Kontakt Våler Naturbarnehage

Karina Langbråten

Styrer

Avdelinger

Blå

Grønn

Gul

Orange

Rød

Medarbeidere

Jeanette Ruud

Epost: jeanette.ruud@laringsverkstedet.no

Pedagogisk leder

Helen Risan

Pedagogisk leder

Astrid Krafoss

Pedagogisk leder

Katarzyna Grochowska

Pedagogisk leder

Anne Marie Overå

Epost: Anne.Marie.Overa@laringsverkstedet.no

Pedagogisk leder

Lene Camilla Kolsvik

Pedagogisk leder

Pedagogisk leder

Danielle Overgaard

Epost: Danielle.overgaard.Tate@laringsverkstedet.no

Pedagogisk leder

Linh Thi Mong Tran

Barnehagelærer

Linn Bjurstrøm

Fagarbeider

Barne-og ungdomsarbeider

Ann Mari Slåtten

Fagarbeider

Kjersti Sandum

Fagarbeider

Svein kristian Mørck

Kjøkkenassistent

Ann Kristin Huseby

Assistent

Mia Helen Hauge Kristoffersen

Assistent

Marte Treider

Assistent

Renate Slettemark

Assistent