Skrevet 11. okt. 2022 av Kari Kragset

Kristen verdiformidling i Læringsverkstedet Solkollen

Foreldretips

Våre barnehager skal være en del av den gode barndommen med forankring i kristne grunnverdier, verdier som i stor grad har formet Norge til et av verdens beste land å bo i. I Læringsverkstedet Solkollen skal hvert barn oppleve og forstå hvor viktige de er som individer. Hvert enkelt barn skal bli sett, hørt og tatt vare på. Gjennom kristen verdiformidling, lekende læring, samspill og mestring gis barna et grunnlag til å utvikle seg og bli den beste utgaven av seg selv.

Vår visjon er: «Vi får verdens viktigste verdier til å vokse!»

Hjertekultur
Vår hjertekultur utgjør en sentral del av læringsmiljøet som hvert barn møter daglig i barnehagen. Våre holdninger og måten vi møter hverandre på, former samspillet mellom oss. Det påvirker den vi er, og den vi blir som menneske. Hver dag og hvert møte blir derfor viktig. Hjertekultur handler om å skape en varm og inkluderende atmosfære der vi viser omsorg for hverandre.

Verdiformidling
Verdiformidling handler om å overføre verdier og gode holdninger. Vi tror det finnes verdier og holdninger som fører til et godt liv. Vårt demokrati og velferdssamfunn er bygget på det menneskesynet, nestekjærligheten og den solidaritetstanken som de kristne verdiene viser oss. De fleste verdsetter disse verdiene, uavhengig om de har en tro eller et forhold til en kirke. Vi tenker spesielt på verdier som nestekjærlighet, barmhjertighet, tilgivelse, vennlighet, takknemlighet, trofasthet, ærlighet, omsorg, raushet og ydmykhet.

Vårt Særpreg
Solkollen har, i tråd med barnehageloven, et formål som sier at verdiene skal være forankret i kristen tro og tradisjon. Verdiformidlingen skjer i barnehagens hverdagssituasjoner og i pedagogisk tilrettelagte aktiviteter. Barna opplever kristen verdiformidling gjennom sang og musikk, skaperglede og bibelfortellinger.

Sang og musikk

Barna får delta i sang om musikk. Vi synger og lytter til sanger fra forskjellige musikktradisjoner. Kristne sanger er en viktig del av kulturarven vår, de tilføyer og forsterker verdier og holdninger. Gjennom sang og musikk opplever barna glede, tilhørighet og samhold. Bevegelse og musikklek skal også være en del av vår barnehagehverdag.

Skaperglede

Det er viktig for oss at barna får utvikle sin skaperglede og kreativitet. Gjennom fokus på blant annet kunst, kultur og drama får barna trening i å uttrykke seg. Vi legger til rette for utforskende samtaler der vi undrer oss sammen med barna. Vi reflektere over både religiøse og eksistensielle spørsmål, men også over spørsmål om dagligdagse ting.

Bibelfortellinger
I Solkollen bruker vi blant annet bibelhistorier til å formidle verdier som barna kan dra nytte av i sin hverdag. Barna blir kjent med kristne grunnverdier som nestekjærlighet, menneskeverd, takknemlighet, tilgivelse, likeverd, respekt og solidaritet. Vi gjør historiene relevante og knytter dem til barnas egenverd og sosiale kompetanse.

Vi setter gode spor
Vårt ønske er at alle barn skal få en best mulig start på livet, og at foreldre skal få støtte i sitt viktigste arbeid, foreldrerollen. Siden barnehagen er en av samfunnets viktigste dannelsesarena utenfor hjemmet, ønsker Læringsverkstedet Solkollen å bidra til at tiden i barnehagen setter gode spor i barnets liv – spor som varer gjennom hele livet. Vi kaller det Solkollen etappen – en god start på livet.

Dette får barna i Læringsverkstedet Solkollen barnehager:

  • Formidling av kristne og humanistiske verdier gjennom samlinger, høytidsmarkeringer, samtaler og aktiviteter.
  • Kjennskap til kristen kulturarv og kristen tro gjennom bibelfortellinger, sanger og andre kulturuttrykk.
  • Hjelp til å utvikle sosial kompetanse basert på kristne grunnverdier.
  • Utforske og undre seg over religiøse, etiske og livssynsmessige spørsmål.

Smil, latter og positive følelser er viktig for å knytte oss til andre mennesker. I Læringsverkstedet DoReMi barnehager er musikk et fantastisk verktøy for å kunne skape fellesskap og inkludering både hos barn og voksne.

Bålkos med barna ute

En viktig del av det å tenne bål er forberedelsene. La barna være med å bygge opp bålet og erfare hvordan man holder liv i det.