Læringsverkstedet Strutsen Naturbarnehage

Velkommen til Strutsen Naturbarnehage

Ønsker du at vi får dine viktigste verdier til å vokse og føle seg verdifulle? og er nysgjerrige på oss? Ta kontakt for en prat eller et besøk. NB:Søknadsfristen 1. mars, og vi har løpende opptak gjennom hele året.

Strutsen er en naturbarnehage som ligger i naturskjønne omgivelser mellom Høyland og Austrått. Det som skiller oss fra andre barnehager er at vi bruker naturen som en læringsarena for barns utvikling og kompetanse. Vi bruker naturens ressurser som et verktøy i vårt pedagogiske arbeid. Vi tenker at alt vi kan gjøre inne kan vi også gjøre ute.

Barnehagen ble startet i 2003 med 3 store avdelinger og ca 96 barn. I februar 2008 åpnet vi et nybygg som nå rommer 4 småbarns avdelinger og ca 56 småbarn

Vi har nå 7 avdelinger , 4 småbarns- og 3 storbarnsavdelinger. Det er ca 30 store barn pr avdeling, og 15 småbarn pr avdeling. Storbarn er over 3 år, småbarn er under 3 år.

Vi har en egen liten hage og drivhus der vi dyrker forskjellig som agurk, tomat, sukkererter, blomster osv. Vi har en snekkerbod der barna kan få sage, høvle, spikre og skape egne ting av forskjellig materiale. Når vi går på tur har vi ofte med oss bålpanne, pelletsovn og lavvo. Vi har også hengekøyer som vi kan ta med oss. Disse brukes også til barn som sover.

Læringsverkstedet er en privat barnehagekjede som eier og driver barnehager i store deler av Norge, samt Sverige, Dubai og flere andre land. Vår eier er også aktive pådriver for å bedre hverdagsvilkår og utdanning for barn i fattige deler av verden (eksempelvis i Nairobi).

I våre barnehager får barn et godt grunnlag for livslang læring – i kunnskap, vennskap, trygghet og glede. Vårt pedagogiske arbeid med barna bygger på lekende læring, samspill og mestring.

For mer informasjon om Læringsverkstedet og våre barnehager se vår hjemmeside: https://laringsverkstedet.no Læringsverkstedet er en privat barnehagekjede som eier og driver barnehager i store deler av Norge. I våre barnehager får barn et godt grunnlag for livslang læring – i kunnskap, vennskap, trygghet og glede. Vårt pedagogiske arbeid med barna bygger på lekende læring, samspill og mestring.

Barnehagen har totalt 45 ansatte fordelt på 38 årsverk , og derav 11 menn. Vi har super-engasjerte og dyktige medarbeidere med bred og allsidig erfaring og bakgrunn. Bygget er stort og spennende, på ca. 740 m2 fordelt på tre bygg, to 16-mann fjelltelt, to terreng-lavvuer, to gapahuker, hengekøyer, tarp og den fantastiske naturen bak senteret. I nærområdet har vi et stort skjermet uteområde som grenser opp til noe av den flotte naturen

Mandag — Fredag 07:00 — 16:30

Svebastaveien 68,4325 Sandnes
Vis i kart

94780840
strutsen@laringsverkstedet.no

150 barn
7 avdelinger
45 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 460,-

Fokusområde for Strutsen Naturbarnehage

Læringsverkstedet Strutsen har valgt å jobbe med temaene natur og friluftsliv som en del av hverdagen. Vi skal bruke kreativitet, sosial kompetanse, matematikk og språk i forbindelse med disse temaene...

Læringsverkstedet Strutsen har valgt å jobbe med temaene natur og friluftsliv som en del av hverdagen. Vi skal bruke kreativitet, sosial kompetanse, matematikk og språk i forbindelse med disse temaene. Vi knytter dette sammen ved at vi lager mange spennende produkter med naturmaterialer, og at vi også bruker tall og former på det vi finner ute. Vi har hjerte for naturen og snakker mye om hvordan vi tar vare på naturen. Vi prater mye om det vi finner i naturen, og da lærer barna seg å sette ord på det de finner og lærer samtidig nye ord og uttrykk. Gjennom hverdager ute i naturen lærer barna mye om seg selv, hva de kan og hva de mestrer. Det er en naturlig del av barnas utvikling som vi vil sette enda mer fokus på. Her kan vi også ta inn emnene forming, matematikk og språk. Vi kan tegne oss selv, se hvor mange fingre og tær vi har. Hvilken form har kroppen og hva kalles alle delene på kroppen vår? Vi tror dette er et spennende tema for barna å utforske. Vi har hjerte for naturen og hjerte for hverandre.

Vi ser på naturen som en viktig lek- og læringsarena. Den gir unike utviklingsmuligheter for barna. Her kan barna oppleve at de mestrer kroppen, bruker kroppen allsidig og utvikle motorikken. Gjennom kroppslig aktivitet lærer barna seg selv og verden å kjenne.

Avdelinger

Andungene

15 barn

1 - 3 år

Egget

30 barn

3 - 6 år

Fuglekassen

15 barn

1 - 3 år

Klekkeriet

30 barn

5 - 6 år

Kyllingene

15 barn

1 - 3 år

Reiret

15 barn

1 - 3 år

Rugekassen

30 barn

3 - 6 år

Dokumenter fra Strutsen Naturbarnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet