Læringsverkstedet Waldemars

Velkommen til Waldemars barnehage

Vi er en bybarnehage rett ved Alexsander Kiellands plass i Oslo, men ligger godt skjermet fra byens støy. Vi har kort vei til grøntarealer som Iladalen og Brekkeskogen. Buss og trikk er lett tilgjengelig og kan føre barna til alle mulige fasiliteter. Barnehagen startet opp i april 2011 etter en spennende byggeprosess. Deler av bygget er opprinnelig fra en Jordan børstefabrikk der store deler av fasaden er verneverdig. Da bygget ble renovert i 2010 ble det bygget på en ny del, men halve fasaden er fortsatt fra det originale bygget. Den store fabrikkpipen står enda og har blitt gjort om til et lekeskur. Bygget er delt opp i fem etasjer og interiøret er preget av store, åpne og lyse rom. Vegger og tak er hvite med store vinduer for å skape et mer åpent og luftig utrykk.

Følg oss både på Facebook og Instagram : LVWaldemars

Mandag — Fredag 07:30 — 17:00

Darres gt. 26,0175 Oslo
Vis i kart

41361912
waldemars@laringsverkstedet.no

63 barn
4 avdelinger
15 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 500,-

Styrer
Ida Marie Tollefsen

Søke barnehageplass? Ofte stilte spørsmål og svar;

Hvor mange avdelinger er det hos dere?
Hos oss er det fire avdelinger. To storebarns avdelinger og to småbarnsavdelinger.

Hvor mange barn er det på hver avdeling?
På småbarna er det 13 barn og på storebarna er det 19 barn.

Hvor mange ansatte er dere, og hvor mange pedagoger har dere?
Hos oss har vi 7 pedagoger fordelt på huset og med styrer er vi 16 stykker i grunnbemanningen.
4 voksne på småbarna, 3 voksne på storebarna og 1 voksen som går på topp.

Hvordan mange kvinner og menn jobber i barnehagen?
I dag er det totalt fire menn på huset. De er fordelt på alle avdelingene og tre av de er pedagoger.

Har dere faste vikarer?
Vi har noen faste vikarer som vi bruker

Hvor mange måltider serverer dere?
Vi serverer lunsj og frukt

Hva er barnehagens opptakskriterier?
Hver gang det dukker opp en ledig plass rangeres barna på ventelisten etter barnehagens opptakskriterier.

a. Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne (Lov om barnehager §13 1. ledd). Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, har rett til prioritet ved opptak i barnehage (Lov om barnehager §13 2. ledd).

b. Barn av ansatte i Læringsverkstedet.
i. Barn av fast ansatte
ii. Barn av ansatte i lengre vikariater

c. Søsken av barn som har plass i barnehagen.
i. Søsken av barn i samme barnehage
ii. Søsken av barn i andre av Læringsverkstedets barnehager

d. Barn som søker overflytting fra en annen Læringsverkstedet barnehage

e. Boligkjøperne i Waldemars hage (Darres gate 10, 12, 14, 16 og 30) skal ha fortrinnsrett på 25 % av plassene.

f. De øvrige barnehageplassene fordeles etter barnehagens vurdering (barnegruppas sammensetning og alder) blant barn i aktuelle årskull.
i. Søkere som har Læringsverkstedet Waldemars barnehage som 1. prioritet
ii. Øvrige søkere


Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, har rett til prioritet ved opptak i barnehage (Lov om barnehager §18 2. ledd).
Ved lik prioritet, etter kriteriene over, besluttes opptak ved loddtrekning


Fristen for hovedopptaket er 1. mars. Følg linken under for å komme til søknadsskjema;

Søke barnehageplass

Fokusområde for Waldemars barnehage

MILJØ OG TEKNOLOGI Det er naturen som gjør at det går an å leve på jorda. Den gir oss ren luft, rent vann, medisiner, mat og unike opplevelser.Gjennom arbeid med...

MILJØ OG TEKNOLOGIDet er naturen som gjør at det går an å leve på jorda. Den gir oss ren luft, rent vann, medisiner, mat og unike opplevelser.Gjennom arbeid med miljø og teknologi skal barnehagen bidra til at barna lager konstruksjoner av ulike materialer og utforsker muligheter som ligger i redskaper og teknologi.Barn er omgitt av teknologi. De trenger å få kunnskap om denne teknologien, erfare hvordan den kan tas i bruk og hvorfor den er viktig. Teknologi kan være alt fra å bruke en kjøkkenmaskin, leke med luft eller lage en propell, til det å bli kjent med funksjonene på et nettbrett.Personalet skal synliggjøre naturfenomener og reflektere sammen med barna om sammenhenger i naturen, utforske og eksperimentere med teknologi og naturfenomener. Vi skal fokuserer på en holdbar utvikling og vise barna hvordan vi tar vare på naturen. Vi er bare gjester i naturen. Det betyr at vi tar med oss all søppel vi finner og legger igjen så lite spor som mulig.

Avdelinger

Blå

19 barn

3 - 6 år

Grønn

13 barn

Orange

18 barn

3 - 6 år

Rosa

13 barn

Dokumenter fra Waldemars barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet