Valen

90 verdifulle
barn

mandag — fredag
07:00 — 17:00

Om barnehagen

Læringsverkstedet Valen ligger i nærheten av Sotrabroen på vei mot Brattholmen. Barnehagen har plass til 93 barn og har 20 årsverk.

Slottshagen, Kongsgården og Palasset og Kråkeslottet er navnene på de fire aldersdelte avdelingene.

Vi fokuserer på barns opplevelser, undring og fantasi. Barn lærer gjennom sine 100 språk! Barnehagen er utformet etter vår pedagoiske filosofi, og har egen vinterhage, snekkerbod, lavvo, gapahuk med ildsted og utvendig amfiscene. Barnehagen har også innendørs og utendørs klatrevegg. Personalet er rutinert og engasjert med mange års erfaring. Hele barnehagen var ferdig renovert innvendig i juni 2016. Uteområdet ble oppgradert høsten 2017.

Vi har vår egen minibuss som frakter oss på lengre turer. Vi har også landsted "Knatten" som ligger idyllisk ved Kolltveitvannet. Her har vi egne kanoer som vi bruker for å komme oss ut til den "hemmelige" øyen.

Læringsverkstedet Valen har sterk forankring i nærmiljøet og har knyttet gode kontakter med bedrifter, grendalag, aldershjem og øvrige naboer.

Vi er øvingsbarnehage for Norsk lærerakademis lærerhøgskole og Høyskolen i Bergen. Dette innebærer at studenter har praksis hos oss.

Pris: 2730,-
Pris for mat: 450,-

Anim pariatur cliche r eiusmod high life accusamus terry richardson ad squid. Nihil anim keffiyeh he eiusmod high life accusamus terry richardson ad squid. Nihil anim keffiyeh heeprehenderit, enim eiusmod high life accusamus terry richardson ad squid. Nihil anim keffiyeh helvetica, craft beer labore wes anderson cred nesciunt sapiente ea proident.

Anim pariatur cliche reprehenderit, enim eiusmod high life acc eiusmod high life accusamus terry richardson ad squid. Nihil anim keffiyeh heusamus terry richardson ad squid. Nihil anim keffiyeh helvetica, craft beer labore wes anderson cred nesciunt sapiente ea proident.

Anim pariatur cliche reprehenderit, enim eiusmod high life a eiusmod high life accusamus terry richardson ad squid. Nihil anim keffiyeh heccusamus terry richardson ad squid. Nihil anim keffiyeh helvetica, craft beer labore wes anderson cred nesciunt sapiente ea proident.


Fokusområder

Reggio Emilia er en liten by nord i Italia. Byen er kjent for sin spesielle barnehagefilosofi, som den har utviklet i løpet av de siste 35 årene.

De fleste barnehagene i Italia og Reggio Emilia ble etter 2. verdenskrig drevet i privat regi, de fleste av den katolske kirken. I Reggio Emilia begynte kommunen å overta barnehagedriften i 1963. Etter hvert så en at barnehagene var en viktig del av barns utdanning og begynte systematisk med å legge grunnlaget for dagens Reggio-filosofi. Grunnleggeren var barnepsykologen og pedagogen Loris Malaguzzi, barnehageleder i Reggio fra slutten av 60-tallet og fram til 90-tallet.

I Reggio Emilia har man valgt å bygge pedagogikken sin på menneskesyn om sosial individualisme. Barnet har alle muligheter for utvikling boende i seg. Pedagogens rolle er å tilrettelegge for best mulig utvikling, la barnet få mulighet til å utforske og tolke omgivelsene. Hun må være i dialog og kommunikativ samhandling med barnet. Det blir viktig å holde barnets spørsmål, hypoteser og teorier levende; samtidig som man studerer måten barnet leter etter svar og skaper mening i verden på.

Barna jobber med ulike prosjekter. Målet med prosjektene er at barna får stadig økt kunnskap om det de gjør (f.eks. i et prosjekt om vindmøller lærer barna seg fysikk, meteorologi, konstruksjon, teknikk m.m. SAMTIDIG som de lærer seg både samarbeid med andre og noe om seg selv). Tema for prosjektarbeid bestemmes ikke lang tid på fohånd. Det tas utgangspunkt i ungenes interesse, i hendelser som skjer rundt dem/med dem, i dagligliv og i den store verden. Prosjektet er ferdig når aktørene kjenner seg ferdige med det. Varighet av et prosjekt kan være alt fra to timer til to år. Ett prosjekt kan lede til ti nye (eks. arbeid med havet, kan føre til arbeid med hai, som kan føre til arbeid med hval, som kan føre til arbeid med pattedyr, som kan føre til arbeid med mennesket o.s.v., o.s.v.). Det er ikke hensiktsmessig at pedagogene avgrenser et prosjekts muligheter i forkant ved å legge føringer for temavalg, tidserspektiv m.m.

I Reggio Emilia har en også utviklet ulike måter for dokumentasjon (byen har et eget dokumentasjonssenter, der en har samlet over 30 års pedagogisk praksis i byens barnehager). Dokumentasjonen bidrar til å synliggjøre arbeidet til barna og den pedagogiske praksis. Pedagogisk dokumentasjon handler om å se og begripe hva som foregår i det pedagogiske arbeidet og hva barnet er i stand til, uten at man har fastlagt rammer i form av forventninger og normer. Pedagogisk dokumentasjon er en visualiseringsprosess og kan være: notater, lyd/videoopptak, foto, datagrafikk og sist, men ikke minst, arbeidet som ungen gjør i atelieret. Pedagogisk arbeid blir her synliggjort gjennom dokumentasjon. Pedagogisk dokumentasjon er også en prosess som blir et middel til refleksjon (av barna selv, pedagogene og andre ansatte i barnehagen, og av foreldrene). Refleksjonene skal føre til økt innsikt om barnet, om hvordan det har det, hva det tenker, på hvilket område man skal legge til rette for videre utvikling.

 

Avdelinger/baser

Slottshagen

13 verdifulle barn

Kongsgården

16 verdifulle barn

2 - 3 år

Palasset

21 verdifulle barn

2 - 4 år

Kråkesølv

20 verdifulle barn

4 - 5 år

Kråkeslottet

20 verdifulle barn

5 - 6 år

Dokumenter

Dokumenter fra Læringsverkstedet

Prinsipper i vårt pedagogiske arbeid

  • Barns egenverd
  • Aktive voksne
  • Aktiv begrepslæring
  • Repetisjonsprinsippet
  • Spiralprinsippet
  • Interaktive samlinger/grupper
  • Læringsmiljø

Les mer om vår pedagogikk

Kontakt

Læringsverkstedet Valen
Valavegen 56, Knarrevik, Norge

email valen@laringsverkstedet.no

email Styrer: 97 11 50 66

email Følg oss på Facebook