Skrevet 10. feb. 2021 av Kari Kragset

Avisprosjekt med digital praksis i barnehagen

Læringsverkstedet Munkebekken Idrettsbarnehage har dette året digital praksis som felles satsingsområde. Skolestartergruppa i barnehagen, Maximusene, har drevet et avisprosjekt for å jobbe med temaet.

Dette barnehageåret har de satt i gang en digital praksis som et felles satsingsområde i Læringsverkstedet Munkebekken Idrettsbarnehage. På grunn av koronapandemien har de brukt en egen kohort når det gjelder avisprosjektet i barnehagen.

«I en normal hverdag ville vi ha brukt aldersinndelte grupper en dag i uka, der barna møter andre fra samme årskull på tvers av avdelinger. På grunn av pandemien valgte vi heller å samle skolestarterne våre i en egen kohort en hel uke i måneden. Skolestarterne våre kaller vi for «Maximuser», og vi har derfor hatt «Maximusuke» i barnehagen», forteller idrettspedagog i Læringsverkstedet Munkebekken Idrettsbarnehage, Sondre Sveen.

I løpet av maximusuka startet både barna og de ansatte avisprosjektet ganske ambisiøst, og planene var mange hos de unge lovende.

«Vi skulle intervjue folk rundt oss, vi skulle lage anmeldelser, forskjellige spalter, ta masse bilder, skape tekstinnhold og mye mer. Som sagt skjer det mye annet i barnehagehverdagen og derfor var tid en utfordring. Uka resulterte dermed i en forsiktig oppstart, kall det gjerne en introduksjon til avisprosjektet, der vi snakket om hva en avis var, hva den inneholdt, hva en nyhet var osv. Vi gjennomførte et ferdig produkt med en reportasje fra turene våre til skihallen SNØ i Lørenskog, tegneseriesider og vitsespalte», sier Sveen.

Neste uke var det full rulle med ny utgave av «Maximusavisa».

«Da neste maximusuke startet, var vi alle kjent med prosjektet, noe som gjorde at vi kunne fortsette der vi slapp. Tema for uka var fugler, og vi jobbet mye i grupper. I løpet av uka lagde vi fuglemat, gikk på fugletitting og dokumenterte alt i avisa vår. I grupper fikk barna samtale om hva de visste om fugler, hva de lurte på om fugler og det kom frem mange morsomme, gøyale spørsmål og svar», ler Sveen.

«Barna har selv skrevet inn mye på PC for å bli kjent med tastaturet og gjenkjenne bokstaver. De har tatt bilder med kamera og vi har fulgt veien fra å knipse et bilde til det printes ut. Videre har vi klippet til bilder og tekstinnhold og limt det inn i avisen. Både arbeidet med og selve resultatet av avisa denne uka ble mer omfattende enn den første. I tillegg til det ovenstående, hadde vi med vitsespalte, oppskrift på fuglemat, en "fuglelek" samt bilder fra uka vår.», forteller Sveen.

Sveen sier at deler av arbeidet kan være tidkrevende.

«Det å sette sammen og redigere avisa, særlig hvis du vil ha en høy grad av involvering fra barna, gjør at man bør starte med avisa nesten allerede fra starten. Så fort noe er ferdig, kan det limes inn i avisa slik at den blir til i løpet av uka. Vi har brukt A3-ark, bretta de i to og klippet og limt direkte på disse. Videre er disse scanna inn og vi har publisert dette på MyKid som nyhetsbrev.»

Med nye erfaringer og mye nysgjerrighet så har dette bidratt til gode mestringsøvelser, noe som gir barna en god påvirkning. Det smitter!

«Vi ser at arbeidet med avis fenger mange av barna, og det gis gode muligheter for å jobbe med digitale verktøy og digitale uttrykk. I researchen til dette prosjektet har Yammer vært en fin kanal der en kunne plukke opp idéer til arbeidet med avis. Her har flere delt av erfaringene og planene sine rundt lignende prosjekter», sier Sveen.

Kilder:
Yammer er Læringsverkstedet sin interne plattform for vår gode delekultur på kryss og tvers av alle våre barnehager. Der utveksler vi informasjon, tanker og idéer med hverandre.

MyKid er Læringsverkstedet sin portal for å sikre en god informasjonsflyt mellom barnehagene og foreldrene.

LES OGSÅ: