Skrevet 22. mai 2021 av Kari Pape

Livslang læring og læring for livet!

Foreldretips

Vi lærer hele livet, og i barnehagealderen legges et utrolig viktig utgangspunkt for livslang læring.

Læring er en aktiv handling, og som voksne i møte med barn, må vi huske at de erfaringene og mulighetene vi gir dem har stor betydning for hva de lærer. Vi kan kanskje ikke lære andre noe - de må lære selv – men vi kan absolutt legge til rette for andres læring! Det er fort gjort å tråkke feil!

Som ung pedagog hadde jeg satt meg fore å lære alle barn å gå på ski. Jeg hadde et slagord; «Ski er gøy». Hver onsdag dro jeg barna ut på ski, både de som hadde lyst og de som protesterte. En av guttene hadde aldri lyst. Dette var en gutt som ikke var så glad i å være ute. Han gav ofte uttrykk for at han var kald eller kjedet seg. I stedet for å møte han med forståelse og prøve å finne ut hvorfor han ikke hadde lyst og hvordan jeg kunne motivere ham for å prøve, tvang jeg han med. Inne i mitt hode var dette helt nødvendig. I mine øyne gjorde jeg gutten en stor tjeneste.

Så var det siste skidag – og gutten gikk helt bakerst. Jeg trodde han gikk og sa; «Ski er gøy! Ski er gøy!» Så viste det seg at han sa; «Dette er fælt, dette er fælt.» Da jeg møtte gutten 10 år senere ble vi stående og snakke om tiden i barnehagen. Han kunne da fortelle meg at de beste minnene hans var knyttet til matlagingen på fredager. Å komme først i barnehagen på fredag for å være med på kjøkkenet var et høydepunkt fra hans minnebok. Jeg hadde tenkt mange ganger på hvordan jeg overkjørte ham med skiturene og klarte ikke la være å spørre om han likte å gå på ski. Han så på meg med et litt skeivt smil og svarte; «Jeg har ikke hatt ski på beina etter at jeg slutta i barnehagen din!»

Jeg ønsket å lære ham skiglede, men oppnådde det motsatte! Hva har dette med hjertekultur å gjøre? Hvis vi hadde hatt hjertet med på laget, ville vi spurt oss selv; «Hvilke erfaringer trenger denne gutten for å bli glad i å være ute – eventuelt få lyst til å gå på ski?»

Svaret mitt i dag er som følger; Denne gutten elsket å lage mat. Jeg kunne nærmet meg gutten med åpent hjerte og sagt; «Vi skal lage mat på bål i dag, jeg trenger en som kan bli med og ta litt ansvar for matlagingen. Kunne du tenke deg det?» Jeg tror jeg vet hva svaret ville blitt, og da kunne jeg sagt; «Jeg tar med skia dine i tilfelle du skulle få lyst til å prøve dem!» Og en ting til, jeg har innsett at du kan være et bra menneske uten å like å gå på ski!

I barnehagen gjør barna en rekke erfaringer hver dag. Erfaringene de gjør er viktige for hva de lærer. Sammen med dere foreldre vil vi gi barna erfaringer som har betydning for deres utvikling og læring. Alle barn skal blant annet erfare betydningen av å bry seg om andre. De skal erfare at deres følelser tas på alvor, at deres meninger teller og at det er lov å være uenig. Barnehagens viktigste oppgave er å sørge for at alle barn, hver dag, får gode erfaringer som kan bidra til å bygge en solid grunnmur i deres liv. Sosial kompetanse er en av de viktigste byggesteinene i denne grunnmuren, og vi legger til rette for at alle barn får bygget sin grunnmur i et raust og inkluderende fellesskap.

FLERE BLOGGINNLEGG: