Velkommen til Vårres barnehage

Velkommen til Læringsverkstedet Vårres barnehage💚.

I Vårres barnehage har vi omsorgsfulle ansatte, som gjør hva vi kan for at barna skal bli den beste utgaven av seg selv. Vi er stolte av å kunne tilby en veldrevet og levende barnehage med et stabilt personal på Havstein på Byåsen. Barnehagen består av tre avdelinger som vil varierer i i antall barn og alder ut fra sammensetning og søkemasse.

I umiddelbar nærhet har vi golfbanen, som benyttes som skiløype og akebakke på vinteren. Vi har Brekkskogen som er et yndet turmål ikke lange gåturen fra barnehagen. Videre er vi også flittige brukere av Bymarkas herlige natur. På kjøkkenet vårt, som er barnehagens hjerte, møter dere vår kjøkkenpedagog som sammen med barna tilbereder alle måltider i barnehagen. Det forholdsvis nye uteområdet i barnehagen kan by på variert aktivitet og vi har i mange år drevet med kompostering og gjenbruker jorda i vår flotte kjøkkenhage.

Vi har sosial kompetanse og systemisk arbeid som hovedfokus, og barnehagens satsingsområde er livsmestring; vi ønsker å sende barna videre med en god bagasje til å håndtere livet sitt. Dette innebærer en varm hjertekultur blandt barna, personale og foreldre. Vi har fokus på systemer rundt barna og at alle skal få lik mulighet til å bli den beste utgaven av seg selv.

  • Liten og ny er et 5 årig folkehelseprosjekt som har fokus på tilvenning i barnehagen. Dette innebærer 5 dager foreldremedvirket tilvenning i barnehagen. Lenke til Liten og Ny

Mandag — Fredag 07:15 — 17:00

Statsråd Kroghsvei 9,7021 Trondheim
Vis i kart

45258205
varres@laringsverkstedet.no

56 barn
3 avdelinger
16 ansatte

Pris: 3050,-
Pris for mat: 450,-

Fokusområde for Vårres barnehage

Leken gir barnet glede. Leken stimulerer naturlig til barets fantasi og samspill. Leken gjør læring morsomt, naturlig og lett å mestre. I Vårres barnehage er leken selve grunnstammen i alle aktiviteter. Vi ønsker å skape arena der både lek og læring er gøy. Gjennom lek får barna trent sosiale ferdigheter, empati og egen selvfølelse. Vi legger tilrette for at leken kan bli en arena for sosial læring for alle barn. Vi har nå hovedfokus på barna leke og psykososiale barnehagemiljø. Hver avdeling skal være tilpasset barnegruppas alder og utviklingsnivå og innredes slik at barna opplever trygghet, glede og mestring der de ferdes til daglig.

Leken gir barnet glede. Leken stimulerer naturlig til barets fantasi og samspill. Leken gjør læring morsomt, naturlig og lett å mestre. I Vårres barnehage er leken selve grunnstammen i alle aktiviteter. Vi ønsker å skape arena der både lek og læring er gøy. Gjennom lek får barna trent sosiale ferdigheter, empati og egen selvfølelse. Vi legger tilrette for at leken kan bli en arena for sosial læring for alle barn. Vi har nå hovedfokus på barna leke og psykososiale barnehagemiljø. Hver avdeling skal være tilpasset barnegruppas alder og utviklingsnivå og innredes slik at barna opplever trygghet, glede og mestring der de ferdes til daglig.

Avdelinger

Jesper

15 barn

1 - 2 år

Kasper

19 barn

2 - 5 år

Jonatan

22 barn

3 - 5 år

Dokumenter fra Vårres barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet