Skrevet 30. jun. 2023 av Kari Kragset

Åpenhetsrapporten

Nyheter

Åpenhetsloven fremmer virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikrer allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser på disse områdene.

Loven ble vedtatt 18. juni 2021, og har med virkning fra 1. juli 2022 delvis implementert OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper i norsk rett. En sentral forpliktelse etter åpenhetsloven for virksomhetene som er omfattet, er å offentliggjøre en redegjørelse for såkalte aktsomhetsvurderinger med hensyn til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Forbrukertilsynet er tilsynsmyndighet etter åpenhetsloven, og gir mer informasjon om loven på sine nettsider.

Læringsverkstedet er en del av virksomheten Dibber og gruppen som Dibber AS, organisasjonsnummer 998 831 067, utgjør sammen med datterselskaper ("Dibber-gruppen"). Dibber-gruppen er videre en del av gruppen som HJR Holding AS, organisasjonsnummer 998 812 623, utgjør sammen med datterselskaper ("HJR-gruppen"). Læringsverkstedet har utarbeidet en åpenhetsrapport med redegjørelse for aktsomhetsvurderinger etter åpenhetsloven sammen med de andre selskapene i HJR-gruppen. Rapporten dekker perioden fra 2022 til 31. mai 2023.

Du finner den her: Åpenhetsloven

En engelsk versjon av rapporten vil bli gjort tilgjengelig senere.

Forespørsler om Læringsverkstedet og åpenhetsloven kan rettes til e-post transparency@dibberfamily.com eller transparency@hjrholding.com.