Vårres

Nøkkelinfo

 • Mandag — Fredag

  07:15 — 17:00

 • 53 barn

 • Pris

  3135,-

  Pris for mat

  500,-

  Pris er per måned og per barn. Vi tilbyr søskenmoderasjon

Velkommen til Læringsverkstedet Vårres barnehage💚.

Vi har alle vært gjennom et annerledesår i 2020. Nye rutiner er blitt satt og tiltak rundt smitte og helse er gjennomført. Vår hovedprioritet i denne pandemien har alltid vært barna. De skal ivaretas. De skal ses. De skal få trøst og kos. De skal få utfolde seg. De skal få opplevelser og erfaringer. De skal oppleve glede. De skal etablere og ta vare på vennskap. De skal føle seg trygge. De skal bli den beste utgaven av seg selv.

Nå er det tid for opptak, og mange søker etter barnehageplass i den beste barnehagen for deres barn.

Vi kan dessverre ikke ta imot besøk i barnehagen pr.d.d. Men ta kontakt med Styrer Berit på telefon 45427133 om dere har spørsmål eller ønsker å høre mer om barnehagen. Dere søker på Trondheim kommune sine nettsider. Frist for overflyttingsopptak er 1. februar og hovedopptak 1.mars.

I Vårres barnehage har vi omsorgsfulle og stolte ansatte, som gjør hva vi kan for at barna skal bli den beste utgaven av seg selv. Vi er stolte av å kunne tilby en veldrevet og levende barnehage med et stabilt personal på Havstein. Barnehagen består av tre avdelinger som vil varierer i i antall barn og alder ut fra sammensetning og søkemasse.

I umiddelbar nærhet har vi golfbanen, som beyttes som skiløype og akebakke på vinteren. Vi har Brekkskogen som er et yndet turmål ikke lange gåteuren fra barnehagen. Videre er vi også flittige brukere av Bymarkas herlige natur. På kjøkkenet vårt, som er barnehagens hjerte, møter dere vår kjøkkenpedagog som sammen med barna tilbereder alle måltid i barnehagen. Det forholdsvis nye uteområdet i barnehagen kan by på variert aktivitet og vi har i mange år drevet med kompostering og gjenbruker jorda i vår flotte kjøkkenhage.

Vi har sosial kompetanse og systemisk arbeid som hovedfokus. Dette innebærer en en varm hjertekultur blandt barna, personale og foreldre. Vi har fokus på systemer rundt barna og at de skal få lik mulighet til å bli den beste utgaven av seg selv.

 • Liten og ny er et 5 årig folkehelseprosjekt som har fokus på tilvenning i barnehagen. Dette innebærer 5 dager foreldremedvirket tilvenning i barnehagen
 • Tett på er et nasjonalt spesialpedagogisk prosjekt som ser på systemet rundt barna og hvordan hjelpe barna bedre der de er - i barnehage og skole
 • Foreldreveiledning. Vi har egne foreldreveiledere i barnehagen og driver med samtalegrupper for foreldre (individuelt eller i gruppe). Med utgangspunkt i Icdp og Trygghetssirkelen.

Fokusområde for Vårres

Leken gir barnet glede. Leken stimulerer naturlig til barets fantasi og samspill. Leken gjør læring morsomt, naturlig og lett å mestre. I Vårres barnehage er leken selve grunnstammen i alle aktiviteter. Vi ønsker å skape arena der både lek og læring er gøy. Gjennom lek får barna trent sosiale ferdigheter, empati og egen selvfølelse. Vi legger tilrette for at leken kan bli en arena for sosial læring for alle barn. Vi har nå hovedfokus på barna leke og psykososiale barnehagemiljø. Hver avdeling skal være tilpasset barnegruppas alder og utviklingsnivå og innredes slik at barna opplever trygghet, glede og mestring der de ferdes til daglig.

Leken gir barnet glede. Leken stimulerer naturlig til barets fantasi og samspill. Leken gjør læring morsomt, naturlig og lett å mestre. I Vårres barnehage er leken selve grunnstammen i alle aktiviteter. Vi ønsker å skape arena der både lek og læring er gøy. Gjennom lek får barna trent sosiale ferdigheter, empati og egen selvfølelse. Vi legger tilrette for at leken kan bli en arena for sosial læring for alle barn. Vi har nå hovedfokus på barna leke og psykososiale barnehagemiljø. Hver avdeling skal være tilpasset barnegruppas alder og utviklingsnivå og innredes slik at barna opplever trygghet, glede og mestring der de ferdes til daglig.

Avdelinger

Jesper

15 barn

1 - 2 år

Kasper

17 barn

2 - 3 år

Jonatan

21 barn

4 - 5 år

Dokumenter fra Vårres

Dokumenter fra Læringsverkstedet