Læringsverkstedet sine barnehager i Stange

Barndommen er en fase i livet med stor verdi. I løpet av de første leveårene dannes store deler av fundamentet for resten av livet. I Læringsverkstedet skal alle barn oppleve trivsel, vennskap og livsglede. De skal få lyst til å leke, utforske, lære og mestre. Barna skal få bruke hele kroppen og alle sanser i sin utvikling. Et av barndommens særpreg er samspill i lek, der initiativ, fantasi og engasjement vil kunne finne sted.

I Læringsverkstedet ønsker vi å gi alle barn en god start på livet. Gjennom lekende læring, samspill og mestring skal vi gi barna grunnlag til å utvikle seg, og bli den beste utgaven av seg selv. Hos oss skal alle barn fullt ut oppleve og forstå hvor viktige de er.

Du er hjertelig velkommen til å komme på besøk i våre barnehager. Ta kontakt med barnehagen for avtale besøket.

barnehage bilde Ledige plasser

Ilseng Barnehage

Jønsbergvegen 55,2344 Ilseng

92639253

Åpningstider

06:45 - 16:30

63 barn

barnehage bilde Ledige plasser

Nerby Barnehage

Jernbanegata 19,2335 Stange

48025690

Åpningstider

07:00 - 16:30

120 barn