Trosvik DoReMi

Nøkkelinfo

 • Mandag — Fredag

  07.00 — 16.30

 • 83 verdifulle barn

 • Pris

  2730,-

  Pris for mat

  250,-

  Pris er per måned og per barn. Vi tilbyr søskenmoderasjon

Læringsverkstedet DoReMi Trosvik startet opp høsten 2003, og har 5 avdelinger hvor det er plass til 84 barn. Vi holder til i lokalene til gamle Trosvik skole, sentralt i Fredrikstad. Barnehagen blir drevet etter DoReMi-konseptet. DoReMi er et spennende og annerledes barnehagetilbud, og er et konsept som legger vekt på barns evne for musikk og språk. Daglige aktiviteter og lek skjer på engelsk og norsk. I tillegg legges det vekt på estetiske fag som dans, drama og forming. Engelsk er en stor del av hverdagen til barna. Det er en engelskspråklig assistent på hver avdeling som snakker engelsk med barna, og har samlingsstunder på engelsk. De eldste i barnehagen, skolegruppa Wagner, har også undervisning i ukulele. To ganger i året setter vi opp konsert hvor barna får vist fram noe av det de har lært. Styrer Catharina A. Vestberg.

Fokusområder for Trosvik DoReMi

I DoReMi Trosvik har vi satsningsområdene musikk og engelsk. Vi i DoReMi Trosvik ønsker og gi alle barna i barnehagen en musikkglede som er med dem resten av livet. I...

I DoReMi Trosvik har vi satsningsområdene musikk og engelsk.
Vi i DoReMi Trosvik ønsker og gi alle barna i barnehagen en musikkglede som er med dem resten av livet. I barnehagen får de være med på musikkaktiviteter i samtråd med alle fagområdene i rammeplanen. De får et enestående tilbud om å få stimulert og utvikle det musiske i seg. Musikken i barnehagen er med på å gi barna god språktrening og en god konsentrasjonsevne.Vi ønsker å gi barna mestringsevne, troen på seg selv og evnen til å tørre å stå frem foran en gruppe.
Elisabeth Rønneberg Pettersen er vår musikkpedagog i barnehagen. Hun har musikk med barna tre ganger i uken. Her synger vi både gamle og nye sanger, tradisjonelle og utradisjonelle sanger, rim og regler på både norsk og engelsk. Vi har forskjellige sangleker og lærer litt rytmer og noter. Vi hører forskjell på dur og moll og lytter til mye forskjellige typer sjangre innen musikk.
An important part of the DoReMi concept is English. English training helps to develop children`s incredible ability to copy sounds and add these to music. This is done through play and learning. They will also develop an understanding of the English language and eventually they will express single words and sentences in English.
The staff speaks English with the children in various informal situations throughout the day. Every group has English circle time, where they are often talking about the same things that were discussed in Norwegian samling and the monthly theme. That way, the children will become acquainted with what things are called in both Norwegian and English.
Activities will be organized based on age and children will become familiar with English from the day they begin in their group.There is an English speaking assistant in every room that speaks English with the children every day from when they are small.

Avdelinger/baser

Grieg

14 verdifulle barn

1 - 3 år

Mozart

15 verdifulle barn

1 - 3 år

Beethoven

18 verdifulle barn

3 - 4 år

Vivaldi

18 verdifulle barn

3 - 4 år

Wagner

18 verdifulle barn

5 - 6 år

Dokumenter fra Trosvik DoReMi

Dokumenter fra Læringsverkstedet

Prinsipper i vårt pedagogiske arbeid

 • Barns egenverd
 • Aktive voksne
 • Aktiv begrepslæring
 • Repetisjonsprinsippet
 • Spiralprinsippet
 • Interaktive samlinger/grupper
 • Læringsmiljø

Les mer om vår pedagogikk