Skrevet 1. feb. 2023 av Kari Kragset

Flere Læringsverkstedet barnehager er med i prosjekt Erasmus på tvers av landegrenser.

Flere barnehager i Læringsverkstedet deltar i et godt samarbeid på tvers av landegrenser gjennom et internasjonalt prosjekt: Erasmus. Målet er blant annet å lage en ressursbank for internasjonalt bruk. Læringsverkstedet har god erfaring gjennom vår egen felles ressursbank hvor vi deler idéer og gode pedagogiske verktøy med hverandre på tvers av barnehagene. Gjennom dette internasjonale samarbeidet kan vi også dele erfaringer og kunnskap med andre barnehager i Latvia og Litauen.

Dette gir barnehagene mulighet til å utveksle erfaringer og få nye perspektiv på arbeidet vi gjør i barnehagene og oppdage mange gylne og positive idéer.

Dette prosjektet er en videreføring av et tidligere Erasmusprosjekt og dere kan finne litt informasjon på happykids.lv

Det kommende året vil flere nye barnehager være med på å teste det produktet vi nå har produsert. Vi gleder oss til tilbakemeldinger fra disse barnehagene slik at prosjektet kan utvikles og bli til et verktøy som flere land kan ha nytte av.

Les pressemeldingen her:
Press release