Skrevet 24. apr. 2020 av Kari Kragset

Etter den første arbeidsuken i barnehagene

Nyheter

Nå har vi hatt den første barnehageuken og mange foreldre har levert barna i barnehagen for første gang siden koronasmitten satte alt på vent. Det var en fin innramming for gjenåpningen av barnehagene, og en gjensidig tillitsfull trygghet for foreldre og de ansatte om at barna skal bli godt ivaretatt.

Grunnet at vi nå har barnehageansatte som er definert som viktig samfunnskritisk personell, har det vært og vil være mye planlegging og organisering for å imøtekomme smittevernsveilederen på en god måte i konoratiden.

Varmt velkommen

På mandag møtte barn og foreldre opp i barnehagen. I Læringsverkstedet Skogheim barnehage og Læringsverkstedet Trålveien idrettsbarnehage var det godt å møte barn og foreldre igjen.

«Vi har hatt mange ansatte, foresatte og barn som har gledet seg stort til å komme tilbake til barnehagen. Når man brenner for å jobbe med barn, har savnet etter hverdagen sammen med barna vært stort. Vi har hatt enkelte familier som faktisk har hatt nedtellingskalender til barnehagen skulle åpne dørene igjen. Disse første dagene har vært helt magiske, vi har virkelig hatt været på vår side og gitt oss en fin innramming på gjenåpningen», sier styrer, Marte Jelle,i Læringsverkstedet Skogheim barnehage.

Styrer i Læringsverkstedet Trålveien idrettsbarnehage, Linda Jensen Horn, var også svært tilfreds.

«Alle de ansatte var veldig klar for å starte på jobb, og jeg fikk tilbakemeldinger fra dem om at de gledet seg sånn til å se barna igjen. Og gjensynsgleden ble stor! Som en av de ansatte sa, så var det en befrielse å komme tilbake til jobb», forteller Horn.

Da smitteveilederen kom

Da den nasjonale smittevernsveilederen kom, måtte barnehagene følge opp de strenge kravene.

«Vi trodde i utgangspunktet at det skulle bli en stor utfordring, men da smitteveilederen kom, så vi jo at mye av dette gjør vi allerede. Nå handler det mer om å gjøre alt enda oftere og å være gode på å dokumentere i forhold til smittevernet i barnehagen.

I tillegg er det aktive ansatte som viser mye varme og glede sammen med barna i sine kohorter. Som vi ser, handler det mye om å legge til rette for voksenstyrt lek for lettere å holde kohortene samlet, og det er mye spennende å finne på ute nå som det etter hvert våres her i nord», sier Horn.

«I Skogheim har den siste uken før barnehagestart gått med til planlegging, risikovurdering og utarbeiding av nye rutiner for å følge smittevernsveilederen. Her har det kommet nye føringer som vi må forholde oss til. Heldigvis er vi barnehageansatte tilpasningsdyktige, endringsvillige og gode på det å være rollemodeller», forteller Jelle og fortsetter.

«Hos oss har vi skriftlige rutiner for daglig renhold og for skjerpede hygienerutiner. Disse var innarbeidet før koronautbruddet. Likevel har vi innført flere renholdsrutiner i perioden fremover og nye rutiner for mathåndtering. Vi har innført ulike spisetider eller ulike spisesteder, slik at vi kan opprettholde god avstand mellom barna under måltidet. Det mest krevende er nok å holde kohortene adskilt, eller finne kapasitet til nedvasking av rom før en ny kohort benytter det. Foreløpig deler ingen kohorter rom i vår barnehage, og to samarbeidende kohorter har avgrensede områder på utelekeplassen».


Foto: Styrer, Marte Jelle i Læringsverkstedet Skogheim barnehage, og styrer Linda Jensen Horn i Læringsverkstedet Trålveien idrettsbarnehage,

Godt informert

I den absurde situasjonen vi nå er i, må vi imøtekomme foreldre og barn i dialog og samarbeid. Dette gjelder også levere- og henteforholdet i barnehagen.

«Selv sto jeg som styrer ute ved porten på behørig avstand og ønsket velkommen tilbake, og fikk oppleve leveringen for barna som skulle være inne på avdelingen første dag. Det virket som om barna var godt informert om hvordan leveringen skulle foregå, og at de gledet seg veldig til å komme tilbake i barnehagen.

Barna synes det er rart at de ikke kan ta med seg foreldrene rundt for å vise hva de holder på med, men de aksepterte fort at vi har faste leverings- og hentestasjoner. For personalet blir det viktig å dokumentere godt gjennom dagen i dag på MyKid og dele bilder og små videoer av hva vi gjør. Foreldrene beskriver meget snakkesalige unger hjemme. Der de før måtte dra ordene ut av dem for å få dem til å fortelle om barnehagehverdagen, bobler de nå over av fortellerglede», smiler Horn.

«En ansatt ute i skogen var vitne til to bestevenner som løp mot hverandre, stoppet opp og så på hverandre, hvor så den ene ikke klarte å styre seg og kastet seg rundt halsen på en lenge savnet venn. Da sa den andre litt forskrekket: «Har du glemt at det e korona?» De så begge litt spørrende bort på den ansatte, men sammen ble de enige om at det må være lov å klemme èn.»

I Skogheim har man også hatt stor og god mottagelse av barn og foreldre.

«Etter fem uker stengt, var vi forberedt på at ikke alle barna var like klar for barnehagestart. Men det har gått over all forventning. Noen av de eldste sprang rett inn i barnehagen, og glemte nesten å ta farvel med den foresatte som sto igjen utenfor porten. Disse var helt klar for hverdagen igjen. Tryggheten med å vite hvem en skal være sammen med, hva en skal gjøre i løpet av uka og hvilken voksen som skal være med, tror jeg har bidratt til starten vi har hatt.»

Rørt av foreldreresponsen

I barnehagene er det viktig å forstå at noen foreldre er litt bekymret når de sender barna av gårde, men stort sett så har alle hatt tillit til at de ansatte i barnehagen gjør en god jobb.

«Vi får stadig vekk meldinger fra foreldre hvor barna gir uttrykk for at de gleder seg veldig til å komme i barnehagen, og vi har hatt få bekymringer blant foreldrene. De som er bekymret for oppstart, går vi i dialog med og bruker god tid på å forklare og gi god informasjon. Det handler mye om å være på tilbudssida. Foreldrene gir uttrykk for at det er godt å komme til barnehagen når de ser at de ansatte er så rolige. De er også veldig opptatt av vår rolle og hvordan vi har det. De deler sin ros til personalet på telefon og mail, og viser at de har stor tillit til alle ansatte i barnehagen», sier Horn i Trålveien som er rørt av foreldreresponsen.

  • «Det var en slik gjensynsglede at jeg ble helt rørt! Du har virkelig noen fantastiske medarbeidere!!»
  • «Frøkna gleda sæ til mandag»
  • «Takk for et veldig fint og informativt møte i dag. Det føles veldig bra og trygt å sende ungene tilbake i barnehagen!»
  • «Ville bare rose deg som styrer og de ansatte i barnehagen vår for at dere strekker dere langt for å gi barn og foreldre et godt tilbud i barnehagen!»
  • «Først og fremst vil vi takke for alt dere har gjort for barna (og oss voksne) i denne rare tida. Alle videoer, oppmuntringer, meldinger osv. har vært mer enn gull verdt!»
  • «Må bare si tusen takk for all oppfølging og fleksibilitet fra dere. Vi setter stor pris på det og er så fornøyd med dere i barnehagen!»