Velkommen til Vestadbakken barnehage

Læringsverkstedet Vestadbakken finner du som nærmeste nabo til naturens fornøyelsespark! Vi har kort avstand både til skogen og fjellet og vi er rett som det er ute å se på tur. Fra barnehageåret 2021-22 er vi en barnehage med tre avdelinger. Den ene avdelingen holder til i Knerten sine lokaler i Nybergsund, inntil påbygg står klart. Knerten har 16 barn i alderen 1-4 år. Grønn har 15 barn i alderen 0-3 år og oransje har 26 barn i alderen 3-6 år. Vi holder til i lyse og trivelige lokaler med mange spennende lekemiljøer. I Læringsverkstedet får barna utfolde seg i matte/motorikkverkstedet, språkverkstedet, hjerterommet og det kreative verkstedet . Det pedagogiske ukesprogrammet bygger på faste temadager innen: språk- førmatematikk- kreativitet-natur/miljø-sosial kompetanse. Hos oss er lek og læring gøy! Gjennom "Hjerteprogrammet" jobber vi systematisk med sosial kompetanse. Hos oss er det viktig at hvert enkelt barn skal føle seg verdifull. Vi ønsker å gi hvert barn en opplevelse av å bli sett, hørt og tatt vare på. Vi vil få disse verdiene til å vokse-i kunnskalp, vennskap, trygghet og glede. Fellesromet med klatrevegg er et yndet sted å være. Vi har stor boltringsplass for grovmotorisk lek og andre aktiviteter. Ungene med på kjøkkenet og lager dagens lunsj. Hver dag leker barna mye både ute og inne sammen med engasjerte og aktive voksne. Vi har turdag hver uke i skog og mark og besøker ulike turmål. Månedens happening og månedens eksperiment er noe barna gleder seg til! Vi har et meget engasjert personale og vår årlige brukerundersøkelse viser en høy kundetilfredshet.Hørtes dette gøy ut? Kom til oss da vel! Styrer er Merete Hemstad

Mandag — Fredag 07:00 — 17:00

Vestbyveien 49,2420 Trysil
Vis i kart

41538045
vestadbakken@laringsverkstedet.no

57 barn
3 avdelinger
20 ansatte

Pris: 3315,-
Pris for mat: 250,-

Fokusområde for Vestadbakken barnehage

Sosial kompetanse/Hjerteprogram. I læringsverkstedet er vi så heldige at vi har et systematisk og strukturert program for sosial kompetanse som vi kaller HJERTEPROGRAMMET. Vi ønsker å gi barna gode opplevelser...

Sosial kompetanse/Hjerteprogram. I læringsverkstedet er vi så heldige at vi har et systematisk og strukturert program for sosial kompetanse som vi kaller HJERTEPROGRAMMET. Vi ønsker å gi barna gode opplevelser som setter varige spor. Hjerteprogrammet er en viktig del av hverdagen i Læringsverkstedet. I løpet av året er vi gjennom i alt 9 temaer. Her får barna blant annet møte Mats og Mille som kommer opp i mange hverdagslige problemer som ungene kjenner seg igjen i. I samlingene har vi noe som heter fokus tid. Det betyr at gjennom året så vil vi ha fokus på det enkelte barn. Dagens" fokusbarn" vil bli sett gjennom gode ord og handlinger.En del av hjerteprogrammet er også å mestre. Vi er bevisste på å gi barna utfordringer som er akkurat passe vanskelige. Å gi barna masse mestringsopplevelser, gjør at barnet føler seg verdifullt og selvfølelsen styrkes. Vi vil ha barn som hjelper hverandre, deler med hverandre og viser empati. Vi ønsker barn som er høflige.

Barnehageåret 2021/22 skal vår barnehage ha ekstra fokus på RELASJONER og LEK.

Barns trivsel er den voksnes ansvar, og gode relasjoner er avgjørende i dette samspillet. Vi tror på at at gode relasjoner, som en rød tråd i alt vi gjør, hever kvaliteten i barnehagen. Det bidrar til å skape et godt psykososialt leke-og læringsmiljø, der alle barn er inkludert. Hele livet vårt formes gjennom relasjonene vi har til andre mennesker. Kvaliteten på relasjonene og samhandling ansatte og barn er særlig viktig for kvalitet i barnehagen. Å utvikle gode sosiale ferdigheter, empati og vennskap i barndommen er viktig for å kunne utvikle et godt selvbilde. Gode relasjoner vil igjen få betydning for trivsel, utvikling og læring. Leken blir en viktig arena der barn får ferdigheter i å omgås andre på en god måte. Derfor er leken helt sentral i barnehagen.

Lek gir gode opplevelser og er viktig for barns glede og trivsel. Gjennom leken utvikler barna språk, de får trent sosiale ferdigheter, empati og egen selvfølelse. Lek og bevegelse henger tett sammen og handler om livsglede og gode mestringsopplevelser. Barn leker for lekens egen skyld,- fordi det er en indre drivkraft. De leker fordi det er morsomt å leke. Leken kjennetegnes av FRYD og FLYT. Barn glemmer tid og sted og blir oppslukt i lekens magi. Beveglese og variert fysisk aktivitet i tidlig alder er viktig for barns læring, språkutvikling, sosiale samspill og hjernens utvikling. Leken er overordnet innenfor alle fagtemaene, enten vi holder på med mattelek, språk, hjerte, natur eller kreativitet.

Vi har ulike former for lek,- alenelek, funksjonslek, paralellelek, symbollek, rollelek, dramatik lek, late som lek, konstruksjonslek, regellek, sanglek, digitallek og bevegelseslek.

Det er særlig rollelek og late som leken vi vil legge til rette for og stimulere mer hos oss. Både på avdelingen, verkstedsrommene og i uterommet vil vi ha lekemiljøer/leker/utstyr/materielll som stimulerer til slik lek.

Våre mål i relasjonsarbeidet:

Hvert barn har gode sosiale ferdigheter,- det vil si at det skal kunne omgås andre barn og voksne på en god måte, kommunisere, skaffe venner, samarbeide, dele og forstå seg selv og andre( aldersadekvat utvikling)

Hvert barn har lekekompetanse

Hvert barn har gode språklige ferdigheter(aldersadekvat utvikling)

Alle har minst en god venn

Vårt mål med lek:

Vi skal legge til rette for gode og varierte leke og samspillsopplevelser for alle barnKultur for læring: Dette er et forsknings og utviklingsarbeid som barnehager og skoler i Innlandet er med på. Høgskolen i Innlandet har det faglige ansvaret. Dette året vil vi jobbe med det språkstimulerende læringsmiljøet i barnehagen . For mer informasjon vises til årsplanen.

Avdelinger

Grønn

14 barn

1 - 3 år

Orange

26 barn

3 - 6 år

Blå

17 barn

1 - 4 år

Dokumenter fra Vestadbakken barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet