Skrevet 10. feb. 2022 av Kari Kragset

Lekens skjulte sider

Foreldretips

«Hva har du gjort i dag da?» «Bare lekt …» har man kanskje hørt fra barnet sitt. Men egentlig har man faktisk gjort så mye mer. Særlig den frie, barnestyrte leken inneholder mye læring og utvikling som man ikke får andre steder.

Av Sondre Sveen, barnehagelærer i Læringsverkstedet Munkebekken Idrettsbarnehage

Barn er lekne og nysgjerrige av natur og bruker kroppen sin til å utforske, erfare og kommunisere med verden rundt seg, ofte i samspill med andre. Mange av de eldste barna i barnehagen har god motorisk utvikling, er kommet langt i språkutviklingen og har utviklet visse sosiale ferdigheter. Disse er bare noen få av lekens skjulte sider.

Motorisk utvikling

All lek har visse krav til motorisk kompetanse for å mestre lekens rammer, om det er å gjøre store komplekse bevegelser eller klare å sitte stabilt i ro på gulvet. Denne aldersgruppa vil i stor grad mestre kroppen sin, da mange bevegelser er automatisert. Dette tillater barnet å fokusere på lekens innhold, regler og rammer heller enn å konsentrere seg om å bevege seg hensiktsmessig. Som et lekende vesen settes kroppen på stadige utfordringer, noe som er med på å utvikle den motoriske kompetansen. Man må holde følge med andre, bevege seg hensiktsmessig i ulike miljøer og være stødig på hånda under konstruksjonslek.

Språk

Det kroppslige henger sammen med språket, og i lek med andre utvikles språket. «Kroppslige handlinger er et viktig innhold i og en viktig utløser for kommunikasjon og samhandling», ifølge Sandseter, Hagen og Moser (2018, s. 90). Sammen fordyper man seg i alt det merkelige verden har å by på, later som og inntar forskjellige roller, lager fantasiverdener og egne regler. For dem med et dårligere utviklet språk kan det være vanskelig å komme seg inn i lek hvor nettopp språkutviklingen skjer. Da er tilstedeværende voksne viktig for å gi barnet den nødvendige støtten for å komme seg inn og bli i leken. I samspill med andre vil man få felles erfaringer og opplevelser man i etterkant kan reflektere over og komme tilbake til.

Sosial kompetanse

Utdanningsdirektoratet beskriver sosial kompetanse som «en forutsetning for å fungere godt sammen med andre og omfatter ferdigheter, kunnskaper og holdninger som utvikles gjennom sosialt samspill» (Utdanningsdirektoratet, 2017). Som en del av et fellesskap må man ta hensyn til andre, samtidig som man finner sin plass og hevder seg selv. Det er mange som vil ha et ord med i leken og hvordan den skal foregå. Underveis utvikler man empatien sin og den prososiale atferden, slik at man finner løsninger og håndterer konflikter. Man lærer å ønske andre godt, stå opp for urettferdighet og hjelpe andre med vanskelige følelser.

Konklusjon/avslutning

Så neste gang barnet ditt svarer deg «i dag har jeg bare lekt litt …», kan du spørre tilbake «har du egentlig bare lekt litt?». Og tenk, nå har vi ikke engang nevnt utvikling av selvbildet, de filosofiske tankene, arbeid med matematikk, møter som innebærer med- og motgang, bruk av fantasi og kreativitet og alt det andre som er med på å gjøre leken til en av barnas viktigste lærings- og utviklingsarenaer.

Kilder:
Sandseter, E. B. H, Hagen, T. L & Moser, T. (2018) Kroppslighet i barnehagen. Pedagogisk arbeid med kropp, bevegelse og helse. Oslo: Gyldendal
Utdanningsdirektoratet. (2017) Rammeplan for barnehagen. Hentet fra https://www.udir.no/globalasse...

FLERE ARTIKLER:

Her kommer noen tips til hvordan du som forelder kan være med å legge til rette for mestringsglede.

Vi ønsker å gi barna en følelse av gode erfaringer som de kan bygge videre på i livet.