Læringsverkstedet Steinsvikkroken

Velkommen til Steinsvikkroken barnehage

Læringsverkstedet Steinsvikkroken Barnehage AS ligger i Steinsvikkroken nær Siljustøl i Ytrebygda bydel, Bergen Kommune. Vi ligger tett på offentlig kommunikasjon med både bybane, buss og fine suykkelstier.

Åpningstidene er fra 07.00-17.00. Vi holder åpent hele året, vi har redusert åpningstid i romjul, påske og de tre siste uker i juli måned. Barnehagen holdes stengt på røde dager.

Gå gjerne inn på facebooksiden vår her og se bilder og videoer. Årsplan for barnehagen kan du lese her.

Med Siljustøl som nærmeste nabo har vi tilgang på nydelige omgivelser med naturvennlige områder i nærmiljøet. Siljustøl er et populært og barnevennlig turområde som benyttes av alle avdelingene i barnehagen.

Steinsvikkroken barnehage har pr i dag 90 barn fordelt på fem avdelinger. Vi har to småbarnsavdelinger, Stjernedryss og Måneskinn. Tåkeslottet og Alveskogen har barn fra 2-3 år. Midnattsol er stor barns avdeling hvor de eldste barna går.

Barnehagens bygg er veldig flott både innvendig og utvendig. På barnehagens uteområde har vi blant annet en egen grillhytte som er aktivt i bruk til matlaging og andre aktiviteter. Inne i barnehagen har vi tre sanserom som er daglig i bruk av alle avdelingene. Sanserommene innbyr til sansestimulering og er med på å gi barna i vår barnehage en spennende hverdag.

Ballrommet: Rommet har innbydende utstyr slik at alle barna får mulighet til å boltre seg på motoriske bevegelser. Vi har både ballbasseng, klatrevegg, turneringer og «hammock disse». Her får barna brukt kroppen fysisk og stimulert motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse og koordinasjon. Med skum madrass i gulvet er det ypperlig mulighet for de aller minste å øve balanse.

Det Hvite rommet: Med en hvit og lun innredning byr rommet på å ha fokus på avspenning og rolige aktiviteter. Barna får møte ulike lyd- og visuelle effekter. Vi har blant annet et boblerør som er et fortryllende element der det skapes et magisk spill av farger. Barna har en egen tunellinngang med pianospill i gulvet og lysende farger. Dette er med på å gi barna en nysgjerrighet og forventning til hva de skal møte videre inne i rommet. Se film av Det hvite rommet.

Musikkrommet: Her får barna utforske musikkens verden. Rommet er utstyrt med diverse instrumenter og har også et vibrerende gulv. Vi har lyskastere som reagerer på bevegelser som samkjøres med musikkprogrammet «Optimusic». Gjennom dette programmet opplever vi musikk gjennom bevegelsesglede. Her spiller vi interaktiv musikk samtidig som vi aktiverer bilder, videoer og grafikk.

I Steinsvikkroken barnehagen tar barna med seg frokost som vi spiser i fellesskap kl 08.30. Vi følger Læringsverkstedet sitt konsept Ett Godt Måltid. Vi har fokus på måltidsituasjonen. Stikkordene våre er ro, hygge og matglede. Den gode samtalen skal prege alle våre måltider. De ansatte har en sentral og aktiv rolle i et godt måltid. Vi har fokus på måltidet som helhet, og vil legge til rette for at barna får være med under tilbereding og etterarbeidelse av måltidet.

Vi har også et bevist forhold til hva vi serverer barna i barnehagen, og lager all maten selv slik at de inngår i pedagogiske aktiviteter. Måltidene skal være sunne og bære preg av at barna får mulighet til å smake nye ting.

I Steinsvikkroken barnehage legger vi stor vekt på sosiale relasjoner hvor hverdagen er fylt med lek og ett godt fysisk miljø. Vi har fokus på at barna skal møte aktive og gode voksne som skal gi barna rom for opplevelse av gylne hverdagsøyeblikk og å vokse fram som et selvstendig individ med god sosial kompetanse når de starter på skolen. Hos oss ønsker vi at alle våre barn, ansatte og foresatte skal få en opplevelse av å "høre til" og vektlegger et godt samarbeid med foreldregruppen.

Vi har en god blanding av kvinner og menn i personalgruppa. Barnehagens ansatte har med seg verdifulle egenskaper og erfaringer. Og med et godt samarbeid på huset, byr dette på et kreativt, kunnskapsrikt og trygt læringsmiljø.

For mer informasjon og spørsmål kan dere gjerne ta kontakt med styrer i barnehagen, Beate Jordal på tlf 37071637.

Vi kan gjerne avtale et besøk slik at dere får hilse på oss og se den fine barnehagen vår. Velkommen til oss!

Mandag — Fredag 07:00 — 17:00

Steinsvikkroken 2,5239 Rådal
Vis i kart

99245250
steinsvikkroken@laringsverkstedet.no

89 barn
5 avdelinger
25 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 450,-

Følg oss på Instagram

Styrer
Beate Jordal

Beate Jordal

Jeg heter Beate Jordal og er styrer i Læringsverkstedet Steinsvikkroken barnehage. Jeg var ferdig utdannet førskolelærer i 2007, og begynte da å jobbe som pedagogisk leder i Læringsverkstedet Krokusbakken barnehage. Jeg har vært styrer i Steinsvikkroken barnehagen siden 2019. I 2018 fullførte jeg min master i ledelse, og jobbet da ett år som styrer i Festeråsen barnehage. Jeg er opptatt av at barna skal ha gode opplevelser i barnehagen som skal gi dem mestring og utvikling slik at de er rustet til skolestart. I personalgruppen har vi ansatte med ulik erfaring og utdanning. Vi jobber sammen for å være en lærende organisasjon, og å skape trygge og gode rammer for alle barna. Vi ønsker å videreutvikle oss hele tiden. Først og fremst til det beste for barnet, men også for foresatte og ansatte. Har du spørsmål om vår barnehage er det bare å ta kontakt!

37071637
steinsvikkroken@laringsverkstedet.no

Avdelinger i Steinsvikkroken Barnehage

Måneskinn:

På Måneskinn går de minste barna fra 1-2 år. I denne aldersgruppen er det viktig at vi har fokus på å se hvert enkeltbarns behov. På Måneskinn er små og store rause og støtter hverandre slik at vi kan tilrettelegge for å møte ulike behov. Vi er gode på dele barnegruppen opp i små grupper for lettere å kunne tilpasse innholdet i hverdagen og å gi hvert enkelt barn mer rom for å bli sett og hørt. Vi legger planer til barnets beste, og tilpasser slik at barna vil få utbytte av innholdet i hverdagen. For å se hvert enkeltbarns behov og imøtekomme barnets beste, er det viktig at vi legger vekt på en god dialog med foresatte.

Stjernedryss:

Stjernedryss er en småbarnsavdeling med barn fra 0-3 år. Vi er opptatt av nære og gode relasjoner mellom barn og voksne, der vi ser hvert enkelt barn og dets behov. Hos oss skal alle barna bli sett, hørt og inkludert i felleskapet. Vi ser barns behov i helhet med barnegruppen sine behov. På Stjernedryss er vi glade i å bruke barnehagens sanserom så ofte vi kan, vi deler barnegruppen i mindre grupper som en del av det pedagogiske arbeidet. Hos oss får barna ta del i dagligdagse gjøremål. Vi har ukens hjelper, som har flere oppgaver gjennom dagen. Vi har og stort fokus på at barna skal få være med på «et godt måltid». Vi bruker konseptet «Et Godt Måltid» som pedagogisk innhold i vår hverdag hvor barna får oppleve samspill med andre barn og voksne, språkstimulering, matematiske begreper og det å være kreativ.

Tåkeslottet:

På Tåkeslottet går det 19 verdifulle barn mellom 2-3 år. Her er personalet genuint interessert i, og ser hvert enkelt barn. Vi er aktivt deltakende i leken med barna og ser på leken som fundamentet for læring og vennskap hos barna. Vi er opptatt av at barnas spontane innspill skal få komme frem i hverdagen som er med på å danne grunnlaget for fantasi og undring i barnegruppen.  Humor i hverdagen er også noe vi verdsetter høyt, og der vi både tuller med språket og sanger, forteller litt vitser og innslag ab rim og ordspill i hverdagen.  Vi er opptatt av å møte barna på en anerkjennende og raus måte. Vi er trygge og gode voksne som hjelper og støtter barna i hverdagen til å danne en god grunnmur før skolestart.

Alveskogen:

Alveskogen er en avdeling med 15 barn på 2-3 år. Vi er opptatt av at alle barna skal føle seg sett, hørt og ikke minst verdifull hos oss. Vi er aktive voksne som legger til rette for gode samtaler, undring, lek og læring på avdelingen vår. For oss er hverdagen preget av mye humor, lek med språk, sang, musikk. Vi har gode samlingsstunder med sang, rytmeinstrumenter, gitarspill og regler, samtidig som vi lager rom for spontane gylne øyeblikk i hverdagen. Vi er gode på å dele oss i mindre grupper slik at aktivitetene og leken tilpasses barna, med barnas beste i fokus. Sammen er vi opptatt av hjertekultur og har stort fokus på hjertesamlinger og gode relasjoner. Det er viktig for oss å ha disse verdiene med oss i hverdagen og i det pedagogiske arbeidet. Vi har hjerte for hverandre og vil hverandre godt.

Midnattsol:

På Midnattsol går de eldste barna, og vi er gode på se hverandre, både barn og voksne. Hos oss skal man oppleve at vi ønsker hverandre vel og hjelper så godt man kan. Vi gjør mye sammen og har et godt samhold mellom gruppene. Dette ser vi har god effekt for utvikling av sosial kompetanse og å være rause med andre barn med ulike forutsetninger enn seg selv.

Innad på avdelingene er vi flinke til å dele barnegruppen i mindre grupper for å kunne opprettholde best mulig kvalitet i barnehagehverdagen. Vi har fokus på sosial kompetanse og å gjøre hvert enkelt individ rustet som skolestartere. Vi har kjekke utflukter til blant annet Vilvite, skøytebane og fjellturer. Dette for at barna skal ha felles opplevelser utenfor barnehagen, noe vi ser bidrar til økt samhold og relasjoner mellom individene i gruppen.

Fokusområde for Steinsvikkroken barnehage

Barnehagens satsningsområdet til Læringsverkstedet Steinsvikkroken er relasjonskompetanse med fokus på vennskap. Det er mange nye sammensetninger i gruppene, og nye barn som starter i barnehagen. Fokuset vil derfor være å...

Barnehagens satsningsområdet til Læringsverkstedet Steinsvikkroken er relasjonskompetanse med fokus på vennskap. Det er mange nye sammensetninger i gruppene, og nye barn som starter i barnehagen. Fokuset vil derfor være å bli kjent med hverandre og gruppen. Vi vil på denne måten passe på at alle får en god start på barnehageåret og føler seg trygg og inkludert i gruppen. Kvaliteten på relasjonen og samhandling mellom ansatte og barn er særlig viktig for barns utvikling og trygghet. Å utvikle gode sosiale ferdigheter, empati og vennskap i barndommen er viktig for å utvikle et godt selvbilde. Gode relasjoner vil igjen få betydning for trivsel, utvikling og læring.

På bakgrunn av Læringsverkstedet sitt satsingsområdet som er relasjonskompetanse, har vi valgt årprosjekt "Lek og læring gjennom bevegelsesglede". I Læringsverkstedet Steinsvikkroken barnehage har vi et mål om at alle barn skal føle seg verdifulle ved å skape positive erfaringer med å være i bevegelse og aktivitet. Barn er født med bevegelsesglede, vi ønsker å ta vare på den iboende begeistringen. I barnehagen fokuseres det på hvert enkelt barn. Vi vil legge til rette for gode mestringsopplevelser gjennom variert fysisk aktivitet tilpasset barnets alder og utvikling, og mulighetene årstidene gir for de ulike aktiviteter. Grunnlaget for gode vaner dannes tidlig i barndommen!

Fundamentet i vårt menneskesyn er likeverd. I praksis innebærer dette at alle mennesker er like verdifulle. Vi ønsker å skape en kultur preget av raushet og varme, der hvert enkelt barn opplever at de har en betydning for fellesskapet. På denne måten styrker vi barns egenverd. Hvert menneske har et iboende behov for å være betydningsfullt. Å styrke barns egenverd danner grunnlaget for alt vårt pedagogiske arbeid, og er selve kjernen i Læringsverkstedets filosofi.

Avdelinger

Måneskinn

15 barn

1 - 3 år

Tåkeslottet

18 barn

3 - 5 år

Stjernedryss

16 barn

1 - 3 år

Alveskogen

16 barn

2 - 3 år

Midnattssol

24 barn

5 - 6 år

Dokumenter fra Steinsvikkroken barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet