Skrevet 18. nov. 2022 av Kari Kragset

Bevegelsesglede og matglede i Læringsverkstedet Idrettsbarnehager

Foreldretips

Barn som er glad i å bevege seg får et godt utgangspunkt for resten av livet. Vi vil at barna skal bli trygge på seg selv gjennom bevegelsesglede, sunt kosthold og gode holdninger. I Læringsverkstedet Idrettsbarnehagene jobber vi sammen for at alle barna skal oppleve bevegelsesglede og matglede i hverdagen.

Rammeplanen løfter fram barnehagen som en arena for barns lek og fysiske utfoldelse, godt kosthold og utvikling av gode vaner.

I Læringsverkstedet Idrettsbarnehager har vi et grunnlag for gode vaner som dannes tidlig i barndommen. Når barn erfarer og opplever glede og mestring ved å være i bevegelse samt tilbys et sunt kosthold, så blir muligheten større for at barna tar med seg disse gode vanene videre i livet.

Bevegelsesglede
Barn er født med bevegelsesglede. Bevegelsesglede er gleden ved å oppleve fysisk mestring, og vi ønsker å ta vare på denne gleden og styrke den. I barnehagen fokuseres det på hvert enkelt barn. Vi tilrettelegger for gode mestringsopplevelser gjennom variert fysisk aktivitet tilpasset barnets alder og utvikling. Vi bruker de mulighetene som ulike årstider gir for ulike aktiviteter.

Matglede
Læringsverkstedets matkonsept «Et godt måltid» er utviklet for å sikre at barna får erfare og oppleve matglede hver dag i barnehagen. Vi lager næringsrike og smakfulle måltider som er laget av gode og gjerne lokale råvarer.

Barna får delta aktivt i alle aktiviteter knyttet til matlaging og gjennomføring av måltidene. Vi legger også til rette for at barna får kjennskap til ulike typer mattradisjoner, opprinnelse og råvarer. Matkonseptet «Et godt måltid» følger myndighetenes anbefalinger for kosthold og fysisk aktivitet.

Aktive voksne
Vi voksne i barnehagen skal være aktive, og vi skal være begeistringssmittere. Dette betyr at vi må være bevisst oss selv som rollemodeller, også kroppslig. Vi skal ha kompetanse på hvordan vi får barna til å oppleve at de er verdifulle, og hvordan vi kan legge til rette for gode samspill.

Idrettsbarnehagene følger en obligatorisk kompetanse- og opplæringsplan slik at våre ansatte får det faglige påfyllet de trenger for å jobbe i konseptet Idrettsbarnehage.

Hjertekultur
Gjennom Hjertekulturen vår jobber vi med sosial kompetanse; Hvem er jeg og hvor er min plass i fellesskapet? Hjertekulturen preger hele hverdagen vår i barnehagen.

Pedagogisk idrett
Pedagogisk idrett er en metode som baserer seg på at barn lærer og utvikler seg gjennom å bruke kroppen. Pedagogisk idrett handler om at vi bruker idrett, lek og bevegelse for å jobbe mot våre mål.