Velkommen til Tiriltoppen barnehage

Barnehagen vår ligger i naturskjønne omgivelser med Teie-skogen som nærmeste nabo. Vi har faste turdager i uken, disse bruker vi ofte i skogen hvor hver avdeling har sin faste plass. Ellers ligger barnehagen nær Teie Torv og har god bussforbindelse med Tønsberg.

Inne på barnehagens område har vi aktivitetsmuligheter av ulike slag og kan tilby barna de fleste typer terreng og lekesteder; skog, fjell, asfalt og tradisjonelle lekeapparater som husker, sandkasse, vippe og klatrestativ med sklie. Vi har også en veldig fin sykkelbane. Tiriltoppen er bygget om til barnehage i 1992 fra en villa. I 2010 kom "Nord-Bygg". Vi har rett under 100 barn fordelt på seks avdelinger. Vi har én pedagogisk leder pr. avdeling og i tillegg 4 pedagoger/barnehagelærere fordelt på fire avdelinger. Fagarbeidere/assistenter utgjør over 12 stillinger.

Vi har også en fast spesialpedagog på huset og 2,4 stillinger i støtteassistent-funksjon som fordeles årlig. Spesial-pedagogen og ekstraressursene er i regi av Færder kommune. Det er få andre kommuner som har denne ordningen, som er ment å ivareta barn i "grønn sone" og forebygge og legge inn "tidlig innsats" ved behov. Fra 2022 har vi mer aldershomogene grupper, dvs. at vi er mer samlet alle i samme årskull på avdelingene enn vi har vært tidligere.

Barn under 3 år har 4 personal i bemanning og tolv barn ved full gruppe. Barn over 3 år har dobbelt så stor gruppe på like mye bemanning. Dette iht. til norm og tilskudd. Vi har totalt 36 barn under 3 år og 60 barn over 3 år, i tråd med kommunens godkjenning. Vi er en del av Læringsverkstedet siden høsten 2018 og fungerer som eier og driver av barnehagen. Vi har vår egen pedagogiske modell som er laget ut fra rammeplan, lov om barnehager og menneskerettighetskonvensjonen. Vi er et stort fagfellesskap med intern opplæring, kursing, pedagogisk materiell og samtidig har vi lokal frihet.

Mandag — Fredag 07:00 — 17:00

Grindstuveien 29,3121 Nøtterøy
Vis i kart

45841126
tiriltoppen@laringsverkstedet.no

96 barn
6 avdelinger
25 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 430,-

Fokusområde for Tiriltoppen barnehage

Hjertekultur - Relasjonskompetanse med verktøyet COS (trygghetssirkelen).

Hjertekultur - Relasjonskompetanse med verktøyet COS (trygghetssirkelen).

Avdelinger

Kanutten

20 barn

3 - 6 år

Sokrates

12 barn

Aurora

20 barn

3 - 6 år

Ovnsrøret

20 barn

3 - 6 år

Lillebror

12 barn

Knerten

12 barn

Dokumenter fra Tiriltoppen barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet