Skrevet 20. mai 2022 av Kari Kragset

Bevegelsesglede hos små barn

Foreldretips

Husker du, da du var barn, og du hadde masse tid til å leke, hoppe, løpe og klatre med vennene dine. Og den eneste grunnen til at du gjorde det, var fordi det var så innmari gøy. Den følelsen leter vi etter når vi skal gi barna bevegelsesglede.

Vi er skapt til bevegelse. Mennesket er skapt for å bevege seg. Barnet begynner alt som nyfødt å utforske nye måter å bevege kroppen sin på. Man legger til rette for å ivareta det enkelte barns bevegelsesglede og mestringsopplevelse, og man tilpasser lek og aktivitet i forhold til hvert enkelt barns alder og utvikling.  

Barn leker og er i aktivitet fordi det er morsomt og opplever glede gjennom lek og aktivitet. Det kan være store individuelle forskjeller på barns aktivitetsnivå. Noen barn er naturlig fysisk aktive gjennom hele dagen, andre barn foretrekker rolige aktiviteter som er mindre fysisk krevende.

Voksnes tilstedeværelse og kompetanse om barns behov er viktig for tilrettelegging for alle barn, uansett aktivitetsnivå.

Her er noen grunnleggende faktorer vi i Læringsverkstedet har fokus på for at barna skal oppleve bevegelsesglede:  

  • Mestring: Aktivitetene tilpasses barna og ikke omvendt. Vi skal være bevisste på at mestring ikke betyr å få til noe perfekt eller riktig. Det handler også om hvilke ressurser barnet har i seg. Vi legger vekt på at når barna våger å prøve, så vil det si at de mestrer, uavhengig av resultat.
  • Motivasjon: Vi skaper motivasjon ved å tilpasse aktiviteter til barnets mestringsnivå, slik at de opplever mestringsglede.
  • Variasjon: Variasjon er viktig for allsidig utfordring og utvikling. Men i tillegg trenger vi innimellom nye impulser for å beholde motivasjonen og for å unngå at ting ikke blir kjedelige.
  • Gjentakelse: Gjentakelse gir trygge barn som opplever mestring. Vi skal gi barna tid til å øve, prøve og mestre.
  • «Gøy»: En av de viktigste faktorene for at barn er i bevegelse, det er at aktiviteten oppleves som gøy.
  • Voksenrollen: Hvordan vi som voksne opptrer og møter barna, er helt avgjørende for å kunne formidle bevegelsesglede. Vi bruker de daglige hendelsene i hverdagen til å få fram aktivitet og bevegelse.

FLERE ARTIKLER:

Forskning viser at ved å mestre kroppen og å fungere godt motorisk har barn et godt utgangspunkt i lek og samvær med andre barn.

Barn er lekne og nysgjerrige av natur og bruker kroppen sin til å utforske, erfare og kommunisere med verden rundt seg, ofte i samspill med andre.

Her kommer noen tips til hvordan du som forelder kan være med å legge til rette for mestringsglede.