Veraåsen

Nøkkelinfo

 • Mandag — Fredag

  06.30 — 17.00

 • 292 verdifulle barn

 • Pris

  2910,-

  Pris for mat

  475,-

  Pris er per måned og per barn. Vi tilbyr søskenmoderasjon

Veraåsen barnehage har beliggenhet på Vesterøya i Sandefjord, og har nærhet til både skogen og sjøen. Barnehagen har i nå 5 avdelinger. I personalgruppa er det engasjerte voksne som tar ansvaret for barnas læring og utvikling, i tillegg til å gi god omsorg. Det vises respekt for hvert enkelt barn og deres personlighet. Barnehagen skal være et godt sted å være for alle. Hverdagen skal være trygg, lystbetont og full av gode opplevelser. Barnehagen er nå godt i gang med et utviklingsarbeid som handler om likestilling, teknologi og realfag. Utviklingsarbeidet bygger videre på fjorårets arbeid med realfag i regi av Fylkesmannen Vestfold. I 2018 fornyet barnehagen en avtale med Høgskolen i Sørøst Norge om å være partnerbarnehage. Det betyr at det jevnlig er studenter i barnehagen som skal gjennomføre praksisperioder.

Fokusområde for Veraåsen

Natur og friluftsliv er barnehagens fokusområde. Gode og varierte naturopplevelser er en stor del av vår hverdag. Naturen er en god kilde til utvikling av motorikk. Det er også en utmerket arena til å utvikle fantasi, lek og sosialt samvær. Ukentlig arrangeres turer til skogen eller sjøen, der personalet er aktivt deltakende sammen med barna. I skogområdet ved siden av barnehagen har vi laget vår egen naturlekeplass. Der er det en egen bålplass og bod til turutstyr. Alle 4 åringene er hvert år organisert i en utegruppe som er ute store deler av dagen.

Natur og friluftsliv er barnehagens fokusområde. Gode og varierte naturopplevelser er en stor del av vår hverdag. Naturen er en god kilde til utvikling av motorikk. Det er også en utmerket arena til å utvikle fantasi, lek og sosialt samvær. Ukentlig arrangeres turer til skogen eller sjøen, der personalet er aktivt deltakende sammen med barna. I skogområdet ved siden av barnehagen har vi laget vår egen naturlekeplass. Der er det en egen bålplass og bod til turutstyr. Alle 4 åringene er hvert år organisert i en utegruppe som er ute store deler av dagen.

Avdelinger

Sjøstjerna

15 verdifulle barn

1 - 3 år

Skilpadda

19 verdifulle barn

1 - 3 år

Blåhvalen

16 verdifulle barn født 2014

3 - 4 år

Sjøhesten

218 verdifulle barn født 2013

4 - 5 år

Skolestartere

24 verdifulle barn født 2012

5 - 6 år

Dokumenter fra Veraåsen

Dokumenter fra Læringsverkstedet