Skrevet 2. sep. 2019 av Jonas Skirbekk

JA til likebehandling av Eidsvolls barn!

- Vi går til aksjon for lik behandling av Eidsvolls barn, og for lik tilskuddsordning for alle barn i Eidsvoll.

Eidsvoll kommune hadde  lokalpolitisk  paneldebatt om oppvekst og helse i forbindelse med kommunevalget. Flere fra de  private  barnehagene  hadde møtt opp med  forberedte  spørsmål til politikerne om tilskuddsordningen. Denne ordningen slik den er i dag er urettferdig. Den er i favør av kommunale barnehager og i disfavør av private barnehager, sier styrer i Læringsverkstedet  Bjørnsrud  Skog, Charlotte  Almåsbakk. 

«Kommunene beregner tilskuddssatser til private barnehager.  Denne utregningen er basert på regnskapstall for de kommunale barnehagene to år tilbake.  Det betyr at vi ikke har den samme finanseringen til bemanning som de kommunale barnehagene har, og i tillegg  ligger  Eidsvoll kommune  lavere enn nasjonal sats», sier Almåsbakk. 

«Det gjør det vanskeligere for oss å tilby den samme kvaliteten  på barnehage tilbudet  når vi ikke har midler slik som de kommunale barnehagene. Private barnehager står i fare  for  å legge ned fordi de har et mindre økonomisk handlerom. Det  er uheldig for barna i kommunen, for disse bør ha det samme tilbudet uavhengig av hvem som eier barnehagen»,  sier Almåsbakk. 

Først i 2022 vil private barnehager få tilskuddssatser basert på dagens bemanningsnorm. Dette slår negativt ut for de private barnehagene. Vi ønsker en likebehandling for alle barnehagene enten de er private eller kommunale, dette til det beste for alle barn.

Flere politikere visste ikke om ordningen og at det var en sånn  forskjell  for  de private  barnehagene. Politikerne skulle se på dette og sette det på  agendaen  til  diskusjon. Det lovte de, forteller hun.  

«I kommunen har vi et flertall  med  private barnehager, og vi har  et  kjempefint mangfold  med  små barnehager, store barnehager, gårdsbarnehager og andre. 

Jeg håper de ser behovet,  og vi som kom  og hørte  debatten,  syntes det var  nyttig», forteller Almåsbakk. 

Nå skal ordføreren i Eidsvoll kommune inviteres til Læringsverkstedet Folkeparken  barnehage  og  samhandle  videre  derfra.