Skrevet 5. nov. 2020 av Kari Kragset

Gjør matematikk mer spennende i lek med barna

Nyheter

I Læringsverkstedet Aronien barnehage liker vi å bruke naturen til matematikk i lek og læring.

Fokuset til de voksne er på aktiv deltakelse fra barna, og at læring skjer gjennom forskjellige metoder. Vi ønsker at barna skal få tilgang til materialet som de lett kan ta med seg videre i lek.

Matematikken er delt inn i fem tema som er basert på rammeplanen: “mål og vekt”, “form”, “tall og mengde”, “posisjon og plassering”, “størrelse, mønster og sortering”. Ved å jobbe systematisk med de fem temaene, så gir det barna en mulighet til å få en bredere forståelse av matematikk.

Det å få kunnskap om begreper er noe vi har mye fokus på. Ett av de viktigste virkemidlene vi har er konkreter, noe som skal være med å knytte begrep til objekt. Eksempelvis utklipte trekanter, firkanter, og sirkler i en samling om “form”, eller å ha med en vekt og veie ulike gjenstander i en samling. Vi synger sanger og leser bøker som gir mattelæring. Vi har samlingsstunder hvor barna er med å finne mengder og antall. Vi bruker en sansepose og kjenner hvordan de forskjellige formene kjennes ut. Vi har personalet som er bevisst på snakkemåten rundt tema vi jobber med.

Vi mener tidlig innsats er viktig. Barna får da med seg mer kunnskap slik at overgangen til skole går lettere. Førskolebarna har førskolegrupper hvor vi jobber mer i skrivebøker, fokuset er at barna skal oppleve mestring og på den måten får lyst til å lære mer. Vi har også mattelek i skogen, på uteområdet i barnehagen eller inne på avdeling.

Felles for alle avdelingene er Telle-Tariq. Den lille blå bamsen er en maskot for mattedagen, og blir gjerne med på tur eller i samling. Vi opplever at det å bruke Telle-Tariq aktivt, er med på å fange oppmerksomheten til barna, og det gjør matematikk mer spennende.

Praksisfortelling:

Det er klart for tur for Skogsbarna (førskolegruppen). Vi pakker sekken og i ytterlommen på sekken stikker det opp en blå bamse. Når vi kommer frem til gapahuken i skogen, tar vi ut bamsen og samler barna. Alle gjenkjenner Telle-Tariq som har sneket seg med på tur. Barna blir delt i samarbeidsgrupper og går til hver sin ansatt.

Den ansatte har en terning som trilles, tallet som viser skal symbolisere antall av noe barna skal gå og finne i skogen. Den ene gruppen får 4 på terningen og får beskjed om å finne 4 kongler. Barna går ut sammen i skogområdet og kommer tilbake med konglene, disse legger de foran Telle-Tariq som sitter i gapahuken og venter. Når barna har telt konglene, trilles terningen på nytt og barna får en ny oppgave.

Slik holder vi på en god stund og når aktiviteten nærmer seg slutten, samles alle barna. Vi prater om hva barna har funnet og hvordan de visste hvor mye de skulle finne. Når barna går for å leke, får Telle-Tariq sitte igjen på benken. Han er med oss hele dagen, for selv om matteleken er over, er det fortsatt mattedag resten av dagen.

Blogginnlegg:
Sindre Misje Handeland og Katrine Olsen, pedagoger i Læringsverkstedet Aronien barnehage, avdeling Skogsbarna.