Tåsenløkka

Nøkkelinfo

 • Mandag — Fredag

  07:30 — 17:00

 • 142 barn

 • Pris

  3040,-

  Pris for mat

  170,-

  Pris er per måned og per barn. Vi tilbyr søskenmoderasjon

Læringsverkstedet Tåsenløkka barnehage ligger nederst på Tåsen i Oslo, rett ved Voldsløkka. Vi åpnet januar 2015, og har siden da gradvis økt i antall avdelinger. Per i dag har vi 10 avdelinger. Læringsverkstedet Tåsenløkka driftes av Læringsverkstedet, mens selve barnehagen er eid av Oslo kommune. Bydel Nordre Aker tar over driften fra 1. desember 2020.

Vi har åpen kveld i barnehagen for nye søkere tirsdag 21.januar kl.17.30-18.30 og onsdag 12.februar kl.17.30-18.30. Velkommen skal dere være!

Fokusområde for Tåsenløkka

Barnehageåret 2019-2020 har Tåsenløkka barnehage valgt «Kropp, bevegelse, mat og helse» som vårt satsningsområdet. «Kropp, bevegelse, mat og helse» er et av rammeplanens syv fagområder. Målet vårt for dette barnehageåret...

Barnehageåret 2019-2020 har Tåsenløkka barnehage valgt «Kropp, bevegelse, mat og helse» som vårt satsningsområdet. «Kropp, bevegelse, mat og helse» er et av rammeplanens syv fagområder. Målet vårt for dette barnehageåret er: Bli kjent med meg selv og kroppen min.

I den forbindelse ønsker vi at barna skal:

· Bli kjent med egen kropp og våre behov

· Få kunnskap til kroppens biologiske funksjoner

· Lære om grenser

· Være trygg i seg selv, samt respekterer andre som er annerledes

· Være selvstendig og kunne ta egne valg og beslutninger

· Prøve og feile innenfor gitte rammer

· Øke kroppsbevissthet i forhold til hvordan kroppen fungerer

· Få erfaringer med måltid som sosial, kulturell, sunnhetsfremmende og sanselig faktor i oppveksten

· Lære å verne om jordkloden vår

· Fremme hygiene

· Motvirke tradisjonelle kjønnsmønstreTiltak for å nå målet:

· Gi barna tilpassede utfordringer og aktiviteter med tanke på barnas interesser- motorikk, kognitiv og språkutvikling

· Tema kropp i samlingsstund

· Aktivt fysiske samlinger

· Ulike aktiviteter hvor kroppen benyttes

· Prosjekt med kropp, lek som handler om kropp, bruk av kropp som verktøy

· Måle høyde i begynnelse og slutt av prosjekt

· Bevare og utbygge våre blomsterkasse/bed/hage

· Rusken-aksjon, gjenbruk, plantesåing, kildesortering, earth hour

Vaner og handlingsmønstre tar form allerede fra tidlig alder. Gode vaner som tilegnes i barnehagealder, kan vare livet ut. Det er derfor veldig viktig at vi som barnehage legger til rette for at alle barn kan oppleve bevegelsesglede, matglede og matkultur, mentalt og sosialt velvære og fysisk og psykisk helse. Vi vil tilrettelegge for at alle barn inkluderes i aktiviteter der de kan få være i bevegelse, lek og sosial samhandling og oppleve motivasjon og mestring ut fra egne forutsetninger. Videre ønsker vi at barna blir kjent med kroppen sin og utvikler bevissthet om egne og andres grenser. Gjennom arbeid med fagområdet skal barna få mulighet til å sanse, oppleve, leke, lære og skape med kroppen som utgangspunkt. Gjennom medvirkning i mat- og måltidsaktiviteter skal barna motiveres til å spise sunn mat og få grunnleggende forståelse for hvordan sunn mat kan bidra til god helse (Rammeplan for barnehagens innhold, 2017). Dette er også i tråd med Læringsverkstedets matkonsept Et Godt måltid.

Avdelinger

Bjørnen Sover

12 barn

1 - 2 år

Blå

18 barn

3 - 5 år

Fiolett

18 barn

3 - 6 år

Firkant

Frøken Kanin

16 barn

4 - 5 år

Grønn

12 barn

1 - 3 år

Gul

9 barn

1 - 2 år

Løveungen

Petra

16 barn

3 - 6 år

Petter Edderkopp

10 barn

1 - 3 år

Trekant

18 barn

3 - 6 år

Tøffe Toget

Runding

13 barn

1 - 3 år

Dokumenter fra Tåsenløkka

Dokumenter fra Læringsverkstedet