Kontakt Trålveien Idrettsbarnehage

Linda Jensen Horn

Styrer

Barnehagelærer

Avdelinger

Cygnus

Dorado

Pisces

Serpens

Medarbeidere

Aleksander

Pedagogisk leder

Barnehagelærer

Hans-Fredrik

Pedagogisk leder

Barnehagelærer

Marita

Pedagogisk leder

Barnehagelærer

Sandra

Pedagogisk leder

Barnehagelærer

Øystein

Pedagogisk leder

Barnehagelærerutdanning

Freddy

Barnehagelærer

Victoria

Barnehagelærer

Barnehagelærer

Johnny

Fagarbeider

June

Fagarbeider

Katrine

Fagarbeider

Stine

Fagarbeider

Tsegazeab

Fagarbeider

Alexandra

Assistent

Kim

Assistent

Maria

Assistent

Idrettspedagog

Ylva

Assistent