Læringsverkstedet Tvildemoen

Velkommen til Tvildemoen barnehage

Læringsverkstedet Tvildemoen Barnehage i Voss Herad- ligg 20 min gange frå Vossevangen

Barnehagen har 5 avdelingar: Storastovo og Eldhuset er frå 3-6 år

Vetlasovo og Stabburet som er frå 1-3 år

+ Gapahuken som er ei friluftsgruppe for born frå 3-6 år (OBS! Eigen søknad til denne avdelinga) - GAPAHUKEN som er UTEGRUPPE: har base oppe i Songvesåsen. Dei reiser ut 3-4 dagar i veka, og er "heime" i barnehagen 1-2 dagar i veka. Her varierer det litt også etter alder, kor mykje dei er på tur. Sjå elles eige info skriv "Informasjon om plass til utegruppa Gapahuken"

Me har dei siste åra hatt ekstra fokus på dette med LEIK og det at me er aktive og støttande vaksne rundt barna. Det å utvikla gode leikesoner og gi barna tilbod om ulike formar for leik og utvikling er viktig.

Barnehagen har i mange år hatt fokus på mat og mattradisjonar, og me tilbyr varm mat tre gonger i veka og to gonger i veka er det heimebakte brød frå vår eigen vedfyrte baksteomn. Å gi barna gode matopplevingar og at dei har eit tilbod om god og næringsrik mat er viktig, for helse og trivsel.

Mandag — Fredag 06:45 — 17:00

Regimentsvegen 235,5705 Voss
Vis i kart

93439512
tvildemoen@laringsverkstedet.no

98 barn
5 avdelinger
25 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 650,-

Følg oss på Instagram

Styrer
Heidi Olsen Nedkvitne

Heidi Olsen Nedkvitne

Eg har jobba som styrar for Tvildemoen barnehage sidan starten i 2000, og har eit hjerte for denne barnehagen som er stort. Eg var ferdig utdanna frå Volda Lærarhøgskule i 1990, og har jobba som styrar sidan 1993. Tvildemoen Barnehage har vore ein arbeidsplass eg har vokse mykje på og lært mykje av! Eg har stor interesse for å utvikle ein organisasjon mot felles mål. Eg er og oppteken av at barnehagen skal legge tilrette for gode opplevingar for barna, at dei skal vekse opp med trygge og gode rammer rundt seg og at barna skal utvikle seg utifrå kven dei er og kva kvalitetar dei har. Eg lærer mykje av mine tilsette og saman er me eit godt team! Eg er sjølv opptatt av at barnehagen skal væra ein arena der barn får god motorisk stimulering. Barna skal få gode matopplevingar og eg har lenge kjempa for å utvikla ein barnehage med eit godt mattilbud.

93439512
tvildemoen@laringsverkstedet.no

UTEGRUPPA GAPAHUKEN

Utegruppa Gapahuken er ei avdeling frå barn i alderen 3-6 år. Gapahuken har eigen buss, og reiser ut til basen sin oppe i Songvesåsen 3-4 dagar i veka. Sidan Gapahuken har buss er dei også på mange andre turar i nærområdet. I gapahuken er det plass til 18 barn, i alderen 3-6 år. Dei som går i Gapahuken, får med seg varm mat frå kjøkkenet til lunch, dei dagane det er varmmat, og me kjem heim til nybaka brød kvar tysdag og torsdag. Me lagar også mat sjølve over bålpanna, gjerne ein gong i veka. Basen oppe i Songvesåsen har eit godt tilrettelagt areal, der me har bygd eigen lavvo, me har fin ute-do, tretopphytte og ein godt eigna gapahuk. I lavvoen har me vedfyring, så det skal væra godt å koma inn til lunsj for å varme seg. Hjå oss i Gapahuken lærer barna å ferdast og ta omsyn til naturen. Dei lærer å ta ansvar på ein unik og god måte: å hugse å ta med eigen sekk før me reiser på tur, lærer ein fort- av eigen erfaring. Barna lærer også mykje av å erfare naturen og me jobber gjerne med årvisse tema, der me sjølvsagt tek omsyn til dei elementa som barna utifrå "Rammeplan for barnehagen" - som du kan lese om her:

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan-for-barnehagen/

Sjå også eige infoskriv om utegruppa Gapahuken som ligger her på heimesida vår.

Avdelinger

Eldhuset

24 barn

3 - 5 år

Gapahuken

18 barn

3 - 6 år

Stabburet

15 barn

1 - 2 år

Storastovo

25 barn

3 - 5 år

Vetlastovo

16 barn

1 - 3 år

Dokumenter fra Tvildemoen barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet