Kontakt Waldemars

Sylvia Slettvold

Styrer

Barnehagelærer

Avdelinger

Blå

Grønn

Orange

Rosa

Medarbeidere

Chakkawan Jensen

Pedagogisk leder

Førskolelærerutdanning

Victoria Emilie Hovdsveen

Pedagogisk leder

Barnevernspedagog (barnas verneombud)

Erik Porsbøll

Pedagogisk leder

Barnehagelærerutdanning

Lisbeth Bakken

Barnehagelærer

Ped.2 på disp.

Mathias Wold

Barnehagelærer

Førskolelærerutdanning / IKT-ansvarlig

Fay Arntsen

Barnehagelærer

Barne- og ungdomsarbeider

Pål Paulsen

Assistent

Fotograf / Matansvarlig