Tvildemoen

Nøkkelinfo

 • Mandag — Fredag

  06:45 — 17:00

 • 99 barn

 • Pris

  3040,-

  Pris for mat

  600,-

  Pris er per måned og per barn. Vi tilbyr søskenmoderasjon

Læringsverkstedet Tvildemoen på Voss er ein kjempefin barnehage som flytta inn i nye lokalar i 2016. Me er superfornøyde med det nye bygget som rommar 5 avdelingar: Gapahuken som er utegruppa vår, Storastovo og Eldhuset er frå 3-6 år og Vetlasovo og Stabburet som er frå 1-3 år. Barnehagen har fokus på MAT OG MATTRADISJONAR. Det innebær at me har tilsett kokk, har varmmat 3 dagar i veka, har eigen BAKSTEBU med vedfyrt baksteomn. I tillegg har me tilrettelagt kjøkken der barna er aktive deltakande i matlaging i små grupper. Me har i mange år hatt fokus på MOTORIKK og legga tilrette for ulike rørsler. Derfor har me stor gymsal som me kan utfalda oss på. Me sett leiken høgt, og har fokus på å utvikle barna sin leik på dei ulike avdelingane. GAPAHUKEN som er UTEGRUPPE: har ein fantastisk fin base oppe i Songvesåsen. Dei reiser ut 4 dagar i veka, og er "heime" i barnehagen 1 dag i veka.

Avdelinger

Eldhuset

25 barn

3 - 5 år

Gapahuken

18 barn

3 - 6 år

Stabburet

16 barn

1 - 2 år

Storastovo

25 barn

3 - 5 år

Vetlastovo

15 barn

1 - 2 år

Dokumenter fra Tvildemoen

Dokumenter fra Læringsverkstedet