Digital kommunikasjon med foreldrene

Læringsverkstedet Bryn Estetiske barnehage bruker digital kommunikasjon med foreldrene for å frigjøre mer tid til å være med barna.

«Vi kommuniserer daglig med foreldrene via digital plattform og vi ser at beskjeder både til og fra barnehagen fungerer mye bedre enn før” forteller Styrer i barnehagen, Katrine Fossnes.

For oss som jobber med barna hver dag, er det svært hensiktsmessig at alle planer, turnuser og daglig kommunikasjon legges digitalt, slik at også foreldrene får god informasjon om det som skjer i barnehagen. Vi bruker Mykid, hvor vi enkelt kan laste inn bilder fra dagens aktiviteter og sende viktige beskjeder til foreldrene, forklarer hun.

På den måten unngår de ansatte i Læringsverkstedet Bryn Estetiske barnehage å bruke tid på å laste opp, skrive ut, skrive dagstavle i gangen/garderoben, som få foreldre tar seg tid til å lese på vei til og fra jobb og hjem. Ved å kommunisere digitalt, kan foreldrene lese beskjeder fra de ansatte og holde seg oppdatert på dagens aktiviteter når det selv passer dem. Og barnehagen kan være helt sikre på at viktige beskjeder ikke går noen hus forbi. I MyKid dokumenteres alt, og de ansatte har oversikt over hvilke foreldre som har lest beskjedene og ikke. På den måten kan de informere muntlig de få foreldrene som mot formodning ikke har lest beskjedene og gått igjennom planene.

Katrine Fossnes mener at for foreldrene er digital kommunikasjon en enkel og god måte å holde seg godt oppdatert på barnas aktiviteter, som igjen er en god samtalestarter mellom barn og foreldre for å få snakket med barna om hvordan deres dag har vært og alt det spennende de har opplevd. Her kan se de på bilder og dele historiene fra dagen. Og de kan gi oss tilbakemeldinger og beskjeder når som helst på døgnet. Vi tar også imot beskjeder ved henting og levering, og da legger vi inn beskjeden slik at også de som ikke var tilstede når beskjeden ble gitt, kan få samme informasjon.

Læringsverkstedet Bryn Estetiske barnehage er en av barnehagene i Læringsverkstedet som har tatt i bruk Mykid, og ser flere verdier i en digital løsning enn bare selve kommunikasjonen med foreldrene. De har satt seg som mål å bli en så papirløs barnehage som mulig, og Styrer Katrine Fossnes oppfordrer flere til å følge deres eksempel.

Alle Læringsverkstedets barnehager får tilbud om å ta i bruk Mykid i løpet av det neste året.