Velkommen til Velodromen Idrettsbarnehage

Læringsverkstedet Velodromen idrettsbarnehage åpner dørene 2023. Barnehagen inngår i et innholdsrikt og unikt prosjekt i sykkelvelodromen på Langenga i Asker, og har som mål at barna hver dag skal oppleve bevegelsesglede og matglede. Pedagogisk idrett er vår gjennomgående metode i hverdagspraksisen. Pedagogisk idrett er en bevisst pedagogfaglig og idrettsfaglig anvendelse av elementer fra idrett, lek og bevegelse. Vi er opptatt av å ivareta lokal kunnskap, og de muligheter som finnes i nærmiljøet. Læringsverkstedet er allerede godt etablert med flere barnehager i Asker, og vi ser store overføringsverdier i vår allerede tilstedeværelse i kommunen.

Barnehagen beliggenhet inviterer til bruk av Velodromen, idrettsanlegget, havet og Oslo by for å nevne noe.

Velodromen beliggenhet er i forlengelse av dagens idrettsanlegg på Risenga. Velodromen bygges med en kombinert flerbrukshall for kommunale formål i midten, og den oppbygde sykkelbanen rundt får en indre baneomkrets på 200 meter. Næringsbygget på seks etasjer skal inneholde to etasjer med to private ungdoms¬skoler, to etasjer med kontorlokaler, en etasje med barnehage og en etasje med næringsareal.

Barnehagens form og plassering er valgt med bakgrunn i byggets øvrige form og områdets utforming, og vil få moderne lyse og romslige lokaler som blant annet inneholder avdelinger, grupperom, gymsal, og kjøkken som er tilpasset for barnas deltagelse.

Uteområdet til barnehagen er på taket av velodromen med direkte tilgang fra bakkeplan, og legger til rette for ulike spennende aktiviteter tilpasset barn i alderen 0-6 år.

Mandag — Fredag 07:00 — 17:00

Langenga 62, 1386 Asker, Norway
Vis i kart

99523769
velodromen@laringsverkstedet.no

120 barn
6 avdelinger
30 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 800,-

Avdelinger

Avdeling 1

18 barn

Avdeling 2

18 barn

Avdeling 3

18 barn

Avdeling 4

18 barn

Avdeling 5

24 barn

Avdeling 6

24 barn

Dokumenter fra Velodromen Idrettsbarnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet