Trones

0 verdifulle
barn

mandag — fredag

Om barnehagen

Pris: 0,-
Pris for mat: 0,-


Dokumenter fra Læringsverkstedet

Prinsipper i vårt pedagogiske arbeid

  • Barns egenverd
  • Aktive voksne
  • Aktiv begrepslæring
  • Repetisjonsprinsippet
  • Spiralprinsippet
  • Interaktive samlinger/grupper
  • Læringsmiljø

Les mer om vår pedagogikk

Kontakt

Læringsverkstedet Trones
Tronesvegen 304, Verdal, Norge

email 479 69 689