Tips til foreldre

En god start på barnehagelivet

· Besøk barnehagen på forhånd. Bruk gjerne barnehagens uteområde på ettermiddager og helger. Besøk gjerne barnehagen på dagtid før oppstart, men avtal besøk med barnehagen på forhånd.

· Delta på foreldremøter. På den måten blir dere kjent med de ansatte, barnehagens pedagogiske praksis, rutiner, de andre foreldrene mm.

· Antall tilvenningsdager i barnehagen avtales med barnehagen. Dette tilpasses barnets behov.

· Bidra til at personalet blir kjent med barnet deres. Del den kunnskapen dere har om barnet med barnehagen. Dere er eksperter på barnet deres.

· Vær trygg på deg selv. Det bidrar til å gjøre barnet trygg.

· Snakk positivt om barnehagen og alle voksne i barnehagen.

· Opplever dere usikkerhet eller er utrygge på noe, så be om en samtale med barnehagen/pedagogisk leder. Ta dette opp så snart som mulig.

· Ha lav terskel for å stille spørsmål.

· Fortell barnet når du skal gå og når du kommer for å hente. Hold avtalene som du har gjort med barnet. Husk alltid å si «Ha det» før du går.

· Ha korte dager i begynnelsen.

· Vis interesse for det som skjer i barnehagen.

· Tilpass rutiner sånn at overgangen mellom hjem og barnehage ikke blir så stor. For eksempel dette med å sove ute i vogn dersom barnehagen gjør det.

· La barnet bli kjent med matboks, sekk m.m. og la barnet bruke dette hjemme før oppstart i barnehagen.

· Bidra til at morgenrutinene hjemme gir barnet en rolig start på dagen.

· Vær tilgjengelig på telefon.