Store Tune Gård Solkollen

164 verdifulle barn

Mandag — Fredag
06.30 — 17.00

Om barnehagen

Vi i Store Tune Gård barnehage jobber for å gi barna gode og trygge dager fylt av omsorg, lek og læring. På gården har vi en rekke flotte fasiliteter som...

Vi i Store Tune Gård barnehage jobber for å gi barna gode og trygge dager fylt av omsorg, lek og læring. På gården har vi en rekke flotte fasiliteter som gir barna varierte og spennende lekemuligheter. Vi har blant annet gymsal, vannlekerom, fotballbane, ballbinge, klatrevegg, lekeplass på taket, akebakke, crossbane, bålhytte, lavo, hinderløype med mer.

Vi er 40 ansatte, hvorav 16 førskolelærere, som hver eneste dag jobber for å gi barna gode og trygge dager. I barnehagen er det 165 barn fordelt på ni avdelinger i seks bygg.

Vi har en flott personalgruppe som hver eneste dag jobber etter vårt motto: "Vi får verdens viktigste verdier til å vokse"

Barnehagen har utvidet kristen formålsparagraf.

Pris: 2730,-
Pris for mat: 350,-


Fokusområder

Vi i Læringsverkstedet Store Tune Gård har satsningsområde Leken. For barn er det en selvfølge å leke, uten å tenke på at det skal være nyttig for dem i fremtiden...

Vi i Læringsverkstedet Store Tune Gård har satsningsområde Leken. For barn er det en selvfølge å leke, uten å tenke på at det skal være nyttig for dem i fremtiden.

For barnet er det å delta i lek med andre barn forbundet med «den gode barndom». Å stå utenfor dette sosiale fellesskapet tilhører barndommens skyggeside. Det er derfor av vesentlig betydning at de voksne er tilstede i barnas lek og observerer og veileder, slik at man med sikkerhet vet at alle barn har del i et lekefellesskap. I Store Tune Gård skal alle barna oppleve de gode hverdagene fylt av lek, latter, humor og glede.

«Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter i trygge og samtidig utfordrende miljøer.» Barnehageloven § 2

På Store Tune Gård er leken vårt fokusområde. Vi vil gi leken gode betingelser gjennom å legge til rette for varierte lekeopplevelser og respekt for lekens egenverdi. De voksne skal være aktive i forhold til å observere, inspirere og oppmuntre barna i leken. Personalet må sikre at alle barn får gode erfaringer og en opplevelse av å mestre samspillet med andre barn i lek.

Avdelinger/baser

Våningshuset

20 verdifulle barn

2 - 4 år

Låven Kalvene

20 verdifulle barn

4 - 6 år

Låven Kyllingene

20 verdifulle barn

2 - 4 år

Bryggerhuset

21 verdifulle barn

4 - 6 år

Lagården Blå

21 verdifulle barn

2 - 4 år

Lagården Rød

21 verdifulle barn

4 - 6 år

Lagården Gul

14 verdifulle barn

Grønn - Smilehullet

18 verdifulle barn

1 - 3 år

Grønn - Armkroken

9 verdifulle barn

Dokumenter

Dokumenter fra Læringsverkstedet

Prinsipper i vårt pedagogiske arbeid

  • Barns egenverd
  • Aktive voksne
  • Aktiv begrepslæring
  • Repetisjonsprinsippet
  • Spiralprinsippet
  • Interaktive samlinger/grupper
  • Læringsmiljø

Les mer om vår pedagogikk

Kontakt

Læringsverkstedet Store Tune Gård Solkollen
Tuneveien 63, Sarpsborg, Norge

email Storetunegaard@laringsverkstedet.no

email 920 61 123

email Følg oss på Facebook