Tyholmen

Nøkkelinfo

 • Mandag — Fredag

  06:45 — 16:45

 • 67 verdifulle barn

 • Pris

  2910,-

  Pris for mat

  349,-

  Pris er per måned og per barn. Vi tilbyr søskenmoderasjon

Læringsverkstedet Tyholmen ligger vakkert til på Rådhusbrygga på Tyholmen i Arendal i et ærverdig og elegant gammelt hus. Beliggenheten gir oss kontakt med sjøen og en nydelig utsikt. Barnehagen ligger midt i sentrum og vi har anledning til å benytte oss av ulike tilbud i sentrum og nærområdet. Barnehagen har egen båt, og vi drar på tur med båten vår året rundt, og utforsker skjærgården og livet i sjøen. Fra høsten 2018 blir det noen endringer i barnehagen. Barnehagen reduserer antall plasser i forhold til dagens praksis, og får en ny struktur i driften. Barnehagen endrer fra 86 barn til 72 barn i august. Barnehagen endrer også konsept. Barnehagen har vært naturbarnehage, men går fra august bort fra dette konseptet. Vi vil nå ikke ha et spesielt fokusområde, men legger planer i hht Rammeplan for barnehagen i vårt pedagogiske arbeid. Vi har stort fokus på å ha gode relasjoner til barna og jobber hver dag for at alle skal føle seg sett og hørt. Barns egenverd er fokus for vårt arbeid, og Læringsverkstedets visjon er at alle skal føle seg verdifulle. Barnehagen har barn fra 1-6 år, og alle barna er fordelt på ulike grupper. Vi har 3-6 åringene som holder til i 1. og 3.etasje, også har vi 1-3 åringene som holder til i 2.etasje. Hver tirsdag har førskolebarna egen førskoledag.

Fokusområde for Tyholmen

Læringsverkstedet Tyholmen vil dette barnehageåret ha fokus på arbeid med språk. et gjennomgående tema for alle gruppene vil derfor være "Språksprell".

Årets satsningsområde: Torbjørn Egner, rollelek og språkutvikling.

Vi legger til rette for sang, musikk, dramatisering og eventyr. Vi skal bli kjent med historiene, og bruke temaer fra Torbjørn Egner til språkstimulering og lekemiljø.

Læringsverkstedet Tyholmen vil dette barnehageåret ha fokus på arbeid med språk. et gjennomgående tema for alle gruppene vil derfor være "Språksprell".
Årets satsningsområde: Torbjørn Egner, rollelek og språkutvikling.
Vi legger til rette for sang, musikk, dramatisering og eventyr. Vi skal bli kjent med historiene, og bruke temaer fra Torbjørn Egner til språkstimulering og lekemiljø.

Avdelinger

Oransje troll

13 verdifulle barn

3 - 6 år

Blå Troll

12 verdifulle barn

3 - 6 år

Grønne troll

12 verdifulle barn

3 - 6 år

Alver

15 verdifulle barn

1 - 3 år

Tusser

15 verdifulle barn

1 - 3 år

Dokumenter fra Tyholmen

Dokumenter fra Læringsverkstedet