Skrevet 23. jun. 2020 av Kari Kragset

Erfaringer med kohorter i barnehagen!

I Læringsverkstedet Jåsund barnehage har perioden frem til nå vært utfordrende, spennende, lærerik og opplysende. Vi må ta med oss det vi har lært, sette fokus på dette og bruke det videre i barnehagen.

Blogginnlegg:
Maren
Netteland, pedagogisk leder i Læringsverkstedet Jåsund barnehage

Den 12. mars ble barnehage hverdagen snudd på hodet. Vi skulle stenge barnehagen for å redusere smitte av COVID-19. Mange barn, ansatte og foreldre skulle nå gjøre det pedagogiske opplegget hjemme.

Læringsverkstedet Jåsund barnehage gikk sammen for å sende ut månedsbrev med enkle opplegg og eksperimenter og vi laget onlinesamlinger. Det å lage en samling alene i en stue uten tilskuere og aktive deltakere kan være tøft, men samlingene ble godt tatt imot.

Den 20. april fikk vi starte opp barnehagene igjen, vi skulle også deles inn i «kohorter». Kohort – som enkelt og greit er barnegrupper.

Heldigvis, i barnehagen vår, var dette normal praksis. Forskjellen var i det hele tatt ikke så stor, men måltider, levering og henting ble annerledes.

Tror mange av oss satt igjen med tanken; «hva i alle dager er det vi skal i gang med?».

Fordelene med små kohorter

Det var selvfølgelig fordeler med å være delt så lenge i grupper med så få barn. De barna som ikke trives så godt i store barnegrupper blomstret nå. Det var enklere og se hvert barn hele dagen og oppdage de barna som lett «flyter» gjennom. Disse barna ble nå lettere tatt inn i gruppen.

Mange observasjoner kunne tas med videre når vi skulle i gang med full avdeling som kohorter. Det var mindre uro blant barna og det kom frem mye fantasilek når vi hadde mindre leker til rådighet. Steiner og pinner fikk et annet liv, pinner ble ikke bare sverd. Steinen ble ikke kastet ned i en kum, men ble til en familie. Vi har i denne perioden fått være mye ute og barna har storkost seg. Fint vær har nok vært til stor hjelp for små og store. Med de små gruppene har vi voksne fått mer tid både til lekende læring og til å se hvert barn.

Ulemper med små kohorter

Lange dager uten mange barn å spille på, var litt vanskelig. Det pedagogiske arbeidet ble gjennomført, men mye ble gjennomført med de midlene vi hadde for hånden. Vi fikk ikke lov i starten å gå gjennom bygget. Mange av tingene som skulle anvendes i samlinger var av tøy, noe som ikke skulle brukes nå.

En del av det pedagogiske tilbudet falt nok bort.

Rutiner ble endret, og vasking av leker, hender og overflater ble første prioritet. For de ansatte har det mildt sagt vært utfordrende i denne tidsperioden.

Vi har et enormt ansvar overfor barna og alle andre rundt oss til å ta smittevernveilederen på alvor, men denne har kunnet tolkes på ulike måter. Vi håper iallefall at vi har tolket den på best mulig måte.

Større kohortgrupper

2. juni fikk vi lov til å se på vår avdeling som én kohort, og dette har nok vært til stor hjelp for mange. Det kan være psykisk tungt å jobbe mye alene. Nå må vi bare være flinke til å ta med oss det vi har lært av småkohortene. Hvem trenger litt ekstra hjelp i hverdagen slik at de ikke flyter imellom og hvordan kan dette gjøres? Vi må sette fokus på den gode leken som har kommet med de små kohortene. Vi må ikke glemme kvaliteten som kommer ved kohortinndelingen ved rødt nivå. Dette må vi ta med oss videre.

Bemanning i «koronabarnehagen»

Bemanningen under rødt nivå i «koronabarnehagen» har vært bedre enn før. Vi har nok alle sammen fått større bevissthet rundt vår rolle i barnehagen og i hverdagen. Vi har hatt barna mer én til én, og vi har kunnet sette av tid til enda bedre lekende læring.

Kilder udir.no Korona: Rødt nivå: Det overordnete målet ved gult og rødt nivå er at barn og ansatte har et begrenset antall kontakter og å holde oversikt over disse.