Velkommen til Tvildemoen barnehage

Læringsverkstedet Tvildemoen Barnehage i Voss Herad- flytta inn i nye lokalar i 2016.

Barnehagen har 5 avdelingar: Storastovo og Eldhuset er frå 3-6 år

Vetlasovo og Stabburet som er frå 1-3 år

+ Gapahuken som er ei friluftsgruppe for born frå 3-6 år (OBS! Eigen søknad til denne avdelinga)

Me har dei siste åra hatt ekstra fokus på dette med LEIK og det at me er aktive og støttande vaksne rundt barna. Det å utvikla gode leikesoner og gi barna tilbod om ulike formar for leik og utvikling er viktig.

Barnehagen har i mang år hatt fokus på mat og mattradisjonar og me tilbyr varm mat tre gonger i veka og to gonger i veka er det heimebakte brød frå vår eigen vedfyrte baksteomn. Å gi barna gode matopplevingar og at dei har eit tilbod om god og næringsrik mat er viktig, for helse og trivsel.

GAPAHUKEN som er UTEGRUPPE: har base oppe i Songvesåsen. Dei reiser ut 4 dagar i veka, og er "heime" i barnehagen 1 dag i veka. Her varierer det litt også etter alder, kor mykje dei er på tur.

Mandag — Fredag 06:45 — 17:00

Regimentsvegen 235,5705 Voss
Vis i kart

93439512
tvildemoen@laringsverkstedet.no

98 barn
5 avdelinger
11 ansatte

Pris: 3040,-
Pris for mat: 600,-

Eg har jobba som styrar for Tvildemoen barnehage sidan starten i 2000, og har eit hjerte for denne barnehagen som er stort. Eg var ferdig utdanna frå Volda Lærarhøgskule i 1990, og har jobba som styrar sidan 1993. Tvildemoen Barnehage har vore ein arbeidsplass eg har vokse mykje på og lært mykje av! Eg har stor interesse for å utvikle ein organisasjon mot felles mål. Eg er og oppteken av at barnehagen skal legge tilrette for gode opplevingar for barna, at dei skal vekse opp med trygge og gode rammer rundt seg og at barna skal utvikle seg utifrå kven dei er og kva kvalitetar dei har. Eg lærer mykje av mine tilsette og saman er me eit godt team! Eg er sjølv opptatt av at barnehagen skal væra ein arena der barn får god motorisk stimulering. Barna skal få gode matopplevingar og eg har lenge kjempa for å utvikla ein barnehage med eit godt mattilbud.

93439512
tvildemoen@laringsverkstedet.no

Heidi Olsen Nedkvitne

Avdelinger

Eldhuset

25 barn

3 - 5 år

Gapahuken

18 barn

3 - 6 år

Stabburet

15 barn

1 - 3 år

Storastovo

25 barn

3 - 6 år

Vetlastovo

15 barn

1 - 3 år

Dokumenter fra Tvildemoen barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet