Waldemars

Nøkkelinfo

 • Mandag — Fredag

  07:30 — 17:00

 • 64 barn

 • Pris

  3135,-

  Pris for mat

  500,-

  Pris er per måned og per barn. Vi tilbyr søskenmoderasjon

Vi er en bybarnehage rett ved Alexsander Kiellands plass i Oslo, men ligger godt skjermet fra byens støy. Vi har kort vei til grøntarealer som Iladalen og Brekkeskogen. Buss og trikk er lett tilgjengelig og kan føre barna til alle mulige fasiliteter. Barnehagen startet opp i april 2011 etter en spennende byggeprosess. Deler av bygget er opprinnelig fra en Jordan børstefabrikk der store deler av fasaden er verneverdig. Da bygget ble renovert i 2010 ble det bygget på en ny del, men halve fasaden er fortsatt fra det originale bygget. Den store fabrikkpipen står enda og har blitt gjort om til et lekeskur. Bygget er delt opp i fem etasjer og interiøret er preget av store, åpne og lyse rom. Vegger og tak er hvite med store vinduer for å skape et mer åpent og luftig utrykk.

Følg oss både på Facebook og Instagram : LVWaldemars

Fokusområde for Waldemars

HVERDAGSSAMTALEN Alle hverdagssituasjoner er preget av samtaler. Vi ønsker å invitere barna til språklige aktiviteter og samtaledeltagelse i hverdagen. Vi har som mål å være bevisste på egen rolle i slike samtaler. Språk i barnehagen kan være både verbalt og nonverbalt. De voksne i barnehagen må derfor hele tiden lytte, tolke, forstå og respondere på barnas språk. En hverdagssamtale kan være mellom en voksen og et barn, en voksen og flere barn i en gruppe eller mellom barn. Gjennom arbeid med fagområdet (kommunikasjon, språk og tekst) skal barnehagen bidra til at barna får utforske og utvikle sin språkforståelse, språkkompetanse og et mangfold og kommunikasjonsformer. (Rammeplanen 2017) Vi jobber med dette daglig i barnehagen og for at de ansatte skal bli mer bevisst på sin rolle får de faglig påfyll om «Hverdagssamtalen» på planleggingsdager og personalmøter.

HVERDAGSSAMTALEN Alle hverdagssituasjoner er preget av samtaler. Vi ønsker å invitere barna til språklige aktiviteter og samtaledeltagelse i hverdagen. Vi har som mål å være bevisste på egen rolle i slike samtaler. Språk i barnehagen kan være både verbalt og nonverbalt. De voksne i barnehagen må derfor hele tiden lytte, tolke, forstå og respondere på barnas språk. En hverdagssamtale kan være mellom en voksen og et barn, en voksen og flere barn i en gruppe eller mellom barn. Gjennom arbeid med fagområdet (kommunikasjon, språk og tekst) skal barnehagen bidra til at barna får utforske og utvikle sin språkforståelse, språkkompetanse og et mangfold og kommunikasjonsformer. (Rammeplanen 2017) Vi jobber med dette daglig i barnehagen og for at de ansatte skal bli mer bevisst på sin rolle får de faglig påfyll om «Hverdagssamtalen» på planleggingsdager og personalmøter.

Avdelinger

Blå

19 barn

3 - 6 år

Grønn

13 barn

1 - 3 år

Orange

19 barn

3 - 6 år

Rosa

13 barn

1 - 3 år

Dokumenter fra Waldemars

Dokumenter fra Læringsverkstedet