Vennesla

Nøkkelinfo

 • Mandag — Fredag

  06:30 — 17:00

 • 40 verdifulle barn

 • Pris

  3040,-

  Pris for mat

  400,-

  Pris er per måned og per barn. Vi tilbyr søskenmoderasjon

Læringsverkstedet Vennesla er en stor barnehage som ble bygget av Læringsverkstedet i 2011. Adressen vår er Ålefjærvegen 501, og vi har åpent fra 06.30-17.00. Selve barnehagebygget er innredet med 4 baserom, 5 verkstedsrom, 2 kjøkken og et stort fellesrom. Lek og læring går hånd i hånd for små barn. I leken/rolleleken kan barna tilegne seg kunnskap, sosiale ferdigheter, utvikle språket, bearbeide følelser og lære seg normer og regler. Leken bidrar til livsglede, entusiasme, motivasjon og utvikling. Det er viktig med god kompetanse på lek, og forskning viser at når barn og foreldre blir spurt om hva som er det viktigste i barnehagen, er svaret entydig- LEK OG VENNSKAP! Barnehagen er utstyrt med et bredt utvalg av pedagogiske leker og materiell som blir brukt daglig, og vi setter av god tid til lek både inne og ute, og på tvers av avdelingene. Ta gjerne kontakt på telefon 91848837 (styrer Elin Kjellingland) for ytterligere opplysninger, eller kom innom for å ta en prat med oss.

Fokusområde for Vennesla

Vårt nye satsningsområde er Et godt måltid, hvor vi har fokus på sunn og tradisjonsrik mat laget fra bunnen. Vi har fersk fisk 2 dager i uken, levert fra Reinhardtsen...

Vårt nye satsningsområde er Et godt måltid, hvor vi har fokus på sunn og tradisjonsrik mat laget fra bunnen. Vi har fersk fisk 2 dager i uken, levert fra Reinhardtsen på fiskebrygga. Vi serverer barna 3 måltider pr dag, i tillegg til frukt/grønt, og vårt mål er at barna skal lære smak og ingredienser i den sunne maten vår. I tillegg har vi fokus på å skape en god atmosfære rundt måltidet.
Vi har også fokus på Lek og Inkluderende læringsmiljø. I Læringsverkstedets barnehager er leken grunnstammen i det pedagogiske arbeidet og aktivitetene. Vi legger til rette for allsidig lek og varierte aktiviteter gjennom hele barnehagedagen. Barn skal erfare at lek og læring er morsomt. Leken skal tildeles mest tid og plass i barnehagen. Leken har en egenverdi for barnet; i samspill med andre blir man en del av en sosial og kulturell kontekst, og barns relasjons kompetanse utvikles. Det vil være fokus på lekens betydning for barns vennskap.

Avdelinger

Grønn

9 verdifulle barn

3 - 6 år

Orange

16 verdifulle barn

3 - 6 år

Gul

15 verdifulle barn

Dokumenter fra Vennesla

Dokumenter fra Læringsverkstedet