Læringsverkstedet Vestadbakken

Velkommen til Vestadbakken barnehage

Læringsverkstedet Vestadbakken barnehage ligger i Innbygda i Trysil Kommune. Vi holder til i Vestbyvegen og ligger nært skogen med masse fine turmuligheter og Trysilfjellet med alt det har å tilby. Vi har gåavstand til skolen, biblioteket og sentrum. Vi er svært synlige i nærmiljøet og er en gjeng som er glade i å være på tur. Rett utenfor barnehagens gjerde har vi en flott gapahuk med grillplass som vi benytter mye, både store og små. I 2022 fikk vi egen tilrettelagt uteplass for de aller minste og vi har laget oss en fin kjøkkenhage som barna er aktivt deltagende i.Inne har vi god boltringsplass og fine verkstedsrom som innbyr til varieret lek. I midten har vi et stort fint fellesrom som er et knutepunkt for hele barnehagen. Her er det også en klatrevegg som er et yndet sted å være.

I Læringsverkstedet jobber vi mye med det vi kaller for hjertekultur. Det betyr at vi ønsker et miljø der vi har omsorg for hverandre og der alle blir inkludert. Hvert enkelt barn skal kjenne og oppleve at det er verdifullt. Det er kjernen i vår pedagogikk. De seneste årene har vi hatt fokus på å skape et lekende inkluderende leke og læringsmiljø. Hos oss er lek og læring gøy!

Vi liker å utvikle oss og er med på utviklings og forbedringarbeid. Akkurat nå holder vi på med Kompetanseløftet for inkludering og spesialpedagogikk. Dette prosjektet passer veldig godt med våres verdier og pedagogikk og er en interkommunal satsning.

Vi har dette barnehageåret 63 barn fordelt på tre avdelinger, Grønn(0-3 år), Blå( 2-4 år) og Oransje(3-6 år). Vi har et meget engasjert personale som virkelig vil det beste for barna. Vår årlige brukerundersøkelse viser en høy grad av tilfredshet.

Velkommen til oss💚

Mandag — Fredag 07:00 — 17:00

Vestbyveien 49,2420 Trysil
Vis i kart

41538045
vestadbakken@laringsverkstedet.no

63 barn
3 avdelinger
18 ansatte

Pris: 1500,-
Pris for mat: 300,-

Styrer
Merete Hemstad

Jeg heter Merete og har vært styrer ved Læringsverkstedet Vestadbakken Barnehage helt siden vi startet opp i 2009. Jeg ønsker av at vi skal være en inkluderende barnehage for alle barn. Barnehagen skal være en god plass for barna der de får leke, lære og oppleve å mestre. Jeg har en videreutdanning i tverrfaglig psykososialt arbeid med barn og unge og er særlig opptatt av barnas psykiske og sosioemosjonelle utvikling. Er det noe du lurer på, så er det bare å ta kontakt!

+4741538045
vestadbakken@laringsverkstedet.no

Fokusområde for Vestadbakken barnehage

Hjertekultur og Relasjonskompetanse Vi tror på at gode relasjoner, som en rød tråd i alt vi gjør, hever kvaliteten i barnehagen. Kvaliteten på relasjonene og samhandling ansatte og barn er...

Hjertekultur og Relasjonskompetanse

Vi tror på at gode relasjoner, som en rød tråd i alt vi gjør, hever kvaliteten i barnehagen. Kvaliteten på relasjonene og samhandling ansatte og barn er særlig viktig for kvalitet i barnehagen. Gode relasjoner skaper et godt psykososialt klima og er forebyggende mot utestengelse og mobbing. Vi vil at hvert barn både skal høre og oppleve at det er verdifullt. Vi deler oss mye i små grupper både innad på avdelingen og på tvers av avdelinger.

Med hjerte for lek-det fysiske leke-og læringsmiljøet

Et godt tilrettelagt lekemiljø har betydning for barnets lek og læringsutbytte. Miljøet skal være spennende og innby til nysgjerrighet og godt samspill, derfor jobber vi mye for å få til gode lekesoner for barna og vi jobber mye med voksenrollen i dette. Det er de voksnes ansvar at alle blir inkludert i lek. Leken er en viktig arena der barn får ferdigheter i å omgås andre på en god måte. Alle skal ha noen å leke med! Lek og bevegelse har en sentral plass i barnehagen vår, både innendørs og utendørs.

Kompetanseløftet

Dette er satsningsområde som vi deltar i sammen med kommunen og som varer over noen år. Det er et forbedringsarbeid som handler om kompetanse i å forebygge utenforskap, fange opp utfordringer og gi et inkluderende og tilpasset pedagogisk tilbud til alle, inkludert de som har behov for særskilt tilrettelegging. Barnehager, skoler, PP-tjenesten og andre i laget rundt barnet må jobbe sammen for å skape et inkluderende fellesskap. Dette satsningsområdet kan fint flettes inn i arbeidet med å skape en hjertekultur.

Avdelinger

Grønn

15 barn

1 - 2 år

Orange

26 barn

3 - 6 år

Blå

22 barn

2 - 4 år

Dokumenter fra Vestadbakken barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet