Tips til foreldre ved barnehagestart

Godt samarbeid mellom foreldre og barnehage kan være en god forberedelse til barnehagestart. Nedenfor finner dere noen gode råd og tips både for foreldre og barnehage.

 • Besøk barnehagen på forhånd. Bruk gjerne barnehagens uteområde på ettermiddager og helger. Besøk gjerne barnehagen på dagtid før oppstart, men avtal besøk med barnehagen på forhånd.
 • Delta på foreldremøter. På den måten blir dere kjent med de ansatte, barnehagens pedagogiske praksis, rutiner, de andre foreldrene mm.
 • Læringsverkstedet anbefaler 5 dagers tilvenning.
 • Bidra til at personalet blir kjent med barnet deres. Del den kunnskapen dere har om barnet med barnehagen. Dere er eksperter på barnet deres.
 • Vær trygg på deg selv. Det bidrar til å gjøre barnet trygg.
 • Snakk positivt om barnehagen og alle voksne i barnehagen.
 • Opplever dere usikkerhet eller er utrygge på noe, så be om en samtale med barnehagen/pedagogisk leder. Ta dette opp så snart som mulig.
 • Ha lav terskel for å stille spørsmål.
 • Fortell barnet når du skal gå og når du kommer for å hente. Hold avtalene som du har gjort med barnet. Husk alltid å si «Ha det» før du går.
 • Ha korte dager i begynnelsen.
 • Vis interesse for det som skjer i barnehagen.
 • Tilpass rutiner sånn at overgangen mellom hjem og barnehage ikke blir så stor. For eksempel dette med å sove ute i vogn dersom barnehagen gjør det.
 • La barnet bli kjent med matboks, sekk m.m. og la barnet bruke dette hjemme før oppstart i barnehagen.
 • Bidra til at morgenrutinene hjemme gir barnet en rolig start på dagen.
 • Vær tilgjengelig på telefon.

Å begynne i barnehagen er den første store overgangen i barnets liv. I Læringsverkstedet er vi opptatt av å gjøre denne overgangen så god som mulig.

En trygg og god barnehagestart.