Læringsverkstedet Valen

Velkommen til Valen barnehage

Læringsverkstedet Valen ligger i nærheten av Sotrabroen på vei mot Brattholmen. Barnehagen har plass til 94 barn og har 23 årsverk. Slottshagen, Kongsgården, Palasset, Kråkesølv og Kråkeslottet er navnene på de fem aldersdelte avdelingene. Vi fokuserer på barns opplevelser, undring og fantasi. Barn lærer gjennom sine 100 språk! Barnehagen er utformet etter vår pedagoiske filosofi, og har egen vinterhage, snekkerbod, lavvo, gapahuk med ildsted og utvendig amfiscene. Barnehagen har også innendørs og utendørs klatrevegg. Personalet er rutinert og engasjert med mange års erfaring. Hele barnehagen var ferdig renovert innvendig i juni 2016. Uteområdet ble oppgradert høsten 2017. Vi har vår egen minibuss som frakter oss på lengre turer. Vi har også landsted "Knatten" som ligger idyllisk ved Kolltveitvannet. Her har vi egne kanoer som vi bruker for å komme oss ut til den "hemmelige" øyen. Læringsverkstedet Valen har sterk forankring i nærmiljøet og har knyttet gode kontakter med bedrifter, grendalag, aldershjem og øvrige naboer. Vi er øvingsbarnehage for Norsk lærerakademis lærerhøgskole og Høyskolen på Vestlandet. Dette innebærer at studenter har praksis hos oss.

Velkommen til barnehagen vår.

Mandag — Fredag 07:00 — 17:00

Valavegen 56,5355 Knarrevik
Vis i kart

37071560
valen@laringsverkstedet.no

92 barn
5 avdelinger
35 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 495,-

Styrer
Anne Sætersdal

Anne Sætersdal

Fokusområde for Valen barnehage

Reggio Emilia er en liten by nord i Italia. Byen er kjent for sin spesielle barnehagefilosofi, som den har utviklet i løpet av de siste 35 årene. De fleste barnehagene...

Reggio Emilia er en liten by nord i Italia. Byen er kjent for sin spesielle barnehagefilosofi, som den har utviklet i løpet av de siste 35 årene. De fleste barnehagene i Italia og Reggio Emilia ble etter 2. verdenskrig drevet i privat regi, de fleste av den katolske kirken. I Reggio Emilia begynte kommunen å overta barnehagedriften i 1963. Etter hvert så en at barnehagene var en viktig del av barns utdanning og begynte systematisk med å legge grunnlaget for dagens Reggio-filosofi. Grunnleggeren var barnepsykologen og pedagogen Loris Malaguzzi, barnehageleder i Reggio fra slutten av 60-tallet og fram til 90-tallet. I Reggio Emilia har man valgt å bygge pedagogikken sin på menneskesyn om sosial individualisme. Barnet har alle muligheter for utvikling boende i seg. Pedagogens rolle er å tilrettelegge for best mulig utvikling, la barnet få mulighet til å utforske og tolke omgivelsene. Hun må være i dialog og kommunikativ samhandling med barnet. Det blir viktig å holde barnets spørsmål, hypoteser og teorier levende; samtidig som man studerer måten barnet leter etter svar og skaper mening i verden på. Barna jobber med ulike prosjekter. Målet med prosjektene er at barna får stadig økt kunnskap om det de gjør (f.eks. i et prosjekt om vindmøller lærer barna seg fysikk, meteorologi, konstruksjon, teknikk m.m. SAMTIDIG som de lærer seg både samarbeid med andre og noe om seg selv). Tema for prosjektarbeid bestemmes ikke lang tid på fohånd. Det tas utgangspunkt i ungenes interesse, i hendelser som skjer rundt dem/med dem, i dagligliv og i den store verden. Prosjektet er ferdig når aktørene kjenner seg ferdige med det. Varighet av et prosjekt kan være alt fra to timer til to år. Ett prosjekt kan lede til ti nye (eks. arbeid med havet, kan føre til arbeid med hai, som kan føre til arbeid med hval, som kan føre til arbeid med pattedyr, som kan føre til arbeid med mennesket o.s.v., o.s.v.). Det er ikke hensiktsmessig at pedagogene avgrenser et prosjekts muligheter i forkant ved å legge føringer for temavalg, tidserspektiv m.m. I Reggio Emilia har en også utviklet ulike måter for dokumentasjon (byen har et eget dokumentasjonssenter, der en har samlet over 30 års pedagogisk praksis i byens barnehager). Dokumentasjonen bidrar til å synliggjøre arbeidet til barna og den pedagogiske praksis. Pedagogisk dokumentasjon handler om å se og begripe hva som foregår i det pedagogiske arbeidet og hva barnet er i stand til, uten at man har fastlagt rammer i form av forventninger og normer. Pedagogisk dokumentasjon er en visualiseringsprosess og kan være: notater, lyd/videoopptak, foto, datagrafikk og sist, men ikke minst, arbeidet som ungen gjør i atelieret. Pedagogisk arbeid blir her synliggjort gjennom dokumentasjon. Pedagogisk dokumentasjon er også en prosess som blir et middel til refleksjon (av barna selv, pedagogene og andre ansatte i barnehagen, og av foreldrene). Refleksjonene skal føre til økt innsikt om barnet, om hvordan det har det, hva det tenker, på hvilket område man skal legge til rette for videre utvikling.

Avdelinger

Kongsgården

19 barn

2 - 2 år

Kråkeslottet

20 barn

5 - 5 år

Kråkesølv

15 barn

4 - 4 år

Palasset

21 barn

3 - 3 år

Slottshagen

17 barn

Dokumenter fra Valen barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet