Kontakt Trålveien Idrettsbarnehage

Linda Jensen Horn

Styrer

Barnehagelærer

Avdelinger

Cygnus

Dorado

Pisces

Serpens

Medarbeidere

Aleksander

Pedagogisk leder

Barnehagelærer

Sandra

Pedagogisk leder

Barnehagelærer

Øystein

Pedagogisk leder

Barnehagelærerutdanning

Linn

Pedagogisk leder

Barnehagelærer

Marita

Epost: marita.marvold.kolin@laringsverkstedet.no

Pedagogisk leder

Barnehagelærer

Camilla

Barnehagelærer

Barnehagelærer og Idrettspedagog

Freddy

Barnehagelærer

Victoria

Barnehagelærer

Barnehagelærer

Hans-Fredrik

Barnehagelærer

Barnehagelærer

Katrine

Fagarbeider

Cassandra

Fagarbeider

Johnny

Fagarbeider

June

Fagarbeider

Tsegazeab Weldegergis

Fagarbeider

Ylva

Assistent

Stine

Assistent

Maria

Assistent

Idrettspedagog

Kim

Assistent