Skrevet 16. feb. 2024 av Kari Kragset

Kjempegode resultater og høye tall i Læringsverkstedet i Foreldreundersøkelsen

Nyheter

Gratulerer! Rundt omkring i landet har Læringsverkstedet barnehager skåret høyt i Foreldreundersøkelsen. Fornøyde foreldre, høy kvalitet i barnehagen og godt samarbeid mellom barnehage og hjem er noe av det foreldre har vektlagt.

Her er noen av Læringsverkstedet barnehagers kommentarer i forbindelse med Foreldreundersøkelsen.

«Vi setter stor pris på å få slike tilbakemeldinger fra foreldre og foresatte i vår Læringsverkstedet Stenrød barnehage. Vi håper det betyr at vi i samarbeid har klart å få til en dialog i hverdagen, som legger til rette for et godt barnehagetilbud for den enkelte.

Alltid fint å få slike tilbakemeldinger fra foreldrene, det gir oss en ekstra motivasjon til å jobbe på.

Vi er også ydmyke for at vi videre må fortsette å jobbe for dette hver eneste dag, slik at vi kan bli enda bedre. Takk til alle dere som tok dere tid til å gi oss tilbakemeldinger, og sammen skaper vi en god barnehage», sier styrer Tommy André Larsen, i Læringsverkstedet Stenrød barnehage som ligger i Halden.

I Stjørdal ligger Læringsverkstedet Geitspranget Naturbarnehage.

«Det er veldig artig å få toppscore på dette, og er heldig som har med meg ei fantastisk og stabil personalgruppe i mange år. Foreldrene i vår barnehage er fornøyde med tilbudet vi gir. Dette får vi høre om på foreldresamtaler og gjennom tilbakemeldinger som de gir oss i hverdagen. Vi har lang erfaring med å jobbe med konseptet naturbarnehage, og får mye gode tilbakemeldinger på dette. Vi streber alltid etter å bli bedre og til å utvikle oss og konseptet vårt. Det er en tydelig rød tråd fra barna begynner i barnehagen når de er ett år gamle til de skal begynne på skolen.

Tryggheten i kollegiet er at vi er et stabilt personale over mange år. Det gir kontinuitet i det vi holder på med, er tydelig for foreldrene og skaper trygghet.

Vi har fokus på foreldresamarbeid og jobber hele tiden for at det skal være så godt som mulig. Dette gjør vi ved å prate løst og fast med foreldrene i hverdagen, og er åpne for å ha ekstra samtaler om det er ønskelig. Vi er ærlige med foreldrene og tør å ta den vanskelige samtalen. Er opptatt av den gjensidige tilliten vi har til foreldrene og foreldrene til oss. Den tilliten foreldrene har til barnehagen, gjør at de stoler på oss og de rådene vi gir. Våre ansatte er alltid blide og åpne, og møter barn og foreldre med et smil og et «hei» hver eneste dag», forteller styrer i Læringsverkstedet Geitspranget Naturbarnehage, Margunn Stokhaug Hoås.

Geitspranget Naturbarnehage
Læringsverkstedet Geitspranget Naturbarnehage

I Læringsverkstedet Notveien Naturbarnehage i Bodø har de hatt en foreldregruppe som har vært fornøyd med kvaliteten over flere år, sier styrer Marit Skjemstad Botten.

«Vi er opptatt av å ha våre tradisjoner og særpreg. Det skaper kultur som bygger fellesskap ut over her og nå. Vi er opptatt av å få høy svarprosent, da dette er en viktig mulighet foreldrene har til medvirkning. I år svarte foreldrene til 81 av 83 barn, så da er svaret godt representativt for barnegruppa», sier hun.

«Vi jobber aktivt med å bruke data fra foreldreundersøkelsen i utviklingen av barnehagen. Det er alltids noe å jobbe med, men også foredle. Personalet er veldig stolt over arbeidsplassen sin, og de etterlyste kake på pauserommet i dag. Vi fleipet med at hver dag hos oss egentlig er en fest og slo oss til ro med det», smiler Botten.

Notveien Naturbarnehage
Læringsverkstedet Notveien Naturbarnehage

Sør i landet, i Lyngdal, ligger Læringsverkstedet Eplehagen barnehage.

«Jeg antar at vi har fått toppscore på grunn av god informasjon og tett kommunikasjon med foresatte. Vi har også hatt fokus på relasjonsarbeid og hvordan hjertekultur "ser ut" i Eplehagen. Kommunikasjon og relasjoner mener vi er avgjørende for kvaliteten i barnehagen, og dette gir grunnlag for et vellykket foreldresamarbeid», forteller styrer Merete Haugen i Læringsverkstedet Eplehagen barnehage.

I Hauge i Dalane i Sokndal ligger Læringsverkstedet Frøyland Gårdsbarnehage, og styrer Hege Kopperud Mathiesen sier det er kjekt at foreldrene er tilfreds med barnehagetilbudet i Frøyland.

«Vi fokuserer på et tett og godt samarbeid med foreldre. Har jobbet mye med relasjonsbygging, og personalet er godt skolert i relasjonskompetanse da vi er en sertifisert Marte Meo barnehage. Foreldrekurs i Marte Meo og foreldreveiledning er noe Frøyland gårdsbarnehage tilbyr som et ekstra gode. Vi har to Marte Meo terapeuter og de fleste ansatte er Marte Meo praktikere», forteller hun.

I Oslo ligger Læringsverkstedet Nonneseter Idrettsbarnehage, og styrer Miriam Osvik sier vi har generelt veldig fornøyde foreldre.

«Foreldrene er veldig fornøyde, de snakker høyt og mye om barnehagen, og derfor har vi mange søkere. Det er mange som vil besøke barnehagen og bare et fåtall får plass. Vi har et meget godt arbeidsmiljø med et ekstremt kompetent personale, noe foreldrene ofte påpeker. Atmosfæren i barnehagen smitter over på barna og foreldrene», sier hun.

«Vi ønsker at alle barna får bedre kjennskap til samisk språk og kultur gjennom året.»

Les mer her
Kurs i å holde kurs i Læringsverkstedet

Vårt mål er å gi gode utviklingsmuligheter til våre ansatte, og at de som ønsker å holde kurs skal få muligheten til å bli gode kursholdere.

Les mer her