Skrevet 25. mai 2022 av Kari Kragset

Avspenning hver dag

Målet er at barna hver dag skal oppleve avspenning i barnehagen og i hjemmet. I løpet av dagen er det mange opplevelser og inntrykk. De minste barna har sin faste sovestund, men også større barn har behov for en eller flere perioder med ro der de kan slappe av og fornye energien.

Balanse mellom aktivitet og hvile

Det er viktig å være bevisst når på dagen vi velger å roe ned. Dersom vi først har hatt en rolig aktivitet og deretter et måltid, er det ikke sikkert at behovet for avspenning er der akkurat da, men kanskje senere på dagen. Noen har imidlertid også behov for å roe ned etter måltidet, og de minste barna sover gjerne da.

«Vi er bevisste på å tilrettelegge for en god balanse mellom aktivitet og hvile gjennom dagen.»

Hvordan gjennomfører vi avspenning?

Det er mange måter å gjennomføre avspenning på, og vi er alle individer som finner roen på ulike måter.

Bruk gjerne massasje og berøring i avspenningen. Dette stimulerer berøringssansen og styrker kroppsbevisstheten. Det kan også være med på å utvide relasjoner og sosial kompetanse.

Vi øver også avspenning ved å bruke ulike bevegelser som involverer pusten og har fokus på kroppsbevissthet. Ofte bruker vi eventyr der vi gjør bevegelser til historien, eller vi kan være ulike dyr som beveger seg på ulike måter.

Bruk av musikk kan være en fin måte å skape rolig stemning på, men vi skal være oppmerksomme på hvordan vi anvender den for å unngå bakgrunnsstøy.

Velg gjerne avspenningsaktiviteter som involverer barna. Eks; historier, sanger og eventyr der man uttrykker seg med rolige bevegelser eller der man gir «oppgaver» underveis.

Avspenning kan gjøres hvor som helst

Avspenning kan gjennomføres på alle arenaer, både i barnehagen og hjemme. På tur i barnehagen kan fallskjermen tas med som liggeunderlag og massasjeballer kan også komme til nytte.

FLERE ARTIKLER:

Her kommer noen tips til hvordan du som forelder kan være med å legge til rette for mestringsglede.

Vårt mål er at barna skal oppleve og bevare en indre glede ved å være i aktivitet – Bevegelsesglede!