk kan derfor hjelpe barnet til å uttrykke og regulere egne følelser.

For å utvikle empati må barna evne å forstå andre menneskers perspektiver, tanker og følelser og skille dem fra sine egne. En forutsetning for dette er at de er kjent med og har en nærhet til egne følelser og følelsesuttrykk. Denne kompetansen kan barna ta med inn i leken, i kommunikasjonen, samspillet og i forhandlinger.

Musikkens betydning i barnehagen

Musikk er en naturlig del av kulturen vår og har eksistert like lenge som oss mennesker. Gjennom sanger og språk blir barna kjent med verdigrunnlaget i kulturen. Vi bruker musikk i ulike sammenhenger – til hverdags, fest, høytider, avslapping, trøst og glede.

Musikk kommer i mange former. Vi kan utrykke musikk gjennom lek med sang, instrumenter, rytme, ord, dans, improvisasjon og bevegelse. Også gjennom språk kan vi uttrykke musikk – ved å lage lyder eller finne opp nye lyder. Musikk bidrar til å sette i gang fantasi, kreativitet, historier, tøyse-fortellinger og "late som lek."

Barn fanger opp lyder og ord de hører jevnlig på et hvilket som helst språk. For på samme måte som språket så er musikk noe vi deler, noe vi har med oss overalt, noe vi uttrykker og finner på. Musikk blir derfor en kilde til kommunikasjon. Musikk handler kort og godt om å være, om å leke og å utvikle oss sammen.

Bålkos med barna ute

En viktig del av det å tenne bål er forberedelsene. La barna være med å bygge opp bålet og erfare hvordan man holder liv i det.

Våre barnehager skal være en del av den gode barndommen med forankring i kristne grunnverdier, verdier som i stor grad har formet Norge til et av verdens beste land å bo i. I Læringsverkstedet Solkollen skal hvert barn oppleve og forstå hvor viktige de er som individer.