Tåsenløkka

Nøkkelinfo

 • Mandag — Fredag

  07:30 — 17:00

 • 111 barn

 • Pris

  3040,-

  Pris for mat

  170,-

  Pris er per måned og per barn. Vi tilbyr søskenmoderasjon

Læringsverkstedet Tåsenløkka barnehage ligger nederst på Tåsen i Oslo, rett ved Voldsløkka. Vi åpnet januar 2015, og har siden da gradvis økt i antall avdelinger. Per i dag har vi 7 avdelinger. Læringsverkstedet Tåsenløkka driftes av Læringsverkstedet, men selve barnehagen er eid av Oslo kommune. Bydel Nordre Aker tar over driften fra 1. desember 2020.

Planleggingdager for høsten 2020 er;

- 17. og 18. september

- 30. oktober

Fokusområde for Tåsenløkka

Barnehageåret 2020-2021 har Tåsenløkka barnehage valgt «Natur, miljø og teknologi» som vårt satsningsområdet. «Natur, miljø og teknologi» er et av rammeplanens syv fagområder. Målet vårt for dette barnehageåret er: Barna...

Barnehageåret 2020-2021 har Tåsenløkka barnehage valgt «Natur, miljø og teknologi» som vårt satsningsområdet. «Natur, miljø og teknologi» er et av rammeplanens syv fagområder. Målet vårt for dette barnehageåret er: Barna er kjent med naturen og forstår hvordan de kan ta vare på den.

I den forbindelse ønsker vi at barna skal:


Gå turer i skogen og nærmiljøet
Bli kjent med dyr og dyreliv
Bruke naturen i kreative prosesser.
Bruke digital praksis som verktøy for å bli kjent med naturen
Ha fokus på gjenbruk og hvorfor det er viktig for miljøet
Dyrke mat selv i barnehagen
Plukke søppel i naturen
Kildesortering i barnehagen og sortere avfall på gjenbruksstasjoner
Eksperimenter med fysiske lover
Utforske naturfenomener
Lære å verne om jordkloden vår
Tiltak for å nå målet:


Gi barna tilpassede utfordringer og aktiviteter med tanke på barnas interesser og utviklingsnivå
Gi barna anledning til å oppleve, utforske og reflektere
Arrangere Rusken-aksjon
Videreføre Dyrk-prosjektet
Ha varierte turdestinasjoner
Arrangere byttedag i samarbeid med foreldre
Lage gjenbruksstasjon i barnehagen
Gjennomføre eksperimenter
Lage/erfare værfenomen ved bruk av digital praksis
Høste grønnsaker fra åkeren og lage matretter av det
Opplevelser og erfaringer i naturen kan fremme forståelse for naturens egenart og barnas vilje til å verne om naturressursene, bevare biologisk mangfold og bidra til bærekraftig utvikling. Barnehagen skal bidra til at barna blir glade i naturen og får erfaringer med naturen som fremmer evnen til å orientere seg og oppholde seg i naturen til ulike årstider. Barnehagen skal legge til rette for at barna kan forbli nysgjerrige på naturvitenskapelige fenomener, oppleve tilhørighet til naturen og gjøre erfaringer med bruk av teknologi og redskaper (Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, 2017).

Avdelinger

Bjørnen Sover

10 barn

1 - 2 år

Blå

18 barn

2 - 5 år

Fiolett

19 barn

2 - 4 år

Stjerneskudd

24 barn

2 - 5 år

Klatremus

12 barn

1 - 2 år

Petter Edderkopp

9 barn

1 - 2 år

Nordlys

19 barn

2 - 5 år

Dokumenter fra Tåsenløkka

Dokumenter fra Læringsverkstedet