Tips til foreldre

Godt samarbeid mellom foreldre og barnehage kan være en god forberedelse til barnehagestart. Nedenfor finner dere noen gode råd og tips både for foreldre og barnehage.

 • Besøk barnehagen på forhånd. Bruk gjerne barnehagens uteområde på ettermiddager og helger. Besøk gjerne barnehagen på dagtid før oppstart, men avtal besøk med barnehagen på forhånd.
 • Delta på foreldremøter. På den måten blir dere kjent med de ansatte, barnehagens pedagogiske praksis, rutiner, de andre foreldrene mm.
 • Antall tilvenningsdager i barnehagen avtales med barnehagen. Dette tilpasses barnets behov.
 • Bidra til at personalet blir kjent med barnet deres. Del den kunnskapen dere har om barnet med barnehagen. Dere er eksperter på barnet deres.
 • Vær trygg på deg selv. Det bidrar til å gjøre barnet trygg.
 • Snakk positivt om barnehagen og alle voksne i barnehagen.
 • Opplever dere usikkerhet eller er utrygge på noe, så be om en samtale med barnehagen/pedagogisk leder. Ta dette opp så snart som mulig.
 • Ha lav terskel for å stille spørsmål.
 • Fortell barnet når du skal gå og når du kommer for å hente. Hold avtalene som du har gjort med barnet. Husk alltid å si «Ha det» før du går.
 • Ha korte dager i begynnelsen.
 • Vis interesse for det som skjer i barnehagen.
 • Tilpass rutiner sånn at overgangen mellom hjem og barnehage ikke blir så stor. For eksempel dette med å sove ute i vogn dersom barnehagen gjør det.
 • La barnet bli kjent med matboks, sekk m.m. og la barnet bruke dette hjemme før oppstart i barnehagen.
 • Bidra til at morgenrutinene hjemme gir barnet en rolig start på dagen.
 • Vær tilgjengelig på telefon.