Læringsverkstedet Tyholmen

Velkommen til Tyholmen barnehage

Læringsverkstedet Tyholmen barnehage ligger midt i sentrum på Rådhusbryggen, og vi har derfor anledning til å benytte oss av mange ulike og spennende tilbud i sentrum og nærområdet rundt byen vår. Barnehagen har egen båt som ligger rett på utsiden av barnehagen, denne bruker vi til å dra på mange flotte og læringsrike turer rundt i skjærgården. Barnehagen har også to el-sykler som vi benytter oss av, disse er veldig stas å bruke som fremkostmiddel både for store og små. Barnegruppene drar også på langturer til for eksempel Hove, da bruker vi lokalbussene som fremkomstmiddel. Barnehagen har full kost og serverer varmmat 2-4 ganger per uke.

Mandag — Fredag 07:00 — 16:30

Rådhusgaten 6,4836 Arendal
Vis i kart

45288382
tyholmen@laringsverkstedet.no

46 barn
3 avdelinger
14 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 450,-

Styrer
Hanne Randby

Hanne Randby

Hanne Randby startet som pedagogisk leder i Læringsverkstedet Tyholmen barnehage i 2018, før hun tok over som styrer i 2019. Hun utdannet seg som barnehagelærer ved Universitetet i Agder hvor hun fordypet seg i mat og helse og utefag. Etter at hun tok over som styrer har hun tatt videreutdanning, og har fullført den nasjonale styrerutdanningen ved Universitetet i Agder.

45288382
tyholmen@laringsverkstedet.no

Fokusområde for Tyholmen barnehage

Hos oss i Læringsverkstedet Tyholmen barnehage har vi mange ulike land og kulturer som er representert, og vi har derfor valgt å ha språk og litteratur som satsningsområde hos oss...

Hos oss i Læringsverkstedet Tyholmen barnehage har vi mange ulike land og kulturer som er representert, og vi har derfor valgt å ha språk og litteratur som satsningsområde hos oss da språket vårt er vårt viktigste kommunikasjonsmiddel. Språk er ikke bare et redskap for å utveksle informasjon, men har en sentral rolle i læring og sosial utvikling i barnehagen. Slik er språket både et kommunikasjonsmiddel, redskap for tenkning og refleksjon, og uttrykk for meninger, følelser og opplevelser. Hos oss har vi tatt utgangspunkt i en fellesmånedstema i barnehagen, hvor hver enkelt avdeling igjen gjør månedstemaet til sitt eget. Hver avdeling har blant annet en månedsbok som tar utgangspunkt i månedstemaet, denne blir brukt til samlinger, høytlesning, aktiviteter og språkgrupper.

Relasjonskompetanse er også noe vi brenner for hos oss. Alle barn trenger å få grunnleggende ferdigheter innenfor relasjonskompetanse ut ifra sin alder og utvikling. De må bli kjent med og lære sosiale normer og regler som kjennetegner fellesskapet de er en del av. Kunsten å omgås, kommunisere, skaffe venner, samarbeide, dele, og forstå hverandre er noe vi trenger å øve på. Relasjonskompetanse er en forutsetning for å kunne være en god venn, kunne lekereglene, vente på tur, ta initiativ, hjelpe andre, inngå kompromisser, bli kjent med og lære å mestre egne følelser og reaksjoner, og håndtere konfliktsituasjoner på en god måte. Relasjonskompetanse hos oss handler først og fremst om å mestre samspill og etablere relasjoner med andre. Vi har et ønske om at barna skal oppleves som rause og robuste ovenfor seg selv, andre og i et fellesskap. Relasjonskompetanse er kunnskap og erfaringer som gjør det mulig å møte utfordringer i samspillsituasjoner. Sosiale ferdigheter er lært atferd som anvendes i relasjoner med blant annet venner. Vi ønsker å gi barna mulighet til å bli sosialt kompetente i sin hverdag. Vi ønsker å styrke barnas selvbilde og forebygge mobbing, samt hjelpe de til å mestre konflikter. Det å vise naturlig omsorg, regulere og sette grenser på en positiv måte, og samtidig legger vi vekt på at barna skal følge seg sett, inkludert, forstått og respektert.

Avdelinger

Grønne Troll

13 barn

3 - 6 år

Oransje troll

13 barn

3 - 6 år

Tusser

20 barn

1 - 2 år

Dokumenter fra Tyholmen barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet