Skrevet 8. mai 2020 av Kari Kragset

Arbeidsfolk i skjønn forening med barn og ansatte i barnehagen!

Nyheter

Anleggstrafikk i barnehagen er null problem for Læringsverkstedet Kanutten. Det er lenge siden barnehagen skulle oppgradere bygget og selv om koronasituasjonen kom, var det aldri aktuelt å utsette dette arbeidet. Barnehagen har vært forberedt på dette lenge, og vi gledet oss veldig til å komme i gang.

«Alle gleder seg veldig over at vi nå er i gang. Barnehagen vår kommer til å bli kjempefin. Barna følger også nøye med, fra vinduet eller fra den andre siden av sperregjerdet. Særlig gøy er det med anleggstrafikk. Vi begynner å bli vant til arbeidsfolk som kommer og går, at vi ikke skal håndhilse og ikke oppholde oss i samme rom. Det føles kanskje litt rart, men sånn må det jo bare bli. Vi har blitt flinke til å si hei og hilse på avstand», sier Anette Ask, styrer i Læringsverkstedet Knutten barnehage.

«Når det gjelder oppgradering av barnehagen, så går alt etter planen. Jeg har hatt tett og god dialog med prosjektleder hele veien, slik at vi har sikret oss at gjeldende regler for smittevern i barnehager har blitt kommunisert ut til de som skal utføre arbeidet. Planen er at vi skal oppgradere én avdeling om gangen, og at avdelingene skal ferdigstilles etter hvert. Arbeidet skal holde på helt frem til i høst, og vi satser på ferdigstilling i løpet av oktober», forteller hun.

Prosjekt- og byggeleder Trygve Jacobsen og Læringsverkstedet Kanutten barnehage fungerer veldig godt sammen.

«Jeg føler at samarbeidet går veldig bra og håper at også de ansatte i barnehagen har samme oppfatning. Alle firmaene som er involvert i prosjektet har vært med på lignende jobber tidligere, og disse forstår viktigheten av å følge opp i forhold til tilpasninger og behov i barnehagen

Vi har lagt opp fremdriften av arbeidet slik at vi tar en avdeling om gangen. Dette gjør at arbeiderne har minimal kontakt med barn og ansatte i barnehagen. Arbeidet foregår stort sett kun inne i bygget i avdelingen, og det er bare noe gangtrafikk gjennom uteområdet. Vi har i tillegg laget en slags sluse med byggegjerder ved inngangen til avdelingen slik at det er umulig for barna å komme inn å hilse på - selv om det selvfølgelig er spennende med «jobbemenn» i barnehagen», smiler Jacobsen.

«Vi begynte arbeidet i Kanutten helt i starten da koronatiltakene gjorde at barnehagen ble steng for alle andre enn barn med foreldre i samfunnskritiske jobber. I denne perioden ble derfor arbeidsprosessen for oss mye enklere, da vi kunne jobbe stort sett uforstyrret og ikke trengte å ta store hensyn til den daglige driften», sier han.


Så, da koronakrisen rammet oss alle, handlet det om å gjøre det beste ut av situasjonen. Styrer Ask sier at nå begynner ting å gå seg til, og nærheten og tryggheten mellom voksne og barn er om mulig enda tettere enn før med kohortene som ble innført da barnehagen gjenåpnet.

«Vi har ansatte på avdelingen som virkelig har stått på for å rydde ut fra både loft, bad, lekerom/oppholdsrom, kjøkken, skuffer og skap. Det er flyttet på bord og stoler, fordelt leker og lagt til rette for mindre grupper i alle rommene. Vi har også delt inn uteplassene våre, og hver avdeling er mer på tur nå enn vi vanligvis pleier å være. Vi er heldige som har flotte turområder i umiddelbar nærhet til barnehagen.

Det har vært litt krevende å få på plass nye rutiner og sjekklister for smittevern samtidig som vi er organisert på en annen måte enn før. Her har personalgruppen igjen vist en enorm vilje til å få ting gjennomført samtidig som de måtte ta godt imot de små barna der noen med litt usikkerhet kom tilbake til barnehagen. Dette ser vi i alle kohortene våre», forteller Ask.

Personalet har hatt en sentral rolle i forbindelse med både gjenåpningen og oppgraderingen. De er helt unike når det gjelder å være løsningsorientert, sette seg inn i nye rutiner, hive seg litt rundt og samtidig ta vare på barna.

«Det er mye humor og godt humør hos oss, og det er tydelig at personalet synes det er kjekt å være på jobb igjen, selv om det er en annerledes hverdag. Vi hadde uansett planer om turgrupper og mer utetid nå som oppgraderingen skulle starte. Jeg tror at så lenge personalet viser trygghet, så er det ikke så nøye for barna hvor de befinner seg. Barna har behov for noen å leke med og voksne som bryr seg», sier hun.

Prosjekt- og byggeleder Jacobsen er, i samråd med barnehagen, veldig tilfreds.

«Ikke noe annet å tilføye enn at det alltid er kjekt med nye oppdrag for Læringsverkstedet», sier han fornøyd.