Skrevet 2. jun. 2022 av Kari Kragset

Her er noen miljøregler for barn og voksne

Barna er ivrige og nysgjerrige av natur, og med et lekent utgangspunkt kan man lett jobbe med et miljøfokus i barnehagen. Her kan barn og voksne få en felles referanse til å drive miljøfokuset frem. Miljøreglene er enkle og har tatt utgangspunkt i viktige områder som omhandler bruk og vern av miljøet.

1. Vi rydder og tar med oss søppel på tur, både egen og andres

Vi ønsker at barna får som vane å plukke opp søppel på sin vei og slik bevare lokalmiljøet til det beste for naturen.

Søppel er skjemmende og stygt i naturen, men også kilde til miljøgifter som skader plante-og dyreliv. Søpla tar vi med oss og voksne er ryddeveiledere. En del søppel må behandles med varsomhet, og voksne må her ta ansvar.

Fakta om søppel på avveie: Bare i Oslo havner over 750 tonn søppel utenfor søppeldunken hvert år (Rusken.no).

2. Vi sorterer og kaster søppel på rett sted

Kildesortering er en selvfølge. Her følger vi kommunens retningslinjer- og gjerne litt til. Dette er aktiviteter barna kan delta i og samtale om. Vi kan veie og se på mengder og øve oss på at søppel kommer på rett plass. I et miljøperspektiv er denne sorteringen avgjørende for å begrense at miljøgifter kommer på avveie, og også for at vi skal kunne gjenvinne det som kan gjenvinnes.

Fakta om Gjenvinning: Når tomme makrellbokser kildesorteres kan de bli til en sparkesykkel, og 200 hermetikkbokser kan gi nok spiker til å bygge en tøff hytte (Loop.no).

3. Vi er forsiktige med tingene våre og tar vare på dem

I dette arbeidet er det å ta vare på leker og materialer en god start. Vi kaster mye. Gjennom tidlig å skape gode holdninger hos barna, kan vi være med på å få ned forbruket. Vi ønsker å få bort «bruk og kast» mentaliteten.

Fakta om forbruk: Dersom resten av verden hadde hatt et like stort forbruk som Norge, så hadde vi trengt tre jordkloder (NITO).

4. Vi gjenbruker og reparerer det som kan brukes om igjen

Det er alltid gøy å se på muligheten for gjenbruk sammen med barna. Kan noe av det vi hadde tenkt å kaste brukes på nytt? Vi reparerer det som kan repareres. Sammen med barna kan vi undres over hvordan ting henger sammen og hva som skal til for at det som er ødelagt kan bli helt igjen.

Fakta om gjenbruk: Gjenbruk er trinn to i avfallshierarkiet, og en svært energi - og ressurssparende måte å bli kvitt avfall på sett fra et miljøperspektiv (Det store Norske leksikon).

5. Vi respekterer dyrelivet og plantelivet i naturen

En måte er å la være og kaste søppel i naturen. Søppel kan inneholde helse- og miljøfarlige stoffer som skader både dyr og planter.

Giftene fra søpla kan forurense elver og vann og dyr kan spise farlig søppel fordi de tror det er mat. Planter og dyr trenger ren natur, og menneskene må vise og utøve respekt for dette.

Fakta om plast på avveie: Fugler spiser plast fordi de tror det er mat, og det kan de dø av (Hold Norge rent).

6. Vi er gjester i naturen og må ikke sette ødeleggende spor i den

Vi lever av og med naturen. Dersom ikke vi tar godt vare på den, vil den forringes og bli borte for oss. Vi ønsker at barna skal få gode naturopplevelser og utvikle en holdning som gjør at de ønsker å ta vare på den. Fokus blir å ta bort det som ikke skal være der, og bruke/nyttiggjøre seg naturens ressurser med respekt og omtanke.

Fakta om naturens ressurser: SPIS NATUREN. -Naturen byr på rike muligheter for å skaffe seg delikatesser som sjelden finnes i butikken (Naturvernforbundet).

7. Vi skrur av lys i rom vi ikke bruker / Vi skrur av vannet når vi er ferdige med å vaske oss

Forbruk av ressurser som strøm og vann har stor innvirkning på miljøet, og det virkelige store forbruket av disse ressursene skjer gjennom produksjon av produkter vi kjøper. Alle kan vi bidra litt. Vi kan først og fremst kjøpe færre produkter samt passe på å forbruke mindre vann og strøm i det daglige.

Fakta om vannforbruk: I Norge bruker vi pr. dag 230 liter vann pr. person i snitt. Det er et av verdens største forbruk (Miljølære.no.)

8. Vi forsyner oss passe med mat for å unngå å kaste mat vi ikke orker

Det kastes store mengder mat hver dag, og sammen med barna kan vi fokusere på det å kaste mindre. For matsvinn er et veldig aktuelt tema. Produksjon av for mye mat har stor innvirkning på klimagassutslippene, og den totale mengden mat vi kaster i løpet av året kunne, ifølge «Fremtiden i våre hender», mettet over en halv million mennesker.

Fakta om matsvinn: Hvert 10. minutt kaster vi over 5 tonn spiselig mat i Norge (Findusmatsvinnløfte.no).

9. Vi sløser ikke med papir og bruker bare det vi trenger

Produksjon av papir medfører utslipp og nedhugging av skog, noe som påvirker naturen i stor grad. Vi kan bidra til å få ned forbruket ved å tenke papirløst, men også ved å være bevisste på hvor mye papir vi faktisk bruker til ulike aktiviteter. Tegner vi på hele arket? Kan vi dele arket i to? Tar vi ett papirtørk først? Det er mye vi kan tenke over i hverdagen.

Fakta fra papirindustrien: Hvert år hogges eller brennes enorme regnskogsområder for å etablere nye tømmerplantasjer, noe som truer både menneskene og dyrene som lever i regnskogen (Regnskog.no).

10. Det finnes mange alternativer i stedet for å velge plast

Plast er et stort problem og jo mer vi forbruker av plast, jo mer havner denne plasten på avveie. Vi kan bruke handlenett, unngå engangsbestikk/glass, sugerør og ballonger i plast for å nevne noe. Vær kreativ og finn nye alternativer for plast både i barnehagen og hjemme.

«Vi skal sammen bidra for å ta vare på jorden for fremtiden.»