Læringsverkstedet sine barnehager i Kristiansund

Barndommen er en fase i livet med stor verdi. I løpet av de første leveårene dannes store deler av fundamentet for resten av livet. I Læringsverkstedet skal alle barn oppleve trivsel, vennskap og livsglede. De skal få lyst til å leke, utforske, lære og mestre. Barna skal få bruke hele kroppen og alle sanser i sin utvikling. Et av barndommens særpreg er samspill i lek, der initiativ, fantasi og engasjement vil kunne finne sted

Søknadsfrist for barnehageopptak i Kristiansund kommune er 1.mars. Søk om barnehageplass her.

Idrettsbarnehage
barnehage bilde Ledige plasser

Kristiansund Idrettsbarnehage

Mildred Didriksensvei 1,6511 Kristiansund N

97708010

Åpningstider

06:30 - 17:00

90 barn

Naturbarnehage
barnehage bilde Ledige plasser

Atlantis Naturbarnehage

Bentnesveien 57,6512 Kristiansund N

37071651

Åpningstider

06:45 - 16:30

76 barn

barnehage bilde Ledige plasser

Blåtoppen Barnehage

Politimester Bendixens gate 51,6508 Kristiansund N

97634073

Åpningstider

06:45 - 16:30

66 barn

barnehage bilde Ledige plasser

Draget Barnehage

Piggsoppen 1,6518 Kristiansund N

Åpningstider

06:45 - 16:30

91 barn