Læringsverkstedet Vårres

Velkommen til Vårres barnehage

Velkommen til Læringsverkstedet Vårres barnehage💚. Til barnehageåret 2024/2025 har vi ledige plasser både på små- og storebarn!

I Vårres barnehage har vi omsorgsfulle ansatte, som gjør hva vi kan for at barna skal bli den beste utgaven av seg selv. Vi er stolte av å kunne tilby en veldrevet og levende barnehage med et stabilt personal på Havstein på Byåsen. Barnehagen består av tre avdelinger som vil variere i i antall barn og alder ut fra sammensetning og søkemasse.

I umiddelbar nærhet har vi golfbanen, som benyttes som skiløype og akebakke på vinteren. Vi har Brekkskogen som er et yndet turmål ikke lange gåturen fra barnehagen. Videre er vi også flittige brukere av Bymarkas herlige natur.. Det forholdsvis nye uteområdet i barnehagen kan by på variert aktivitet og vi har i mange år drevet med kompostering og gjenbruker jorda i vår flotte kjøkkenhage. Vårres barnehage er også en fullkostbarnehage som serverer tre måltider om dagen.

Vi har sosial kompetanse og systemisk arbeid som hovedfokus, og barnehagens satsingsområde er livsmestring; vi ønsker å sende barna videre med en god bagasje til å håndtere livet sitt. Dette innebærer en varm hjertekultur blant barna, personale og foreldre. Vi har fokus på systemer rundt barna og at alle skal få lik mulighet til å bli den beste utgaven av seg selv.

  • Liten og ny er en ny modell for tilvenning som brukes i mange barnehager i Trondheim. Vi har også valgt å følge dette opplegget som innebærer 5 dager foreldremedvirket tilvenning i barnehagen. Lenke til Liten og Ny

Mandag — Fredag 07:15 — 17:00

Statsråd Kroghsvei 9,7021 Trondheim
Vis i kart

45258205
varres@laringsverkstedet.no

56 barn
3 avdelinger
15 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 500,-

Styrer
Margrethe ØIen Løge

Margrethe ØIen Løge

Margrethe har vært styrer i Læringsverkstedet Vårres barnehage fra november 2021. Hun har tidligere jobbet som styrer i Asker og Oslo øst siden 2008, før dette har hun erfaring både som ped.leder, lærer, støttepedagog og sfo leder. I Vårres barnehage jobber hun en dag på avdeling i uka, dette barnehageåret er hun inne på Jesper med de minste hver fredag. Resten av uka er hun tilgjengelig som styrer. Kontoret er alltid åpent for å komme innom og ta en prat for foreldre og søkere.

45258205
varres@laringsverkstedet.no

Fokusområde for Vårres barnehage

Leken gir barnet glede. Leken stimulerer naturlig til barets fantasi og samspill. Leken gjør læring morsomt, naturlig og lett å mestre. I Vårres barnehage er leken selve grunnstammen i alle aktiviteter. Vi ønsker å skape arena der både lek og læring er gøy. Gjennom lek får barna trent sosiale ferdigheter, empati og egen selvfølelse. Vi legger tilrette for at leken kan bli en arena for sosial læring for alle barn. Vi har nå hovedfokus på barna leke og psykososiale barnehagemiljø. Hver avdeling skal være tilpasset barnegruppas alder og utviklingsnivå og innredes slik at barna opplever trygghet, glede og mestring der de ferdes til daglig.

Leken gir barnet glede. Leken stimulerer naturlig til barets fantasi og samspill. Leken gjør læring morsomt, naturlig og lett å mestre. I Vårres barnehage er leken selve grunnstammen i alle aktiviteter. Vi ønsker å skape arena der både lek og læring er gøy. Gjennom lek får barna trent sosiale ferdigheter, empati og egen selvfølelse. Vi legger tilrette for at leken kan bli en arena for sosial læring for alle barn. Vi har nå hovedfokus på barna leke og psykososiale barnehagemiljø. Hver avdeling skal være tilpasset barnegruppas alder og utviklingsnivå og innredes slik at barna opplever trygghet, glede og mestring der de ferdes til daglig.

Avdelinger

Jesper

15 barn

1 - 2 år

Kasper

19 barn

2 - 4 år

Jonatan

22 barn

4 - 5 år

Dokumenter fra Vårres barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet