Læringsverkstedet Vatnekrossen

Velkommen til Vatnekrossen barnehage

Læringsverkstedet Vatnekrossen barnehage ligger idyllisk til ved foten av Ulvanuten i Hana bydel. Vi er nærmeste nabo til Hana skole og Hanahallen i Sandnes kommune. Barnehagen åpnet 21 august 2006. Personalet er en et knippe barnehagefolk som er særdeles engasjert i barns oppvekstmiljø. Barnehageygget og uteormåde vårt er bygget med mer enn nok plass. Utelekeplassen ligger i en skråning, noe som gjør at de minste kan gå topptur innenfor barnehagens gjerdesamtidig som det gir nok motorisk utfordring for de eldste. Vi har ett lite skogsområde med trær og grillhytte som innbyr til motorisk aktivitet og et godt måltid. Nærområde til barnehagen er et eldorado av et friluftsområde i tilknytning til Ulvanuten og små-nutene rundt den.

Mandag — Fredag 07:00 — 16:30

Hanamyrveien 23,4328 Sandnes
Vis i kart

37071679
vatnekrossen@laringsverkstedet.no

101 barn
6 avdelinger
30 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 400,-

Styrer
Bergitte Andersen

Fokusområde for Vatnekrossen barnehage

Vatnekrossen bruker Howard Gardner sine teorier om mangesidig intelligens (MI) som en grunnleggende tanke og arbeidsmetode. MI-teorien tar utgangspunkt i at alle mennesker har åtte ulike intelligenser / klokskaper, og...

Vatnekrossen bruker Howard Gardner sine teorier om mangesidig intelligens (MI) som en grunnleggende tanke og arbeidsmetode. MI-teorien tar utgangspunkt i at alle mennesker har åtte ulike intelligenser / klokskaper, og at vi er kloke på ulike måter. Denne arbeidsmetoden ser hele mennesket med fokus på de sterke sidene til hver enkelt, og at vi kan bruke den enkeltes sterke sider for å styrke hele mennesket. Barna og de voksne i barnehagen skal få utfordringer og muligheter til å utvikle seg i en positiv retning. Ved å tenke at vi er forskjellige og har våre unike talenter, sterke og mindre sterke sider, vil denne teorien hjelpe oss til å gi et mangfoldig og godt barnehagetilbud. Alle kan!

Vatnekrossen barnehage har et samarbeid med Sandnes andelslandbruk. Gården ligger i gangavstand fra barnehagen slik at barn kan delta i henting av grønnsaker. Samarbeidet kan skape forståelse for barna om «Fra jord til bord». Vi vil selvsagt bruke de grønnsakene vi høster både til de faste varmmåltidene og til spontant å lage mat.

Avdelinger

Varden

14 barn

1 - 3 år

Lilletoppen

14 barn

1 - 3 år

Skjeraberget

18 barn

2 - 6 år

Storetoppen

18 barn

2 - 6 år

Apalhaugen

18 barn

2 - 6 år

Ulvanuten

19 barn

2 - 6 år

Dokumenter fra Vatnekrossen barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet