Vestadbakken

Nøkkelinfo

 • Mandag — Fredag

  07:00 — 17:00

 • 40 barn

 • Pris

  3230,-

  Pris for mat

  250,-

  Pris er per måned og per barn. Vi tilbyr søskenmoderasjon

Læringsverkstedet Vestadbakken finner du som nærmeste nabo til naturens fornøyelsespark! Vi har kort avstand både til skogen og fjellet og vi er rett som det er ute å se på tur. Vi er en barnehage med to avdelinger,- en avdeling med 14 plasser for 0-3 år og en avdeling med 24 plasser for 3-6 år. Vi holder til i lyse og trivelige lokaler med mange spennende lekemiljøer. I Læringsverkstedet får barna utfolde seg i matte/motorikkverkstedet, språkverkstedet, hjerterommet og det kreative verkstedet . Det pedagogiske ukesprogrammet bygger på faste temadager innen: språk- førmatematikk- kreativitet-natur/miljø-sosial kompetanse. Hos oss er lek og læring gøy! Gjennom "Hjerteprogrammet" jobber vi systematisk med sosial kompetanse. Hos oss er det viktig at hvert enkelt barn skal føle seg verdifull. Vi ønsker å gi hvert barn en opplevelse av å bli sett, hørt og tatt vare på. Vi vil få disse verdiene til å vokse-i kunnskalp, vennskap, trygghet og glede. Fellesromet med klatrevegg er et yndet sted å være. Vi har stor boltringsplass for grovmotorisk lek og andre aktiviteter. Ungene med på kjøkkenet og lager dagens lunsj. Hver dag leker barna mye både ute og inne sammen med engasjerte og aktive voksne. Vi har turdag hver uke i skog og mark og besøker ulike turmål. Månedens happening og månedens eksperiment er noe barna gleder seg til! Vi har et meget engasjert personale og vår årlige brukerundersøkelse viser en høy kundetilfredshet.Hørtes dette gøy ut? Kom til oss da vel! Styrer er Merete Hemstad

Fokusområde for Vestadbakken

Sosial kompetanse/Hjerteprogram. I læringsverkstedet er vi så heldige at vi har et systematisk og strukturert program for sosial kompetanse som vi kaller HJERTEPROGRAMMET. Vi ønsker å gi barna gode opplevelser...

Sosial kompetanse/Hjerteprogram. I læringsverkstedet er vi så heldige at vi har et systematisk og strukturert program for sosial kompetanse som vi kaller HJERTEPROGRAMMET. Vi ønsker å gi barna gode opplevelser som setter varige spor. Hjerteprogrammet er en viktig del av hverdagen i Læringsverkstedet. I løpet av året er vi gjennom i alt 9 temaer. Her får barna blant annet møte Mats og Mille som kommer opp i mange hverdagslige problemer som ungene kjenner seg igjen i. I samlingene har vi noe som heter fokus tid. Det betyr at gjennom året så vil vi ha fokus på det enkelte barn. Dagens" fokusbarn" vil bli sett gjennom gode ord og handlinger.En del av hjerteprogrammet er også å mestre. Vi er bevisste på å gi barna utfordringer som er akkurat passe vanskelige. Å gi barna masse mestringsopplevelser, gjør at barnet føler seg verdifullt og selvfølelsen styrkes. Vi vil ha barn som hjelper hverandre, deler med hverandre og viser empati. Vi ønsker barn som er høflige.

Barns trivsel er den voksnes ansvar, og gode relasjoner er avgjørende i dette samspillet. Vi tror på at at gode relasjoner, som en rød tråd i alt vi gjør, hever kvaliteten i barnehagen. Det bidrar til å skape et godt psykososialt leke-og læringsmiljø, der alle barn er inkludert. Hele livet vårt formes gjennom relasjonene vi har til andre mennesker. Kvaliteten på relasjonene og samhandling ansatte og barn er særlig viktig for kvalitet i barnehagen. Å utvikle gode sosiale ferdigheter, empati og vennskap i barndommen er viktig for å kunne utvikle et godt selvbilde. Gode relasjoner vil igjen få betydning for trivsel, utvikling og læring. Leken blir en viktig arena der barn får ferdigheter i å omgås andre på en god måte. Derfor er leken helt sentral i barnehagen.

Natur og Miljø Barnehageåret 2019/20 har vår barnehage ekstra fokus på NATUR OG MILJØ "Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe" BlekkulfMålet for dette arbeidet er å skape gode holdninger hos barna rundt miljø og miljøvern, samt å ta vare på naturen. Vi ønsker å redusere bruk av plast-særlig forbruksplast, og vi ønsker å redusere miljøgifter.

TILTAK:Sortere alt avfall-søppelbøtter med bilder av hva som kan kastes: mat/rest/glass/og metall/papp og papir. Spesialavfall i egen dunk på kontoret. Alltid ha med søppelpose og hansker på tur, rydde det vi finner på veien.Redusere forbruket med å lære å ta vare på tingene våre.Gjenbruke og/eller reparere det som blir ødelagt.Redusere forbruk, stenge krana når man er ferdig med å vaske seg, ta passe mengde papir, plastposer til klær kun når det er helt nødvendig og ha leker av god kvalitet.Redusere matavfall, små smaksporsjoner. Påfyll av kun det de spiser/liker

Det er tre hovedområder som er sentralt i Natur. Det er naturglede, naturen som leke-og læringsarena og matglede.

Kultur for læring: Dette er et forsknings og utviklingsarbeid som barnehager og skoler i Hedmark er med på. Høgskolen i Innlandet har det faglige ansvaret. Dette året vil vi jobbe ekstra med rutinesituasjonene i barnehagen. For mer informasjon vises til årsplanen.

Avdelinger

Grønn

14 barn

1 - 2 år

Orange

26 barn

3 - 5 år

Dokumenter fra Vestadbakken

Dokumenter fra Læringsverkstedet