Skrevet 3. jun. 2022 av Kari Kragset

Hva må til? Bevissthet hos de voksne

Foreldretips

Den voksnes egen holdning til miljø og naturvern er avgjørende for å skape miljøsmarte barn og barnehager. Husk at barn ser og hører alt vi gjør, og de legger merke til det vi velger å ikke gjøre. Det starter med oss.

Med en miljøbevisst innstilling kan voksne og barn tenke over:

 • Kameratkjører jeg?
 • Sorterer jeg søpla?
 • Spiser jeg opp maten min?
 • Kjøper jeg miljøvennlige produkter?
 • Velger jeg å kjøpe klær med lett nedbrytbare fibre?
 • Bruker jeg tøynett når jeg handler?
 • Plukker jeg opp søppel på min vei?
 • Sløser jeg med papir?
 • Kan jeg kutte ned på forbruket mitt generelt?
 • Velger jeg å ta beina fatt når jeg skal noe?
 • I hvilken grad bidrar jeg til å forurense miljøet og havet med mikroplast?

Det «å eie noe sammen» som et lokalsamfunn, det øker bevisstheten og motivasjonen rundt det man ønsker å oppnå. Hvorfor ikke gå sammen om et miljøprosjekt i nærmiljøet? Bærekraftig utvikling omhandler det individuelle, lokale, nasjonale og globale fokus. Vi må alle bry oss, og vi må alle gjøre en innsats for å ta vare på jorda for fremtiden.

Blekkulf sier så klokt at; «Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe».