Skrevet 28. feb. 2022 av Kari Kragset

Gode resultater og høye tall i Foreldreundersøkelsen

På mange steder i landet har Læringsverkstedet barnehager skåret høyt i Foreldreundersøkelsen. Dette viser at det kvalitetsarbeidet man legger ned hver dag i våre barnehager virker.

«Det er kjempegøy og motiverende å skåre så høyt på brukerundersøkelsen, i år igjen», sier Kristine Haugaard, styrer i Læringsverkstedet Haslum Idrettsbarnehage som ligger i Bærum.

«Vi jobber hardt og systematisk med å levere kvalitet i alt vi gjør hver dag. Jeg leder en gjeng som synes det er gøy og meningsfullt å jobbe i barnehage», forteller Haugaard videre.

«Konseptet Idrett gir tydelige rammer og tydelige mål om hvor vi skal, noe som igjen gjør det lettere å nå målet. Alle ansatte har kunnskap om hvorfor vi gjør som vi gjør, og sammen ønsker vi å tilby barna og foreldrene kvalitet i det vi gjør. Vi er rett og slett en aktiv, tilstedeværende og raus gjeng som bidrar til å utvikle verdens viktigste verdier hver dag.»

Bevegelsesglede, matglede og engasjerte foreldregrupper er noe styrer og de ansatte verdsetter stort.

«Det er ingen tvil om at målet, som er at barna og de ansatte skal oppleve bevegelsesglede og matglede hver dag, er en viktig faktor. Maten til kokken vår, Inger Lise, går det gjetord om i Bærum, noe som er med å påvirke skåren. I tillegg har vi en engasjert foreldregruppe som spiller oss gode hver dag og vil oss vel. Det er god takhøyde for å ta opp ting begge veier. Gjennom denne dialogen er vi også i utvikling. Vi gleder oss til hver dag på jobb», smiler Haugaard.

Hannes Lekestue ansatte barn
Barn og ansatte i Læringsverkstedet Hanne Lekestue barnehage.


I Læringsverkstedet Hanne Lekestue barnehage som ligger i Stavanger, setter man utrolig stor pris på tilbakemeldingene og skåret foreldre har gitt i Foreldreundersøkelsen.

«Da resultatet på undersøkelsen kom, varmet det våre hjerter. Fint å få så gode tilbakemeldinger tross tiden vi har hatt under pandemien. Det har ikke vært lett å være så tett på foreldrene som vi pleier og ønsker, men vi prøver hele tiden å tenke alternative løsninger for å få til gode møter mellom oss. Det er alltid noe vi kan jobbe med og bli bedre på, og da er det viktig med god, åpen og ærlig kommunikasjon», sier styrer i Læringsverkstedet Hanne Lekestue barnehage, Ann Elisabeth Haaland.

«Gjennom daglige møter med foreldre får vi styrket denne treningen i naturlige sammenhenger. Gjennom alle møter i barnehagehverdagen er foreldre og personal gode rollemodeller for barna i sosial kompetanse og kommunikasjon.

Foreldre sitter inne med mye kunnskap og erfaringer som barnegruppen og personalet kan nyte godt av og lære av. En kultur som åpner opp og som er nysgjerrig. Personalet har hovedansvaret for å invitere til dette samspillet og være nysgjerrige på hva slags kompetanse og kvaliteter foreldrene sitter inne med. Gjennom styrket nærvær i praksisfeltet kan foreldre og personal sammen gi barnet det optimale læringsmiljøet», forteller hun.

«Vi jobber aktivt med at foreldrene, ja, hele familien til alle barna i barnehagen skal føle seg velkommen og inkludert i Hannes Lekestue», forteller Haaland.

Notveien Karneval
Karneval i Læringsverkstedet Notveien Naturbarnehage. Endelig er samfunnet åpnet for at vi kan samles til felleskap på tvers av avdelinger.

I Læringsverkstedet Notveien Naturbarnehage i nord sier styrer Marit Skjemstad Botten at de, spesielt dette året, har en foreldregruppe som er veldig flinke til å løfte fram god praksis og aktiviteter de verdsetter hos oss.

«Vi ser at når de framsnakker oss, så gir det personalet energi til å fortsette ønsket praksis, samt at vi får god søkermasse til ledige barnehageplasser. Det vi spesielt følger med på er om områder vi har som mål å forbedre oss på, får bedre skår. For da har vi hatt en kulturendring i en ønsket retning», sier hun.

«Vi ser at det å ha foreldrenes tilbakemeldinger gjennom foreldreundersøkelsen med oss i det som gjøres gjennom hele året, er grunnleggende. For kvalitet tar tid å utvikle, og det er viktig å reflektere over hva vi lykkes med og som kan videreføres og hva vi kan utvikle til noe bedre.»

«Vi tar alle negative tilbakemeldinger på alvor, og gjør tiltak der det er områder vi kan endre praksis. Vi er opptatt av å løfte gode tilbakemeldinger opp og frem slik at ønsket praksis smitter», sier Botten.