Trollmyra Naturbarnehage

Nøkkelinfo

 • Mandag — Fredag

  06:30 — 17:00

 • 64 verdifulle barn

 • Pris

  3040,-

  Pris for mat

  475,-

  Pris er per måned og per barn. Vi tilbyr søskenmoderasjon

Sammen i naturens magiske verden. - Natur barnehage - Hos oss tar barna sammen personalet del i sin egen barnehagehverdag og er med å utforme sitt eget lekemiljø. Barnehagen har aktive voksne som er til stede i barns lek, og som er bevisste sin rolle. Personalet undrer seg sammen med barna over naturens magi. Med godt opparbeidede tursteder, og stier på kryss og tvers, ligger alt til rette for at barna skal få mulighet til utfoldelse, lek og gode naturopplevelser sammen med engasjerte voksne gjennom hele året. Her i Trollmyra er både små og store barn ute i all slags vær. Vi har mange turplasser i nærheten som småtrolla liker å leke på – Trollskogen, Alvehiet og Tusseplassen er kjente steder for barna. Den blåmerkede turstien, – Trollstien, tar oss gjennom en spennende skog der vi stadig gjør nye oppdagelser. Vi er Naturpartner med Turistforeningen. Trollstien vår finner dere på https://www.ut.no/tur/2.6930/ Vi jobber mye med å skape et miljø i barnehagen som skal være godt for alle, og vi har et godt samarbeid på tvers av avdelingene. Vi har turgrupper og ulike prosjekter sammen i løpet av året. Vi ser at dette samarbeidet er veldig positivt blant annet i forhold til overgang til ny avdeling på høsten. Vi har også fellessamlinger både ute og inne i løpet av året.

Fokusområde for Trollmyra Naturbarnehage

Vi har fokus på natur- og frilufts liv og jobber med årstidene og de ulike tradisjonene vi har rundt det. F.eks Eplefest, og lysfest. Vi følger med på endringene som...

Vi har fokus på natur- og frilufts liv og jobber med årstidene og de ulike tradisjonene vi har rundt det. F.eks Eplefest, og lysfest. Vi følger med på endringene som skjer i de ulike årstidene og hva som vokser og gror. Hva kan vi høste av naturen?
Vi jobber aktivt med å skape gode leke miljø ute og inne. Miljø som naturbegrep har vi også fokus på. Vi har FN ‘s bærekrafts mål som grunnlag for dette arbeidet.
Barnehagen jobber med implementering av Læringsverkstedets pedagogikk. Gjennom bla. h
jerteprogrammet som fokuserer på sosialkompetanse og vennskap.
Vi ønsker å gi barna erfaring med bruk av ulike teknologiske hjelpemidler som PC, iPad og GoPro-kamera.
Alle ansatte er opptatt av å ta barnas rett til medvirkning på alvor og legger til rette for at deres tanker og ideer kan få plass i hverdagen vår.
Personalet har fokus på barns lek i naturen. I lekens verden lærer barnet om seg selv og de lærer å samarbeide med andre. Det er gjennom samspill med andre at barnet danner sitt selvbilde og tro på egne evner.

Avdelinger

Alvene

16 verdifulle barn

1 - 2 år

Haugtussa

23 verdifulle barn

3 - 4 år

Huldra

25 verdifulle barn

4 - 5 år

Dokumenter fra Trollmyra Naturbarnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet