Skrevet 16. jan. 2021 av Kari Kragset

Da raset gikk i Gjerdrum lille nyttårsaften påvirket dette hele bygda

Da raset gikk i Gjerdrum lille nyttårsaften var katastrofen et faktum. Alle i den lille kommunen kjente noen som er berørt av tragedien. Men i sjokket, sorgen og fortvilelsen var det hjertevarme og godhet som virkelig lyste opp dagene. Læringsverkstedet Bekkeberget Naturbarnehage ligger i Gjerdrum, og styrer Kristin Alfredsen, forteller om hvordan de forberedte barn, foreldre og ansatte for å skape en god start i barnehagen etter den forferdelige katastrofen.

Alfredsen forteller: «Det viktigste var å finne ut om det hadde gått bra med våre ansatte, foreldre og barn og disse ble kontaktet. Alle er berørt på en eller annen måte, men etter forholdene hadde alle det bra. Vi har en ansatt som var bosatt i rasområdet, men heldigvis var hun og mannen på hytta. Allikevel er de rammet i høyeste grad, da de er evakuert og har venner og bekjente som ble reddet ut av raset og er preget av den alvorlige situasjonen. Dagen etter raset hadde vi ytterligere en ansatt som ble evakuert fra sin bolig.

Jeg tok kontakt med foreldrene gjennom e-post for å høre hvordan de hadde det. Tilbakemeldingene jeg fikk var at de hadde det bra, men mange fortalte rørende om familie og venner som var rammet. Det var besteforeldre som var blitt reddet ut og andre som ble evakuert. Det ble også fortalt om barn som var redde. Det var skremmende for både store og små å oppleve denne uvirkelige situasjonen bygda vår plutselig befant seg i. Her ble det viktig å ha ekstra stort fokus på det vi allerede gjør i barnehagen, det å sørge for trygge, varme og tilstedeværende voksne når barnehagen skulle åpne igjen.

Det ble viktig for oss å tilby hjelp til styrer i barnehagen som ligger nær skredet, samt til barnehagesjefen i kommunen. Når man selv tilbyr hjelp og ønsker å sørge for at alle har det bra, er det godt at regionleder i Læringsverkstedet, Anne-Britt, fulgte meg opp gjentatte ganger. Det er godt å ha noen å snakke med i slike situasjoner. Daglig leder, Trude Sydtangen, sjekket også med oss om alt var bra og om noen av våre var rammet. Det er godt med en god hjertekultur hvor vi bryr oss om hverandre i Læringsverkstedet.

Det nærmet seg åpning av barnehagen, men først skulle vi gjennomføre planleggingsdagen 4. januar. Planene for dagen ble endret, og vår regionleder Anne-Britt sørget for at HMS senteret kom for å snakke med ansatte for å gi dem mulighet til å lufte tankene sine. Kari Pape, som er pedagogutvikler og foredragsholder i Læringsverkstedet, stilte også opp og vi fikk snakket om hvordan dette påvirker hver enkelt og hva vi bør gjøre for å ivareta barna. Vi var enige om at det aller beste for barna var at de skulle komme tilbake til «normalen». Alle planer ble lagt til side, og nå skulle kun barna være i fokus med trygge, varme og tilstedeværende voksne rundt seg. De første dagene bestemte vi oss for å dele barna opp i små grupper og gjøre aktiviteter som skapte trygghet og mulighet for gode samtaler med voksne. Pedagogene sa at de ville legge bort plantiden sin nå i januar, og kun ta det som var mest nødvendig.

Barnehagen, som lå nær skredområdet, fikk nye midlertidige lokaler. På åpningsdagen mandag 11. januar reiste vi bort med en stor fruktkurv til dem og fortalte at vi er her om de trenger noe hjelp. Barna skal lage tegninger til hjertedagen som de skal gi til barna i Gjerdrum barnehage.

Vi er flere ansatte som også har samlet inn klær og sko, akebrett, skisko og annet utstyr og levert dette til Holterhallen der Røde kors deler ut til dem som er rammet. To ansatte har jobbet frivillig i Holterhallen i nyttårshelgen for å sortere klær til utdeling.

Alle ansatte har vært helt enestående og gode støttespillere for hverandre. HMS senteret har tilbudt en til en-samtaler ved behov. Gjerdrum kommune har også opprettet et psykososialt team som bistår barnehagene i Gjerdrum og de har vært innom oss to ganger. Det er virkelig rørende å se hjertevarmen som kommer fra alle under en slik katastrofe.»