Skrevet 15. feb. 2022 av Kari Kragset

Før du tar med deg barna på tur

Foreldretips

Et godt tips er å gjøre gode forberedelser før du tar med deg barna på tur. Ikke bare praktiske forberedelser, men også mentale. Turen starter i det du forteller barna at vi skal på tur. Måten du sier dette på, kan være avgjørende for hele turen.

Blogginnlegg: Silje Marie Fensbekk Stensrød og Karen Kraugerud, ansatte i Læringsverkstedet Mattisgården Naturbarnehage

Før du går må du mentalt orientere deg om hvor vi er, hvilken retning vi skal og hva målet med turen er. Du må tilpasse turen etter evne og forhold. Mest av alt må vi ta hensyn til at det er barn du skal ha med deg på tur. Det er derfor viktig å være forberedt på at endringer kan skje fort – for ja, vi kan møte på en maur som trenger en turvenn på veien.

Aktive voksne
Se for deg en regnværsdag; Du rynker på nesa, slenger deg i sofaen og spør om vi skal droppe skogsturen idag. Barn erfarer og tilegner seg kunnskap gjennom oss voksne, og de vil tilegne seg våre holdninger om de blir utsatt for disse stadig vekk. Men se heller for deg en regnværsdag der du setter deg ned på høyde med barnet og begeistret spør; Skal vi reise på krokodillejakt ute i vanndammene?

Tonefallet, kroppsspråket og ordene jeg velger å bruke sier noe om mine holdninger og hva jeg føler og tenker om situasjonen. Barn spiller gjerne videre på forslag vi kommer med, derfor er det viktig at du som voksen anerkjenner, støtter og inkluderer barns innspill. Mest av alt må vi være begeistringssmittere i samspill med barna.

Ansatt barn utelek

Engasjerte voksne
Voksnes engasjement og energi har stor betydning for hvordan barna deltar på selve turen. Du må være kroppslig deltakende, ha et bevisst kroppsspråk, ta initiativ og ha nærvær i samspillet med barna. Bugge m.fl. (2015) gjorde en studie hvor de undersøkte hvilke forhold som motiverer barn til å delta i forskjellige bevegelsesaktiviteter i barnehagen og viser til sitatet fra de voksne som deltok: «Det krever et engasjement fra de voksne, uansett hvordan vi snur på det. For hvis vi ikke er med, så er ikke barna med heller, det gjelder også på lekeplassen» (Bugge m.fl., 2015). Studien viser at voksnes engasjement og kroppslig kommunikasjon er like viktig for barna, uansett om de er i barnehagen eller hjemme med foreldrene sine.

Kanskje vi må hoppe i vanndammene for å skremme bort noen krokodiller? Kanskje barnet vil at du som voksen hopper først fordi krokodillene er litt skumle? Ja – da hopper jeg gjerne først! La barna komme med forslag, da blir det ikke bare en tur for de voksne, men en tur vi skaper sammen. Pakk sekken med begeistring, engasjement, kroppslig kommunikasjon og magi. God tur.

Litteratur:
Bugge, A., Dam, J., Froberg, K., Herskinds, M., Olesen, L.G., Seelen, J.V., Scendler, C., Sørensen, M. H., Tarp, J. og Thorsen, A.K. (2015). Rapport for ”Forsøg med Læring i Bevægelse”.


FLERE ARTIKLER:

Forskning viser at ved å mestre kroppen og å fungere godt motorisk har barn et godt utgangspunkt i lek og samvær med andre barn.

Vi ønsker å gi barna en følelse av gode erfaringer som de kan bygge videre på i livet.

Barn er lekne og nysgjerrige av natur og bruker kroppen sin til å utforske, erfare og kommunisere med verden rundt seg, ofte i samspill med andre.