Skrevet 16. apr. 2020 av Kari Kragset

Gjenåpning av barnehager– Gi glede og motivasjon til foreldre og barn!

De ansatte i alle barnehager jobber på spreng med en rekke tiltak i forhold til smittevern, slik at foreldre og barn skal føle seg trygge og ivaretatt når barnehagen åpnes på mandag. God dialog mellom ansatte og foreldre og det at alle bidrar til praktisk å oppfylle de nasjonale smitteverntiltakene, er avgjørende.

Læringsverkstedets barnehager har ansvar for at smitteverntiltakene skal være på plass til oppstart. Tonje Marie Sørensen, styrer i Læringsverkstedet Våler DoReMi barnehage, sier det er mye arbeid rundt organisering og planlegging av åpningen.

«Det er viktig først å presisere at alle barna skal oppleve nærhet, trøst og omsorg når de trenger det. Vi skal redusere smitte ved å fokusere på små grupper med færre barn og faste voksne sammen. Vi jobber nå med å organisere barnehagen i flere adskilte soner slik at hver gruppe skal ha sin faste sone, og vi skal bruke mye tid ute. Samtidig følger vi rutiner for håndhygiene og smittevask og vi skal følge de rådene som er gitt. Vask av hender og leker er jo ikke nytt for oss, men nå skal vi gjennomføre dette mye oftere enn vanlig», forteller Sørensen.

De største endringene i forhold til å imøtekomme de nye kravene, jobbes det nå med for å finne en god løsning.

«Det blir at vi skal forholde oss til soner, og at vi ikke skal samarbeide på tvers av grupper og personale. Vi er vant med å hjelpe hverandre og jobbe som et felles team. Barna er også vant med å bestemme hvor og hvem de ønsker å være med. Nå skal vi ha minst mulig kontakt, for færre kontakter på tvers vil gi mindre risiko for smitte,» sier hun.

Mange foreldre og foresatte er utrygge på det å sende barna i barnehagen, men vi har fokus på den gode relasjonen og håper og tror at barna skal få en trygg og god velkomst. I tillegg er kommunikasjon vesentlig.

«Vi har opplevd at noen foreldre er bekymret og ofte har det handlet om for lite kunnskap og informasjon fra myndighetene. Det har gått mange uker siden sist, og dette kan skape usikkerhet for noen. Det er viktig for oss at vi har en god dialog med foreldrene. Vi ser på gode løsninger for at levering og henting skal skje mest mulig ute, og vi ønsker å skape en trygg levering for de barna som kommer. Vi er positive til å komme i gang igjen, og gleder oss til å ta imot barna våre», ytrer Sørensen.

Barnehagen er en del av hverdagen til barna og der skal det være gjensidig glede og motivasjon for foreldre, barn og ansatte.

«Vi vet at både små og store har savnet hverandre i den tiden de har vært hjemme. Vi skal gjøre så godt vi kan alle sammen for at dette skal bli en vellykket åpning. Nå er vi klar for å dele de små øyeblikkene, leke og skape masse spennende opplevelser sammen - Det kaller vi hverdagsmagi.»