Skrevet 21. jun. 2024 av Kari Kragset

Et langt liv i barnehagen

Nyheter

Hva er essensen, det absolutte innholdet, de avgjørende øyeblikkene, summen av alle tanker og handlinger som danner vår røde tråd gjennom et langt liv ved Læringsverkstedet Geitspranget Naturbarnehage?

Skrevet av Christian Hognes, barnehagelærer i Læringsverkstedet Geitspranget Naturbarnehage.

Hvordan får vi «verdens viktigste verdier til å vokse»?

Vi får ofte spørsmål om hvordan vi arbeider på 6 års-klubben for å gjøre barna skoleklare. Hva som er viktig for en god skolestart. Vårt fokus og vårt sterke ønske er å gjøre hvert barn rustet til fortsettelsen av sitt liv. Det vi arbeider med hver dag, er livsforberedende.

Arbeidet startet den dagen barna gikk inn porten for første gang. For så å rusle ut av skogen fem år senere, rake i ryggen og med opplevelser i sekken som definerer utviklingen for hvert enkelt lille, unike menneske.

Og det prosjektet er et felles anliggende. Forankret i en felles forståelse blant oss voksne. Vi som kollegie skal heie individet frem mot et integrert og sosialt medmenneske. Gjennom et sterkt og tydelig foreldresamarbeid skal vi hugge gjensidige forventninger i stein. Den røde tråden skal være tydelig for alle som er viktige i barnets liv.

Geitspranget barnehage
Et langt liv i barnehagen.

Vi ønsker at det siste året i barnehagen, på selveste «6 års-klubben», skal oppleves som unikt. Et år med gode opplevelser og magiske turer. Men grunnlaget og forutsetningene som kulminerer i lange fjellturer, kano og kajakkpadling, ski og skøyter, klatring, fisketurer sommer og vinter er på lang vei allerede etablert:

Robusthet: Barna vil i fortsettelsen av livet bli utsatt for påvirkning fra mange hold. Vi må gi barna mulighet til å ha egne meninger og til å velge selv. Vi må lære barna å si nei. De voksne i barnehagen skal opptre som gode rollemodeller, og tørre å vise hva vi forventer av barna.

Selvstendighet: Til å klare, selv om det oppleves som umulig. Vi voksne må ha klokketro på at den enkelte kan få til. Og ikke minst gi de mulighet til det. Barnet skal kjenne på tryggheten i og forståelsen av hva man selv representerer. «Dette er meg, og det er jeg stolt av». «Jeg er klar for det som kommer». Barna skal se tilbake på alle opplevelsene med en følelse av fellesskap. Et fellesskap hvor man trygt kan være seg selv, og oppleve egen mestring.

Sosialisering: Fra jeg til vi. Gjennom lek og samspill i et naturlig miljø, får barna utviklet forståelsen av at «jeg» er den del av noe større enn bare meg selv. Når fellesskapsfølelsen utvikles, skaper den en sterk trygghet for den enkelte.

Motstandskraft: Vi må tørre å pushe den enkelte ut av det trygge og forutsigbare. Vi må gi de muligheten til å gå på tryne. Være tilsted, og heie på dem når de får til. Skape en forståelse av at det er lov å gjøre feil, for så å få muligheten til å prøve igjen.

Bærekraft: Skogen er barnehagens lekeplass og læringsarena. Det gir oss en unik mulighet til å lære barna å sette pris på og respektere naturen vi besøker. Barna er verdens fremtid. De skal lære seg å forstå at naturen er unik og har en egenverdi vi brenner for å ta vare på.

Dette er egenskaper vi mener er viktige. Både i møte med seg selv, men ikke minst i møte med alt og alle i hvert barns liv etter barnehagen.

Gjennom et år på Læringsvekstedet Geitspranget Naturbarnehage dokumenterer vi mye av vår virksomhet. Dette for egen refleksjon, til foreldremøter eller utviklingssamtaler. Men vi formidler også mye dokumentasjon i ulike sosiale kanaler. Dette gjør vi av flere årsaker. Vi er stolte av det barna gjør og opplever. Vi er stolte av arbeidsplassen vår og det vi får til sammen med barna. Og fremfor alt, vi har sterk tro på at vi tilbyr hvert barn en utviklende og trygg start på de første årene av et langt liv.

Hvorfor en langsiktig og helhetlig tenking og forståelse faktisk er det som gir resultater. Det er jo det som gir oss muligheten til å gi barna på 6 års-klubben det spesielle året i barnehagen de fortjener.

For det er jo som Ole Brum så fortreffelig sier:

«Du er modigere enn du vet, sterkere enn du tror, og klokere enn du forstår»